Leto s JUNIOR−om 2021

Tu je naša ponuka tohtoročných denných táborov pre deti od 6 do 12 rokov. Ďalšie informácie, vrátane prihlasovania, nájdete v dolnej časti stránky.

Táborový leták vo formáte PDF nájdete tu. Zjednodušená verzia letáka (PDF) tu.


Športová expedícia
Termín: 6. – 9. júl 2021 (4 dni)
Tábor zážitkov, prekvapení, nových kamarátov. Zábava na čerstvom vzduchu pri športových aktivitách, pri vode (Kováčová), na výletoch (Staré Hory)… nudiť sa nebudeš. Poplatok: 56 €
Vedúci: Čenka a Zlatka

Týždeň v pohybe
Termín: 12. – 16. júl 2021
Prechádzky a spoznávanie prírody – deň so strážcom prírody, stretnutie s hasičom, netradičné športovanie a ďalší program podľa počasia (napr. jaskyňa, hrad, kúpalisko)…
Poplatok: 70 €
Vedúci: Janko a Andy

Smejkovia
Termín: 19. – 23. júl 2021
Vychádzky do prírody, kúpanie, bowling a iné športové aktivity, výlety…
Poplatok: 70 €
Vedúci: Žanka a Julián

Smelí výletníci
Termín: 26. – 30. júl 2021
Vychádzky do prírody, kúpanie Aquapark Turčianske Teplice a Holidaypark Kováčová, detská herňa Podlavice, súťaže, hry…
Poplatok: 70 €
Vedúci: Zlatka a Janka

Kade – tade
Termín: 23. – 27. august 2021
Výlet do Vydrova, turistické vychádzky – náučný chodník Urpín, Sliač – Zvolen, Hrochoť – tajch Hrabiny – Sebedín, pobyt v prírode, hry a súťaže…
Poplatok: 70 €
Vedúci: Gabriela a Zlatka


Ďalšie informácie k táborom

UPOZORNENIE:
Počas denných táborov sa budú dodržiavať aktuálne hygienické opatrenia súvisiace
s COVID – 19.

Počet detí v skupine je max. 16, vek detí 6 – 12 rokov.

PROGRAM:
Program je predbežný, bude prispôsobený počasiu a aktuálnym podmienkam. Bude prebiehať v interiéri, exteriéri, v prírode a pod. Presuny budú zabezpečované MHD, vlakom a autobusom. Zmena programu vyhradená.

MIESTO KONANIA:
Vzhľadom na rekonštrukciu priestorov, v ktorých sídli CVČ – JUNIOR, sa naše denné tábory uskutočnia na Strednej priemyselnej škole J. Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica. Zmena miesta konania vyhradená.

KONTAKTY:
Mená vedúcich nájdete v sekcii Kontakty. Mobilné čísla Vám vedúci poskytnú na požiadanie pri nástupe detí do tábora.

INFORMÁCIA PRE RODIČOV:
Dôležité informácie k táborom pre zákonných zástupcov nájdete tu.

PRIHLÁŠKY:
Prihlášku na tábor nájdete tu. Prihlášky posielajte na e-mailovú adresu: selecka@juniorbb.sk alebo na poštovú adresu: CVČ – JUNIOR, Tajovského 30, 974 09 Banská Bystrica.