PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY

Predmetové olympiády žiakov stredných a základných škôl majú postupový charakter a ich vyhlasovateľom je Ministrerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súčasťou našej činnosti je komplexné organizačné zabezpečenie krajských kôl olympiád, postupových súťaží a krajskej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti v Banskobystrickom kraji. Zabezpečujeme aj distribúciu úloh, riešení a dôležitých informácí pre organizátorov domácich, školských a okresných kôl, pripravujúcich učiteľov a riešiteľov. Taktiež realizujeme zber štatistických údajov pre vyhlasovateľa súťaží.


Návod pre žiakov (príp. učiteľov) ako sa zapojiť do predmetovej olympiády nájdete tu.


Aktuálne informácie ku krajským kolám nájdete vždy na nasledujúcich našich stránkach. Pozvánky a zoznamy pozvaných na krajské kolá zverejňujeme cca 10 dní pred ich konaním.

Biologická olympiáda

Dejepisná olympiáda

Fyzikálna olympiáda

Geografická olympiáda

Chemická olympiáda

Matematická olympiáda

Olympiáda ľudských práv

Olympiáda v anglickom jazyku

Olympiáda vo francúzskom jazyku

Olympiáda v nemeckom jazyku

Olympiáda v ruskom jazyku

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda v španielskom jazyku

Olympiáda v informatike

Technická olympiáda

Súťaž Poznaj slovenskú reč

Súťaž Szép magyár beszéd