Leto s JUNIOR−om 2021

* OZNAM: Ponúkame vám možnosť prihlásenia vášho dieťaťa do denného tábora v termíne 23. – 27. august 2021. Prihlášku a ostatné informácie nájdete v texte nižšie.
[23. 7. 2021]

Tu je ponuka našich tohtoročných denných táborov pre deti od 6 do 12 rokov. Vaše deti čaká každý deň iný, zaujímavý a pestrý program. Vedúcimi v táboroch sú zamestnanci nášho centra – profesionálni pracovníci s mládežou. Súčasťou táborov je obed a pitný režim. Počet detí v skupine je max. 16, vek detí 6 – 12 rokov.

Pre účastníkov denných táborov v CVČ – JUNIOR neplatí povinnosť predkladať negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19. Rodič v deň nástupu dieťaťa do tábora vyplní a odovzdá aktuálne tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti. Pri príchode do priestorov tábora sa bude vykonávať meranie teploty, v prípade zvýšenej teploty alebo iných prejavov respiračných chorôb nebude môcť dieťa do tábora nastúpiť.

PROGRAM:
Program je predbežný, bude prispôsobený počasiu a aktuálnym podmienkam. Bude prebiehať v interiéri, exteriéri, v prírode a pod. Presuny budú zabezpečované MHD, vlakom a autobusom. Zmena programu vyhradená.

Ďalšie informácie, vrátane prihlasovania, nájdete v dolnej časti stránky.

Táborový leták vo formáte PDF nájdete tu. Zjednodušená verzia letáka (PDF) tu.


Športová expedícia
Termín: 6. – 9. júl 2021 (4 dni)
Tábor zážitkov, prekvapení, nových kamarátov. Zábava na čerstvom vzduchu pri športových aktivitách, pri vode (Kováčová), na výletoch (Staré Hory)… nudiť sa nebudeš. Poplatok: 56 €
Vedúci: Čenka a Zlatka

Týždeň v pohybe – kapacita naplnená
Termín: 12. – 16. júl 2021
Prechádzky a spoznávanie prírody – deň so strážcom prírody, stretnutie s hasičom, netradičné športovanie a ďalší program podľa počasia (napr. kone, kúpalisko, jaskyňa)…
Poplatok: 70 €
Vedúci: Janko a Andy

Smejkovia – kapacita naplnená
Termín: 19. – 23. júl 2021
Vychádzky do prírody, kúpanie, bowling a iné športové aktivity, výlety…
Poplatok: 70 €
Vedúci: Žanka a Julián

Smelí výletníci – kapacita naplnená
Termín: 26. – 30. júl 2021
Vychádzky do prírody, kúpanie Aquapark Turčianske Teplice a Holidaypark Kováčová, detská herňa Podlavice, súťaže, hry…
Poplatok: 70 €
Vedúci: Zlatka a Janka

Kade – tade
Termín: 23. – 27. august 2021
Výlet do Vydrova, turistické vychádzky – náučný chodník Urpín, Sliač – Zvolen, Hrochoť – tajch Hrabiny – Sebedín, pobyt v prírode, hry a súťaže…
Poplatok: 70 €
Vedúci: Gabriela a Zlatka


Ďalšie informácie k táborom

UPOZORNENIE:
Počas denných táborov sa budú dodržiavať aktuálne hygienické opatrenia súvisiace
s COVID – 19.
Organizátor bude dodržiavať Vyhlášku ÚVZ č. 223 (opatrenia pri ohrození verejného zdravia) podľa aktuálneho stupňa COVID AUTOMATU.
Prosíme rodičov, aby pribalili deťom ochranné rúško, alebo inú náhradu prekrytia horných dýchacích ciest.

MIESTO KONANIA:
Vzhľadom na rekonštrukciu priestorov, v ktorých sídli CVČ – JUNIOR, sa naše denné tábory uskutočnia na Strednej priemyselnej škole J. Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica. Zmena miesta konania vyhradená.

KONTAKTY:
Mená vedúcich nájdete v sekcii Kontakty. Mobilné čísla Vám vedúci poskytnú na požiadanie pri nástupe detí do tábora.

INFORMÁCIA PRE RODIČOV:
Dôležité informácie k táborom pre zákonných zástupcov nájdete tu.

PRIHLÁŠKY:
Prihlášku na tábor nájdete tu. Prihlášky posielajte na e-mailovú adresu: selecka@juniorbb.sk alebo na poštovú adresu: CVČ – JUNIOR, Tajovského 30, 974 09 Banská Bystrica.

ÚHRADA POPLATKU ZA DENNÝ TÁBOR:
Poplatok za denný tábor uhraďte do 30. 6. 2021 v sume 70 € (za 4 – dňový turnus 56 €) na účet: SK04 8180 0000 0070 0040 6395. Pri platbe použite variabilný symbol, ktorý vám bol poskytnutý e-mailom.