Centrum voľného času – JUNIOR
(CVČ – JUNIOR)
Tajovského 30
974 09  Banská Bystrica

Tel.:      048/415 31 11,  048/415 26 35

Web:     http://www.cvcjunior.sk

ZAMESTNANCI CVČ – JUNIOR:

Riaditeľka CVČ – JUNIOR:
Mgr. Jarmila Lipková

Štatutárna zástupkyňa riaditeľky:
Mgr. Gabriela Selecká

Vedúca hospodársko-správneho útvaru:
Janka Kmeťová

Nepedagogickí zamestnanci:
Táňa Senčeková

Pedagogickí zamestnanci:
Mgr. Žaneta Bursová   
PhDr. Ľuba Danková   
Mgr. Jozef Gašparec   
Mgr. Jana Hrabovská
Mgr. Julián Krull, PhD.  
Mgr. Eva Murková   
Ing. Ondrej Strnád   
Mgr. Ján Tomko 
Mgr. Zlata Trubanová

Napíšte nám