CVČ – JUNIOR sa venuje podpore žiackych školských rád na stredných školách v Banskobystrickom kraji od roku 2005.

Svojimi vzdelávacími a metodickým aktivitami sa snažíme podporovať demokratickú samosprávu žiakov na školách, prispievame k neformálnemu vzdelávaniu členov a koordinátorov ŽŠR a rozvíjame ich osobnostné kompetencie.