*DiscoverEU – podávanie prihlášok končí 29. 3. 2023

Ak máš 18 rokov a bývaš v krajine zapojenej do programu Erasmus+, je čas posunúť hranice tvojej zóny komfortu. Cestuj s DiscoverEU, viac na:  https://youth.europa.eu/discovereu_sk
[16. 3. 2023]

*Dňa 24. marca 2023 sa bude konať krajské kolo 51. ročníka geografickej olympiády kategórií A, B a Z.
Pozvánka kategórie A a B
Zoznam postupujúcich kategórie A a B
Pozvánka kategória Z
Zoznam postupujúcich kategória Z
[15. 3. 2023]

*V pondelok  3. apríla 2023 sa bude konať súťaž vo veľkonočnom aranžovaní pre žiakov a žiačky ZŠ a paralelných ročníkov OGY z okresu Banská Bystrica.
Pozvánka
Prihláška
[14. 3. 2023]

*V sekcii Dejepisná olympiáda sme zverejnili pokyny účastníkom krajského kola Dejepisnej olympiády k časti regionálne dejiny.
[8. 3. 2023]

*Dňa 22. marca 2023 sa bude konať krajské kolo 57. ročníka biologickej olympiády kat. A
Pozvánka teoreticko-praktická časť
Pozvánka projektová časť – spoločne pre kategórie A a B
Zoznam postupujúcich
[6. 3. 2023]

*Dňa 23. marca 2023 sa bude konať krajské kolo 57. ročníka biologickej olympiády kat. B
Pozvánka teoreticko-praktická časť
Zoznam postupujúcich
[6. 3. 2023]

*Pre školské parlamenty na SŠ v našom kraji ponúkame workshop na podporu tímovej práce. Workshop sa môže uskutočniť na vašej škole alebo v nových priestoroch Centra mladých v Banskej Bystrici. Termín podľa dohody, program a kontakt nájdete v prílohe.
Program Team
[1. 3. 2023]


*Čo sa deje v JUNIOR-e v mesiaci marec 2023… POZRI.
[24. 2. 2023]


22706AE5-6F89-4646-BB29-7D12F2F03053
*NOVÉ: 16. februára 2023 sme otvorili  Moderné centrum mladých pre neorganizované trávenie voľného času, cvičenie, tanec, individuálne učenie a štúdium.
Pre záujemcov sú priestory sprístupnené od 20. februára 2023 od 14:00 do 18:00 v dňoch Pondelok – Štvrtok.

V aktívnej zóne sme pripravili: PlayStation, biliard, kalčeto a posedenie s knihou.
V športovo – kreatívna zóne môžete cvičiť, hrať ping-pong, tancovať alebo realizovať svoje tvorivé nápady. Treťou zónou je vzdelávacia a chill out zóna.

Všetky priestory sú pripravené pre mladých ľudí a  žiakov z okolitých stredných škôl. Ponúkajú možnosti organizovaných aktivít, ale aj realizáciu vlastných nápadov a potrieb mladých ľudí. Pozývame vás do priestorov centra na Tajovského 25 v Banskej Bystrici (vstup cez vnútroblok Obchodnej akadémie).
Tešíme sa na vás!
[21. 2. 2023]


*Zverejňujeme aktualizovanú ponuku workshopov a prednášok platnú pre 2. polrok školského roka 2022/2023.  Ponuka_2. polrok
[21. 2. 2023]


NOVÉ: Vážení pedagógovia, rodičia a žiaci, oznamujeme vám, že CVČ – JUNIOR, Tajovského 30 v Banskej Bystrici bude organizovať v šk. roku 2022/2023 krajské kolá nasledovných predmetových olympiád:

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – viac v sekcii Olympiády/Olympiáda zo slovenského jazyka Dejepisná olympiáda, kategória A, B, C, D, E – viac v sekcii Olympiády/Dejepisná olympiáda
Biologická olympiáda, kategória A, B, C, E – viac v sekcii Olympiády/Biologická olympiáda
Geografická olympiáda, kategória A, B, Z, E, F – viac v sekcii Olympiády/Geografická olympiáda

Vyplýva to z listu z Regionálneho úradu školskej správy (RÚŠS) v Banskej Bystrici zo dňa 11. 1. 2023.
Krajské kolá sa uskutočnia podľa termínovníka a inštrukcií NIVAM-u, https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/  .

Informáciami o organizátoroch ostatných predmetových olympiád nedisponujeme, informujte sa na stránke http://www.russ-bb.sk alebo kontaktujte uvedenú kontaktnú osobu na RÚŠS:
PhDr. Gabriela Zajková, metodik pre TV, šport, mládež a súťaže
Mail: gabriela.zajkova@russ-bb.sk
Tel: 048/322 63 05   
[17. 1. 2023]  


Pripomíname  si 70 rokov založenia nášho školského zariadenia, súčasného CVČ – JUNIOR…
O histórii a súčasnosti si prečítate na: 70 rokov JUNIORu
Prezentáciu nájdete na úvodnej stránke a otvoríte ju kliknutím na číslo 70:  https://cvcjunior.sk/
[21. 12. 2022]


O organizácii, priebehu a zmenách v realizácii súťaží v školskom roku 2022/2023 bližšie informuje dokument Realizácia POPS v školskom roku 2022/2023
[30. 9. 2022]