N O V I N K Y

*V sekcii Aktivity/Bežné aktivity/Detské tábory nájdete aktuálny počet voľných miest a informácie o denných táboroch (DT) počas letných prázdnin 2018/2019.
[20. 05. 2019]
* V sekcii Olympiády/Biologická olympiáda sme zverejnili výsledky krajského kola 53. ročníka Biologickej olympiády kategórie E.
[09. 05. 2019]
* V sekcii Šport sme zverejnili výsledky Krajského kola v atletike žiakov a žiačok stredných škôl, ktoré sa konali na štadióne Štiavničky v Banskej Bystrici.
[09. 05. 2019]
* Na záver školského roka 2018/2019 pozývame členov ŽŠR a koordinátorov na motivačno – hodnotiace stretnutie  „Dobrý príklad“, ktoré sa uskutoční 27. mája 2019 vo Zvolene. Cieľom stretnutia je zhodnotiť uplynulý školský rok, prácu a aktivitu v ŽŠR, prezentovať sa a motivovať inými. Viac informácií a prihlášku nájdete v sekcii ŽŠR/Aktivity a stretnutia.
[07. 05. 2019]
* V sekcii Olympiády/Chemická olympiáda sme zverejnili pozvánku a zoznam postupujúcich do krajského kola 55. ročníka Chemickej olympiády kategórie C.
[06. 05. 2019]
* Čo sa deje v JUNIOR-e v mesiaci máj… pozri
[06. 05. 2019]
* V sekcii Olympiády/Chemická olympiáda sme zverejnili výsledkovú listinu krajského kola 55. ročníka Chemickej olympiády kategórie D.
[29. 04. 2019]
* KRAJSKÉ KOLO DETSKEJ DOPRAVNEJ SÚŤAŽE “NA BICYKLI BEZPEČNE 2019”
Krajské kolo Detskej dopravnej súťaže “Na bicykli bezpečne” sa uskutoční dňa 22. mája 2019 na detskom dopravnom ihrisku pri CVČ Krupina.

Propozície Krajského kola DDS “Na bicykli bezpečne 2019”
Prihláška na KK DDS NBB
Súpiska družstva KK DDS NBB
[25. 04. 2019]
* V sekcii Olympiády/Matematická olympiáda sme zverejnili výsledkovú listinu krajského kola 68. ročníka Matematickej olympiády kategórie B.
[23. 04. 2019]
* V sekcii Olympiády/Matematická olympiáda sme zverejnili výsledkovú listinu krajského kola 68. ročníka Matematickej olympiády kategórie C.
[16. 04. 2019]
* V sekcii Olympiády/Geografická olympiáda sme zverejnili výsledkové listiny krajského kola 47. ročníka Geografickej olympiády kategórií  F  a  E. 
[16. 04. 2019]
* V sekcii Olympiády/Matematická olympiáda sme zverejnili výsledkovú listinu krajského kola 68. ročníka Matematickej olympiády kategórie Z9.
[15. 04. 2019]
* V sekcii Olympiády/Chemická olympiáda sme zverejnili výsledkovú listinu krajského kola 55. ročníka Chemickej olympiády kategórie B.
[09. 04. 2019]
*V sekcii Aktivity/Bežné aktivity/Detské tábory nájdete informácie o denných táboroch (DT) počas letných prázdnin 2018/2019.
[02. 04. 2019]
* Zverejňujeme aktuálnu ponuku workshopov a prednášok pre žiakov a žiačky stredných škôl.
[19. 03. 2019]
*VYZVI SRDCE K POHYBU
VSKP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici pripravuje kampaň v roku 2019 pod názvom “Vyzvi srdce k pohybu“. Táto aktivita je zaradená medzi hlavné projekty a úlohy podpory zdravia a koná sa v rámci programu CINDY vždy v každom nepárnom roku, pod záštitou riaditeľa ÚVZ SR a riaditeľky Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku.
Kampaň slúži na presadzovanie aktívneho spôsobu života a na propagáciu minimálne potrebného času, ktorý treba denne venovať pohybovej aktivite, aby sa u dospelého človeka znížilo riziko ohrozenia chronickými ochoreniami. Cieľom je zvýšenie pohybovej aktivity obyvateľstva, k čomu má motivovať aj súťaž spojená s kampaňou. Keďže ide o dobrú kampaň, propagujeme ju aj na našich stránkach. Viac informácií o kampani nájdete na uvedených stránkach:
http://www.vzbb.sk/sk/poradna_zdravia/vskp.php
Plagát_VSkP_2019.pdf
[18. 03. 2019]
*V sekcii Olympiády/Biologická sme zverejnili aktualizované Metodicko-organizačné pokyny BiO pre kategórie A a B a kategórie C a D
[18. 12. 2018]
* Na stránke IUVENTY v sekcii Olympiády nájdete aktualizovaný Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží pre školský rok 2018/19
[27. 11. 2018]