N O V I N K Y

*Zverejňujeme výsledkovú listinu krajského kola Matematickej olympiády kategórie A, ktoré sa konalo 14. januára v Banskej Bystrici.
[28. 1. 2020]
*V dňoch 29. – 30. januára 2020 sa v Banskej Bystrici uskutoční krajské kolo Chemickej olympiády kategórie A.
Pozvánka
Zoznam postupujúcich
[14. 1. 2020]
*Všetkým malým a veľkým deťom, žiačkám a žiakom, mladým ľuďom, pedagógom, vychovávateľom, rodičom a spolupracovníkom želáme veľa zdravia a šťastia, splnenie všetkých snov, osobných a pracovných úspechov v novom roku 2020.
Kolektív pracovníkov CVČ – JUNIOR
[2. 1. 2020]
*Čo sa deje v JUNIOR-e v mesiaci január 2020… pozri
[18. 12. 2019]
*CVČ – JUNIOR ponúka voľné pracovné miesto manažéra medzinárodných a vzdelávacích aktivít (polovičný úväzok). Viac informácií nájdete tu
[10. 12. 2019]
*Zverejňujeme zoznam organizátorov okresných kôl  pre stredné školy Olympiády v nemeckom jazyku… pozri
Metodické pokyny, prihlášky a vyhodnotenia kôl nájdete na stránke 
www.olympiady.sk
[22. 11. 2019]
*Zverejňujeme zoznam organizátorov okresných kôl  pre stredné školy Olympiády v anglickom jazyku… pozri
Metodické pokyny, prihlášky a vyhodnotenia kôl nájdete na stránke www.olympiady.sk
[22. 11. 2019]
*Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží na šk. rok 2019/20…  pozri
[09. 09. 2019]
*Zverejňujeme aktuálnu ponuku interaktívnych workshopov a prednášok pre žiakov a žiačky stredných škôl.
[06. 09. 2019]