N O V I N K Y

 
* Ako dopadli naše denné tábory sa dozviete v článku Leto s JUNIOR – om...
Fotografie z táborov nájdete na našej
facebookovej stránke
[04.08. 2020]
AIDS-banner*V sekcii ONLINE aktivít sme doplnili kvíz o stále aktuálnej problematike HIV a AIDS.
[17. 06. 2020]
Denne tabory*Zverejňujeme ponuku denných táborov pre deti počas júla 2020.
[15. 06. 2020]
logo cho n
*V sekcii Chemická olympiáda sme zverejnili výsledky krajského kola 56. ročníka ChO kategórie C, ktoré prebehlo 4. júna 2020 dištančnou formou.
[11. 06. 2020]
COVID-kviz2*V sekcii ONLINE aktivít sme doplnili ďalší kvíz, zameraný na prevenciu a osvetu COVID-19.
[04. 06. 2020]
olymp.kviz-banner1maly*V sekcii ONLINE aktivít  sme doplnili už tretí a štvrtý súťažný kvíz z oblasti športu a olympizmu.
[03. 06. 2020]
 *V sekcii Chemická olympiáda sme zverejnili výsledky krajského kola 56. ročníka ChO kategórie D, ktoré prebehlo 28. mája 2020 dištančnou formou.
[01. 06. 2020]
kviz-slovencina*V sekcii ONLINE aktivít sme doplnili kvíz “Slovenčina na slovíčko …” ktorý je ochutnávkou našej korešpondenčnej súťaže Slovenčinárik.
[01. 06. 2020]
* 28. mája  sme  úspešne  zrealizovali  hodnotiace  online-stretnutie “Dobrý príklad” s koordinátormi a členmi Žiackych školských rád. Viac informácií nájdete v článku.
[29. 05. 2020]
Kviz-Kade-tade po BBSK*V sekcii ONLINE aktivít  sme doplnili kvíz “Kade – tade po Banskobytrickom kraji…”, ktorý je “ochutnávkou” nášho neformálneho prezenčného workshopu.
[28. 05. 2020]
logo-GO*V sekcii Geografickej olympiády sme aktualizovali informáciu o náhradnej súťaži za nezrealizované krajské (a celoštátne) kolo GO, kategórií E a F.
[28. 05. 2020]
Cvičenia s Juniorom*V sekcii Šport/CViČenie s JUNIORom zverejňujeme siedme a ôsme inštruktážne video so zostavou zaujímavých cvičení. Tentoraz ide o tanečné cvičenia. Vhodné aj pre nešportovcov.
[25. 05. 2020]
*V sekcii Chemická olympiáda sme zverejnili výsledky krajského kola 56. ročníka ChO kategórie B, ktoré prebehlo 21. mája 2020 dištančnou formou.
[25. 05. 2020]
*V sekcii Biologická olympiáda sme zverejnili výsledky krajského kola 54. ročníka BiO kategórií A a C – projektová časť, ktoré prebehlo dištančnou formou.
[15. 05. 2020]
banner-Kade tade*V sekcii ONLINE aktivít  sme doplnili kvíz “Kade – tade po Bystrici”, ktorý je “ochutnávkou” nášho neformálneho poznávacieho workshopu v centre mesta.
[14. 05. 2020]
Objav svoj talent-workshop 30..4*Pozývame stredoškolákov/stredoškoláčky na online workshop “OBJAV SVOJ TALENT”. Viac informácií v sekcii ONLINE aktivít.  
[07. 05. 2020]
*V sekcii ONLINE aktivít  sme doplnili súťaž pre mladých kreatívcov o víťazný návrh nového loga nášho centra. Taktiež si môžete zacvičiť už so štvrtou zostavou cvičení, tentoraz uvoľňovacieho charakteru.
[06. 05. 2020]
*Ponúkame telefonické alebo mailové konzultácie k tvorbe plánu činnosti a aktivít pre žiacku školskú radu na školský rok 2020/2021 na stredných školách v našom kraji, prípadne zodpovedanie otázok, ktoré súvisia s činnosťou ŽŠR. V prípade záujmu napíšte mail na selecka@juniorbb.sk .
[30. 04. 2020]
banner-kvíz-KZ*V sekcii ONLINE aktivít sme doplnili kvíz o zmene klímy Zeme  a jej možných riešeniach. Kvíz je doplnený tematickými videami v slovenčine a doplňujúcimi informáciami pre žiakov + možnosťou využitia pre učiteľov.
[30. 04. 2020]
*Našu ponuku online-aktivít pre stredoškolákov a inšpirácií pre pedagógov sme zhrnuli v novej sekcii ONLINE aktivity.
[29. 04. 2020]
*Aktuálny oznam Iuventy k predmetovým olympiádam, s vyznačením ktoré kolá sa nebudú, resp. budú konať a za akých podmienok, nájdete tu.
[09. 04. 2020]
banner-korona*Zverejňujeme kvíz o COVID-19, v ktorom si môžete otestovať svoje vedomosti o tomto ochorení a súvisiacej pandémii.
[06. 04. 2020]
* V sekcii Šport/CViČenie s JUNIORom zverejňujeme druhé inštruktážne video so zostavou zaujímavých a účinných cvičení.
[06. 04. 2020]
*CViČenia s JUNIORom
Spúšťame sériu videí s cvičeniami, ktoré môžete cvičiť aj u Vás doma. Prvé cvičenie tu.
[01. 04. 2020]
*DÔLEŽITÝ OZNAM:
Banskobystrický samosprávny kraj v súvislosti s pandémiou Koronavírusu v období od 12. marca 2020 uzatvoril stredné školy vo svojej pôsobnosti. Následným rozhodnutím vlády SR budú všetky školy uzavreté od pondelka 16. marca.
Počnúc 12. marcom 2020 je uzavreté aj naše centrum, nakoľko pôsobíme v priestoroch strednej školy BBSKV potrebných prípadoch máte možnosť kontaktovať našich zamestnancov prostredníctvom e-mailu.
[13. 03. 2020]
*Na základe usmernenia ministerstva školstva a ďalších opatrení sa neuskutočnia tieto naším centrom organizované podujatia.
[12. 03. 2020]