Centrum voľného času – JUNIOR
(CVČ – JUNIOR)
Tajovského 30
974 09  Banská Bystrica

Tel.:      048/415 31 11
Web:     http://www.cvcjunior.sk
E-mail: juniorbb@juniorbb.sk


ZAMESTNANCI CVČ – JUNIOR:

Riaditeľka CVČ – JUNIOR:
Mgr. Jarmila Lipková
(j.lipkova@juniorbb.sk)

Zástupkyňa riaditeľky:
Mgr. Gabriela Selecká

Vedúca hospodársko-správneho útvaru:
Janka Kmeťová

Nepedagogickí zamestnanci:
Patrícia Ferenčíková
Denisa Koštialová

Pedagogickí zamestnanci:
Mgr. Žaneta Bursová   
PhDr. Ľuba Danková   
PaedDr. Aneta Jarešová, PhD.
Mgr. Julián Krull, PhD.  
Mgr. Eva Murková  
Mgr. Kristína Očenášová 
Mgr. Ján Tomko 
Mgr. Zlata Trubanová

Napíšte nám