“Objavujeme a napĺňame reálne potreby mladej generácie.”

Taktiež z našej ponuky:

Interaktívne aktivity na množstvo aktuálnych tém, vedené našimi profesionálnymi pracovníkmi s mládežou.

Ponuka našich letných táborov pre vaše deti od 6 do 12 rokov. Každý deň iný zaujímavý a pestrý program. Určite si vyberiete.

Jedinečný rozvojový program, určený prioritne pre stredné odborné školy. Sme jedným z jeho autorov a realizátorov.