Návod pre žiakov (príp. učiteľov) ako sa zapojiť do predmetovej olympiády nájdete tu.

Ďalšie dôležité informácie

Predmetové olympiády žiakov stredných a základných škôl majú postupový charakter a ich vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súčasťou našej činnosti je komplexné organizačné zabezpečenie krajských kôl olympiád, postupových súťaží a krajskej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti v Banskobystrickom kraji. Zabezpečujeme aj distribúciu úloh, riešení a dôležitých informácí pre organizátorov domácich, školských a okresných kôl, pripravujúcich učiteľov a riešiteľov. Taktiež realizujeme zber štatistických údajov pre vyhlasovateľa súťaží.

Aktuálne informácie ku krajským kolám v Banskobystrickom kraji, ako aj ďalšie informácie k jednotlivým súťažiam, nájdete vždy na vyššie uvedených stránkach príslušných súťaží. Pozvánky a zoznamy súťažiacich postupujúcich na krajské kolá zverejňujeme cca 10 dní pred ich konaním aj na stránke NOVINKY.