N O V I N K Y


* Pre členov žiackych školských rád ponúkame školenie “Osobnosť člena ŽŠR” na podporu komunikačných a tímových zručností, ktoré sa uskutoční 10. – 11. decembra 2018 v Banskej Bystrici. Viac informácií, prihlášku a kontakty nájdete v sekcii ŽŠR/Aktivity a stretnutia. Prihlásiť sa je potrebné do 30. novembra 2018 prostredníctvom prihlášky.
[13. 11. 2018]
* Pripravujeme pre Vás Mixvolejbalový turnaj SŠ (Propozície), Rope skiping SŠ (Propozície) a Mikulášsky MIX SKOK (Propozície).
[12. 11. 2018]
* Čo sa deje v JUNIOR-e v mesiaci november…  pozri
[6. 11. 2018]
* Dňa 6. novembra 2018 sa konalo v priestoroch Robotníckeho domu v Banskej Bystrici Jesenné aranžovanie…  pozri
[6. 11. 2018]
* Informácie o pripravovanom sústredení riešiteľov chemickej olympiády kategórií A a B nájdete v sekcii Olympiády/Chemická
[6. 11. 2018]
* Zverejňujeme organizátorov okresných kôl pre Olympiádu v nemeckom jazyku,
2018/2019 – 
pre základné školy  a pre stredné školy v Banskobystrickom kraji
[5. 11. 2018]
* Informácie o pripravovaných školeniach pre členov ŽŠR nájdete v sekcii ŽŠR/Aktivity a stretnutia
[26. 10. 2018]
* Riešenia úloh domáceho kola všetkých kategórií Matematickej olympiády (určené pre učiteľov) sme poslali na stredné školy a na okresné CVČ (ktoré ich môžu poskytnúť ZŠ v ich okresoch). Ďalšie informácie k MO nájdete v sekcii Olympiády/Matematická olympiáda.
[15. 10. 2018]
* Zverejňujeme Metodicko-organizačné pokyny, 29. ročník Olympiády v nemeckom jazyku.. stiahni
[11. 10. 2018]
* Na stránke IUVENTY v sekcii Olympiády nájdete Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží pre školský rok 2018/19
[10. 09. 2018]
* Zverejňujeme aktuálnu ponuku workshopov a prednášok pre žiakov a žiačky stredných škôl.
[03. 09. 2018]