Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží v šk. roku 2022/23 nájdete tu po zverejnení IUVENTOU…

Informácie pre školy k novému elektronickému prihlasovaniu na súťaže cez EduPage nájdete tu.

Návod pre žiakov (príp. učiteľov) ako sa zapojiť do predmetovej olympiády nájdete tu.

Ďalšie dôležité informácie

Predmetové olympiády žiakov stredných a základných škôl majú postupový charakter a ich vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súčasťou našej činnosti je komplexné organizačné zabezpečenie krajských kôl olympiád, postupových súťaží a krajskej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti v Banskobystrickom kraji. Zabezpečujeme aj distribúciu úloh, riešení a dôležitých informácí pre organizátorov domácich, školských a okresných kôl, pripravujúcich učiteľov a riešiteľov. Taktiež realizujeme zber štatistických údajov pre vyhlasovateľa súťaží.

Aktuálne informácie ku krajským kolám v Banskobystrickom kraji, ako aj ďalšie informácie k jednotlivým súťažiam, nájdete vždy na vyššie uvedených stránkach príslušných súťaží. Pozvánky a zoznamy súťažiacich postupujúcich na krajské kolá zverejňujeme cca 10 dní pred ich konaním aj na stránke NOVINKY.

Pozn: Pri dištančnom konaní súťaží a prihlasovaní cez EduPage, môžu nastať zmeny v niektorých tu uvedených “tradičných” postupoch.