N O V I N K Y

* Na stredné školy sme zaslali inštrukcie ku krajskému kolu GO kategórií A, B, Z. Viac informácií v sekcii Geografickej olympiády.
[17. 01. 2019]
*Na stredné školy sme zaslali inštrukcie a zadania školského kola MO B, C. Organizátorom okresných kôl sme poslali zadania OK MO Z5, Z9, spolu s inštrukciami a žiadosťou k OK MO Z9. Viac informácií nájdete v sekcii Matematickej olympiády, resp. v  termínovníku.
[17. 01. 2019]
* Zverejňujeme pozvánku a zoznam súťažiacich pozvaných na krajské kolo Chemickej olympiády kat. A, ktoré sa koná 23. a 24. januára 2019 v Banskej Bystrici.
[10. 01. 2019]
* Zverejňujeme aktuálnu ponuku workshopov a prednášok pre žiakov a žiačky stredných škôl.
[10. 01. 2019]
Čo sa deje v JUNIOR-e v mesiaci január…  pozri
[08. 01. 2019]
*Všetkým malým aj veľkým deťom, žiačkám a žiakom, učiteľom, pedagógom, rodičom, spolupracovníkom a priaznivcom CVČ – JUNIOR želáme v novom roku veľa zdravia, spokojnosti, šťastia, lásky a úspechov.
Tešíme sa na stretnutia na našich aktivitách v roku 2019.
Kolektív CVČ – JUNIOR.
[03. 01. 2019]
* Dňa 19. 12. 2018 sa konala súťaž v zimnom aranžovaní…  viac
[20. 12. 2018]
*V sekcii Olympiády/Biologická sme zverejnili aktualizované Metodicko-organizačné pokyny BiO pre kategórie A a B a kategórie C a D
[18. 12. 2018]
* Na stránke IUVENTY v sekcii Olympiády nájdete aktualizovaný Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží pre školský rok 2018/19
[27. 11. 2018]
* Zverejňujeme organizátorov okresných kôl pre Olympiádu v nemeckom jazyku, 2018/2019 –  pre základné školy a pre stredné školy v Banskobystrickom kraji
[5. 11. 2018]
* Riešenia úloh domáceho kola všetkých kategórií Matematickej olympiády (určené pre učiteľov) sme poslali na stredné školy a na okresné CVČ (ktoré ich môžu poskytnúť ZŠ v ich okresoch). Ďalšie informácie k MO nájdete v sekcii Olympiády/Matematická olympiáda.
[15. 10. 2018]
* Zverejňujeme Metodicko-organizačné pokyny, 29. ročník Olympiády v nemeckom jazyku...  stiahni
[11. 10. 2018]