N O V I N K Y

*VYZVI SRDCE K POHYBU
VSKP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici pripravuje kampaň v roku 2019 pod názvom “Vyzvi srdce k pohybu“. Táto aktivita je zaradená medzi hlavné projekty a úlohy podpory zdravia a koná sa v rámci programu CINDY vždy v každom nepárnom roku, pod záštitou riaditeľa ÚVZ SR a riaditeľky Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku.
Kampaň slúži na presadzovanie aktívneho spôsobu života a na propagáciu minimálne potrebného času, ktorý treba denne venovať pohybovej aktivite, aby sa u dospelého človeka znížilo riziko ohrozenia chronickými ochoreniami. Cieľom je zvýšenie pohybovej aktivity obyvateľstva, k čomu má motivovať aj súťaž spojená s kampaňou. Keďže ide o dobrú kampaň, propagujeme ju aj na našich stránkach. Viac informácií o kampani nájdete na uvedených stránkach:
http://www.vzbb.sk/sk/poradna_zdravia/vskp.php
Plagát_VSkP_2019.pdf
[18. 03. 2019]

* V sekcii Biologickej olympiády zverejňujeme pozvánky a zoznamy postupujúcich do krajských kôl BiO kategórií A a B, ktoré sa konajú 26.  a 27. marca 2019 v Banskej Bystrici.
[11. 03. 2019]

* V sekcii Biologickej olympiády zverejňujeme pozvánku a zoznam postupujúcich do krajského kola BiO kategórie C, ktoré sa koná 20. marca 2019 v Banskej Bystrici.
[06. 03. 2019]
V sekcii Matematickej olympiády zverejňujeme pozvánku a zoznam postupujúcich na krajské kolo MO kategórie Z9, ktoré sa koná 19. marca 2019 v Banskej Bystrici.
[05. 03. 2019]
* Čo sa deje v JUNIOR-e v mesiaci marec… pozri
[05. 03. 2019]
*V Banskobystrickom kraji ožíva KOMPRAX a volá sa “Projekt je zmena 2019”.
Pozývame vás do akreditovaného neformálneho vzdelávania pre tých, ktorí chcú priniesť do svojej komunity zmenu. Prihlasovanie je možné ihneď, najneskôr do 17. 3. 2019.
1. víkendové školenie sa koná už 22. – 24. marca 2019!
Informácie nájdete v  sekcii Aktivity/Bežné aktivity/Semináre a školeniana: 
https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/komprax-oziva-v-banskobystrickom-kraji-.alej?ind=
[04. 3. 2019]
*V sekcii Aktivity/Bežné aktivity/Detské tábory nájdete predbežné informácie o denných táboroch (DT) počas letných prázdnin 2018/2019.
[18. 02. 2019]
*Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo 14. februára 2019 v Banskej Bystrici.
Výsledkové listiny z KK ONJ si môžete pozrieť sekcii Olympiády/Jazykové olympiády/Olympiáda v nemeckom jazyku.
[15. 02. 2019]
*Zverejňujeme okruh téz k časti regionálne dejiny na krajské kolo 11.ročníka Dejepisnej olympiády…  pozri
[13. 02. 2019]
* Krajské kolo OSJL – kategória A, B, C sa uskutočnilo 12. februára 2019 vo Zvolene.
Výsledkové listiny z KK OSJL si môžete pozrieť tu alebo v sekcii Olympiády/Jazykové olympiády a súťaže.
[13. 02. 2019]
* V sekcii Olympiády/Geografická sme zverejnili výsledkovú listinu krajského kola GO kategórií A, B  a kategórie Z.
[11. 02. 2019]
* Zverejňujeme aktuálnu ponuku workshopov a prednášok pre žiakov a žiačky stredných škôl.
[10. 01. 2019]
*V sekcii Olympiády/Biologická sme zverejnili aktualizované Metodicko-organizačné pokyny BiO pre kategórie A a B a kategórie C a D
[18. 12. 2018]
* Na stránke IUVENTY v sekcii Olympiády nájdete aktualizovaný Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží pre školský rok 2018/19
[27. 11. 2018]