Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží v šk. roku 2022/23 nájdete tu po zverejnení IUVENTOU…

CVČ – JUNIOR, Tajovského 30 v Banskej Bystrici bude organizovať v šk. roku 2022/2023 krajské kolá nasledovných predmetových olympiád:

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – viac v sekcii Olympiáda zo slovenského jazyka

Dejepisná olympiáda, kategória A, B, C, D, E – viac v sekcii Dejepisná olympiáda

Biologická olympiáda, kategória A, B, C, E – viac v sekcii Biologická olympiáda

Geografická olympiáda, kategória A, B, Z, E, F – viac v sekcii Geografická olympiáda

Vyplýva to z listu z Regionálneho úradu školskej správy (RÚŠS) v Banskej Bystrici zo dňa 11. 1. 2023.
Krajské kolá sa uskutočnia podľa termínovníka a pokynov NIVAM-u

https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/

Informáciami o organizátoroch ostatných predmetových olympiád nedisponujeme, informujte sa na stránke http://www.russ-bb.sk alebo kontaktujte uvedenú osobu na RÚŠS:
PhDr. Gabriela Zajková
(Metodik pre TV, šport, mládež a súťaže)
Mail: gabriela.zajkova@russ-bb.sk
Tel: 048/322 63 05   
[17. 1. 2023]