N O V I N K Y

Kviz-Kade-tade po BBSK* V sekcii ONLINE aktivít  sme doplnili kvíz “Kade – tade po Banskobytrickom kraji…”, ktorý je “ochutnávkou” nášho neformálneho prezenčného workshopu.
[28. 05. 2020]
logo-GO*V sekcii Geografickej olympiády sme aktualizovali informáciu o náhradnej súťaži za nezrealizované krajské (a celoštátne) kolo GO, kategórií E a F.
[28. 05. 2020]
Banner-Show Your Talent* 11. júna 2020 vás pozývame na slávnostnú online konferenciu 2. ročníka programu Show your talent, zameraného na neformálne vzdelávanie stredoškolákov. Viac informácií a registráciu nájdete na adrese https://showyourtalent.sk/
[27. 05. 2020]
logo cho n*V sekcii Chemickej olympiády sme zverejnili výsledky krajského kola 56. ročníka ChO kategórie B, ktoré prebehlo 21. mája 2020 dištančnou formou.
[26. 05. 2020]
Cvičenia s Juniorom* V sekcii Šport/CViČenie s JUNIORom zverejňujeme siedme a ôsme inštruktážne video so zostavou zaujímavých cvičení. Tentoraz ide o tanečné cvičenia. Vhodné aj pre nešportovcov.
[25. 05. 2020]
chces vyhrat 50€-2* Predlžujeme záverečný termín súťaže o víťazný návrh nového loga nášho CVČ, až do 15. júna. Viac informácií v propozíciách.
[25. 05. 2020]
* V sekcii Šport/CViČenie s JUNIORom zverejňujeme piate a šieste inštruktážne video so zostavou zaujímavých cvičení. Tentoraz ide o cvičenia zamerané na stred tela a brušné svalstvo. Vhodné aj pre nešportovcov.
[22. 05. 2020]
*V sekcii Chemickej olympiády sme zverejnili zoznam postupujúcich krajského kola 56. ročníka ChO kategórie D, ktoré prebehne dištančnou formou 28. mája 2020.
[18. 05. 2020]
*V sekcii Chemickej olympiády sme zverejnili zoznam postupujúcich a pokyny pre súťažiacich krajského kola 56. ročníka ChO kategórie B, ktoré prebehne dištančnou formou 21. mája 2020.
[17. 05. 2020]
* V sekcii Biologickej olympiády sme zverejnili výsledky krajského kola 54. ročníka BiO kategórií A a B, ktoré prebehlo dištančnou formou.
[15. 05. 2020]
banner-Kade tade* V sekcii ONLINE aktivít  sme doplnili kvíz “Kade – tade po Bystrici”, ktorý je “ochutnávkou” nášho neformálneho poznávacieho workshopu v centre mesta.
[14. 05. 2020]
* Korešpondenčná súťaž zo slovenského jazyka a literatúry bude vyhodnotená v mesiaci jún.
[13. 05. 2020]
banner-Dobry_priklad-online* V sekcii Žiackych školských rád sme zverejnili informácie o online stretnutí “Dobrý príklad”, ktoré organizujeme 28. mája (prihlasovanie do 24. mája).
[12. 05. 2020]
olymp.kviz-banner1maly* V sekcii ONLINE aktivít  sme doplnili už druhý súťažný kvíz z oblasti športu a olympizmu.
[12. 05. 2020]
Objav svoj talent-workshop 30..4* Pozývame stredoškolákov/stredoškoláčky na online workshop “OBJAV SVOJ TALENT”, ktorý realizujeme 21. mája. Viac informácií v sekcii ONLINE aktivít.  
[07. 05. 2020]
* V sekcii ONLINE aktivít  sme doplnili súťaž pre mladých kreatívcov o víťazný návrh nového loga nášho centra. Taktiež si môžete zacvičiť už so štvrtou zostavou cvičení, tentoraz uvoľňovacieho charakteru.
[06. 05. 2020]
*Ponúkame telefonické alebo mailové konzultácie k tvorbe plánu činnosti a aktivít pre žiacku školskú radu na školský rok 2020/2021 na stredných školách v našom kraji, prípadne zodpovedanie otázok, ktoré súvisia s činnosťou ŽŠR. V prípade záujmu napíšte mail na selecka@juniorbb.sk .
[30. 04. 2020]
banner-kvíz-KZ* V sekcii ONLINE aktivít sme doplnili kvíz o zmene klímy Zeme  a jej možných riešeniach. Kvíz je doplnený tematickými videami v slovenčine a doplňujúcimi informáciami pre žiakov + možnosťou využitia pre učiteľov.
[30. 04. 2020]
* Našu ponuku online-aktivít pre stredoškolákov a inšpirácií pre pedagógov sme zhrnuli v novej sekcii ONLINE aktivity. Najnovšie v nej pribudol “Olympijský kvíz #1”.
[29. 04. 2020]
* V sekciách Biologická olympiáda a Chemická olympiáda zverejňuje informácie o dištančnej forme týchto súťaží.
[28. 04. 2020]
* V sekcii zrealizovaných podujatí sme zverejnili správu o výsledkoch tohtoročnej autorskej a interpretačnej súťaže Kováčova Bystrica.
[20. 04. 2020]
* KRAJSKÉ KOLO SOČ  – VÝSLEDKY
Na našej stránke SOČ zverejňujeme informáciu o uskutočnení  krajského kola SOČ
a výsledkovú listinu dištančne konanej súťaže:
 stránka SOČ
[16. 04. 2020]
* V sekcii Šport/CViČenie s JUNIORom zverejňujeme tretie inštruktážne video so zostavou zaujímavých a účinných cvičení. Tentoraz ide o strečingové a prípravné cvičenia hokejového reprezentanta. Vhodné aj pre nešportovcov.
[15. 04. 2020]
* Aktuálny oznam Iuventy k predmetovým olympiádam, s vyznačením ktoré kolá sa nebudú, resp. budú konať a za akých podmienok, nájdete tu.
[09. 04. 2020]
banner-korona* Zverejňujeme kvíz o COVID-19, v ktorom si môžete otestovať svoje vedomosti o tomto ochorení a súvisiacej pandémii.
[06. 04. 2020]
* V sekcii Šport/CViČenie s JUNIORom zverejňujeme druhé inštruktážne video so zostavou zaujímavých a účinných cvičení.
[06. 04. 2020]
* V sekcii Geografickej olympiády zverejňujeme výsledky dištančného krajského kola GO, kategórií A, B.
[02. 04. 2020]
* V sekcii Geografickej olympiády zverejňujeme výsledky dištančného krajského kola GO, kategórie Z.
[01. 04. 2020]
* CViČenia s JUNIORom
Spúšťame sériu videí s cvičeniami, ktoré môžete cvičiť aj u Vás doma. Prvé cvičenie tu.
[01. 04. 2020]
*BBSK hľadá dobrovoľníkov, ktorí by pomohli v krízovej situácii spôsobenej ochorením COVID-19. Jedná sa o tieto dobrovoľnícke činnosti:
– prijímanie telefonických objednávok od seniorov na potraviny a lieky,
– nákup potrebných potravín a liekov,
– balenie balíčkov pre seniorov,
– roznášanie balíčkov a prijímanie platieb za tieto nákupy (buď samostatne na vlastnom aute alebo  ako spolujazdec v aute od BB správy ciest aj so šoférom),
– výpomoc v kuchyni v DSS v prípade výpadku pracovnej sily (buď pomocná sila alebo samostatný kuchár)
Link všeobecne na dobrovoľníkov:
https://docs.google.com/forms/d/1tlqQJ7wvfZq4eBq9PNyUqc1euzJcf8zBMFLKA_Xa_3A
Link na prihlásenie pre kuchárov a pomocné sily v kuchyni: https://docs.google.com/forms/d/1FTu4-K4LHpQGxCcCWFXoNbWv2a9NN6dyPkuqNzO7R4o/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR3oZBjiahLrz36iLaHhMhsCWhYKqSaWJBJO5zVsiRDa5rlTIIAtgn0G04M
[30. 03. 2020]
*Uverejňujeme link na facebook Banskobystrického samosprávneho kraja s aktuálnymi informáciami:
https://sk-sk.facebook.com/banskobystrickysamospravnykraj/
[30. 03. 2020]
*Uverejňujeme Usmernenie MŠVVaŠ SR k šíreniu koronavírusu …
https://www.minedu.sk/usmernenia-k-sireniu-koronavirusu/
[30. 03. 2020]
* DÔLEŽITÝ OZNAM:
Banskobystrický samosprávny kraj v súvislosti s pandémiou Koronavírusu v období od 12. marca 2020 uzatvoril stredné školy vo svojej pôsobnosti. Následným rozhodnutím vlády SR budú všetky školy uzavreté od pondelka 16. marca.
Počnúc 12. marcom 2020 je uzavreté aj naše centrum, nakoľko pôsobíme v priestoroch strednej školy BBSKV potrebných prípadoch máte možnosť kontaktovať našich zamestnancov prostredníctvom e-mailu.
[13. 03. 2020]
*Na základe usmernenia ministerstva školstva a ďalších opatrení sa neuskutočnia tieto naším centrom organizované podujatia.
[12. 03. 2020]
*Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží na šk. rok 2019/20…  pozri
[09. 09. 2019]
*Zverejňujeme aktuálnu ponuku interaktívnych workshopov a prednášok pre žiakov a žiačky stredných škôl.
[06. 09. 2019]