N O V I N K Y

*Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží na šk. rok 2019/20… pozri
[09. 09. 2019]
*Zverejňujeme aktuálnu ponuku interaktívnych workshopov a prednášok pre žiakov a žiačky stredných škôl.
[06. 09. 2019]
*Čo sa deje v JUNIOR-e v mesiaci september… pozri
[06. 09. 2019]
* Všetkým malým a veľkým deťom, učiteľom, pedagógom a rodičom želáme úspešný školský rok 2019/2020.
Tešíme sa na stretnutie pri našich aktivitách.
Kolektív pracovníkov CVČ – JUNIOR.
[01. 09. 2019]