Jednou z prioritných úloh oddelenia športu CVČ – JUNIOR je výchova a telesný rozvoj detí a mládeže. Snažíme sa o to, aby sme rôznorodými športovými súťažami, ako aj netradičnými športovými aktivitami mohli rozširovať pohybovú, zážitkovú a poznávaciu sféru života detí a mládeže.

Školské postupové súťaže
Súťaže CVČ – JUNIOR

Cvičenie s JUNIORom

Pripravili sme pre Vás sériu zaujímavých cvičení s rôznym zameraním: