* Dňa 1. 6. 2023 bude CM-ko pre verejnosť uzavreté od 14:00 -18:00 hod. z dôvodu konania súťaže pre stredoškolské internáty v BBSK.
[29. 5. 2023]

*TAKTIC aj v CVČ – JUNIOR…v rámci týždňa aktivít CVČ na Slovensku od 29. 5. do 2. 6. 2023 pripravujeme workshopy pre gymnazistov v Novej Bani a v Rimavskej Sobote, pre študentov SPŠ J. Murgaša v Banskej Bystrici, stretnutie pracovníkov s mládežou na tému dobrovoľníctvo v spolupráci s NIVAM a záverečné kolo súťaže Čo všetko vedia a dokážu študenti.
Radi vás privítame popoludní v našom CM-ku, v nových klubových priestoroch na Tajovského 25 v Banskej Bystrici Cesta do CM-ka
[26. 5. 2023]

*Vážení rodičia, teší nás váš záujem o naše denné tábory. Zverejňujeme počet voľných miest:
Hor sa za dobrodružstvom 17. – 21. júl 2023 – 0 voľných miest, možnosť zapísať záujemcov ako náhradníkov
Cesta za zážitkom 24. – 28. júl 2023 – 0 voľných miest, možnosť zapísať záujemcov ako náhradníkov
Zvieratkovo 21. – 25. august 2023 – 0 voľných miest, možnosť zapísať záujemcov ako náhradníkov
[26. 5. 2023]

*Čo sa deje v JUNIOR-e v mesiaci jún 2023…pozri.
[25. 05. 2023]

*Dňa 16. 5. 2023 sa konalo krajské kolo 57. ročníka biologickej olympiády kat. E
Výsledky
[19. 5. 2023]

*V sekcii Dejepisná olympiáda sme zverejnili výsledky krajského  kola za  kategórie A, B, C, D, E.
[12. 4. 2023]

*V sekcii Geografická olympiáda sme zverejnili výsledky krajských kôl kategórie A, B a Z.
[31. 3. 2023]

*LETO 2023 s JUNIOR-om
Milí rodičia, milé deti, v sekcii Aktivity/Detské tábory sme zverejnili ponuku denných táborov. Vyberte si a príďte medzi nás 🙂
[31. 3. 2023]

*Už 6 týždňov máme otvorené Moderné centrum mladých, naše CM-ko v priestoroch Obchodnej akadémie 25, v Banskej Bystrici. Ponúkame relax, hry, knihy, stretávanie v moderných priestoroch… Viac nájdete v sekcii Centrum mladých. Príďte nás pozrieť!
Ako sa k nám do CM-ka dostanete…  Cesta do CM-ka
[31. 3. 2023]

*V sekcii Biologická olympiáda sme zverejnili výsledky krajských kôl BiO A, B, C.
[29. 3. 2023]

*Pre školské parlamenty na SŠ v našom kraji ponúkame workshop na podporu tímovej práce. Workshop sa môže uskutočniť na vašej škole alebo v nových priestoroch Centra mladých v Banskej Bystrici. Termín podľa dohody, program a kontakt nájdete v prílohe.
Program Team
[1. 3. 2023]22706AE5-6F89-4646-BB29-7D12F2F03053
*NOVÉ: 16. februára 2023 sme otvorili  Moderné centrum mladých pre neorganizované trávenie voľného času, cvičenie, tanec, individuálne učenie a štúdium.
Pre záujemcov sú priestory sprístupnené od 20. februára 2023 od 14:00 do 18:00 v dňoch Pondelok – Štvrtok.

V aktívnej zóne sme pripravili: PlayStation, biliard, kalčeto a posedenie s knihou.
V športovo – kreatívna zóne môžete cvičiť, hrať ping-pong, tancovať alebo realizovať svoje tvorivé nápady. Treťou zónou je vzdelávacia a chill out zóna.

Všetky priestory sú pripravené pre mladých ľudí a  žiakov z okolitých stredných škôl. Ponúkajú možnosti organizovaných aktivít, ale aj realizáciu vlastných nápadov a potrieb mladých ľudí. Pozývame vás do priestorov centra na Tajovského 25 v Banskej Bystrici (vstup cez vnútroblok Obchodnej akadémie).
Tešíme sa na vás!
[21. 2. 2023]


*Zverejňujeme aktualizovanú ponuku workshopov a prednášok platnú pre 2. polrok školského roka 2022/2023.  Ponuka_2. polrok
[21. 2. 2023]


NOVÉ: Vážení pedagógovia, rodičia a žiaci, oznamujeme vám, že CVČ – JUNIOR, Tajovského 30 v Banskej Bystrici bude organizovať v šk. roku 2022/2023 krajské kolá nasledovných predmetových olympiád:

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – viac v sekcii Olympiády/Olympiáda zo slovenského jazyka Dejepisná olympiáda, kategória A, B, C, D, E – viac v sekcii Olympiády/Dejepisná olympiáda
Biologická olympiáda, kategória A, B, C, E – viac v sekcii Olympiády/Biologická olympiáda
Geografická olympiáda, kategória A, B, Z, E, F – viac v sekcii Olympiády/Geografická olympiáda

Vyplýva to z listu z Regionálneho úradu školskej správy (RÚŠS) v Banskej Bystrici zo dňa 11. 1. 2023.
Krajské kolá sa uskutočnia podľa termínovníka a inštrukcií NIVAM-u, https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/  .

Informáciami o organizátoroch ostatných predmetových olympiád nedisponujeme, informujte sa na stránke http://www.russ-bb.sk alebo kontaktujte uvedenú kontaktnú osobu na RÚŠS:
PhDr. Gabriela Zajková, metodik pre TV, šport, mládež a súťaže
Mail: gabriela.zajkova@russ-bb.sk
Tel: 048/322 63 05   
[17. 1. 2023]  


Pripomíname  si 70 rokov založenia nášho školského zariadenia, súčasného CVČ – JUNIOR…
O histórii a súčasnosti si prečítate na: 70 rokov JUNIORu
Prezentáciu nájdete na úvodnej stránke a otvoríte ju kliknutím na číslo 70:  https://cvcjunior.sk/
[21. 12. 2022]


O organizácii, priebehu a zmenách v realizácii súťaží v školskom roku 2022/2023 bližšie informuje dokument Realizácia POPS v školskom roku 2022/2023
[30. 9. 2022]