N O V I N K Y

*Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo 14. februára 2019 v Banskej Bystrici.
Výsledkové listiny z KK ONJ si môžete pozrieť sekcii Olympiády/Jazykové olympiády a súťaže alebo
tu…Kategória 1A, 1B, 1C a Kategória 2A, 2B, 2C, 2D
[15. 02. 2019]
*Zverejňujeme okruh téz k časti regionálne dejiny na krajské kolo 11.ročníka Dejepisnej olympiády…pozri
[13. 02. 2019]
* Krajské kolo OSJL – kategória A, B, C sa uskutočnilo 12. februára 2019 vo Zvolene.
Výsledkové listiny z KK OSJL si môžete pozrieť tu alebo v sekcii Olympiády/Jazykové olympiády a súťaže.
[13. 02. 2019]
* V sekcii Olympiády/Geografická zverejňujeme výsledkovú listinu krajského kola GO kategórií A, B  a kategórie Z.
[11. 02. 2019]
Čo sa deje v JUNIOR-e v mesiaci február… pozri
[06. 02. 2019]
* V sekcii Olympiády/Matematická zverejňujeme výsledkovú listinu krajského kola Matematickej olympiády kategórie A.
[01. 02. 2019]
* V sekcii Olympiády/Chemická zverejňujeme výsledkovú listinu KK ChO A.
[25. 01. 2019]
* Zverejňujeme aktuálnu ponuku workshopov a prednášok pre žiakov a žiačky stredných škôl.
[10. 01. 2019]
*V sekcii Olympiády/Biologická sme zverejnili aktualizované Metodicko-organizačné pokyny BiO pre kategórie A a B a kategórie C a D
[18. 12. 2018]
* Na stránke IUVENTY v sekcii Olympiády nájdete aktualizovaný Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží pre školský rok 2018/19
[27. 11. 2018]