N O V I N K Y

*Hľadáme respondentov a respondentky vo veku 0 – 29 rokov pre vytvorenie novej krajskej stratégie práce s mládežou. Zber údajov prebieha formou dotazníka do 10. januára 2020. Viac informácií nájdete tu. Vopred vám ďakujeme za účasť na tomto dôležitom prieskume.
[11. 12. 2019]
*Zverejňujeme výsledky MIX-florbalového turnaja žiakov a žiačok SŠ, ktorý sa uskutočnil dňa 10. decembra 2019 v telocvični SOŠ Elektrotechnickej v Banskej Bystrici …  pozri
[11. 12. 2019]
*CVČ – JUNIOR ponúka voľné pracovné miesto manažéra medzinárodných a vzdelávacích aktivít (polovičný úväzok). Viac informácií nájdete tu.
[10. 12. 2019]
*Na stredné školy sme zaslali pozvánku a informácie k sústredeniu riešiteľov Matematickej olympiády kategórie A.
[05. 12. 2019]
*Na stredné školy sme zaslali zadania školského kola Matematickej olympiády kategórie A.
[04. 12. 2019]
*Čo sa deje v JUNIOR-e v mesiaci december… pozri
[02. 12. 2019]
*Školenie “Osobnosť člena ŽŠR” sa z decembra 2019 prekladá z dôvodu nízkeho počtu prihlásených na marec 2020.
[26. 11. 2019]
*Olympijská výchova pre žiakov a žiačky SŠ pre školský rok 2019/2020  „Vianočný vedomostný kvíz o olympizme“ sa uskutočnil v Športovej sieni slávy – Robotnícky dom v Banskej Bystrici… výsledky, pozvánka
[22. 11. 2019]
*Zverejňujeme zoznam organizátorov okresných kôl  pre stredné školy Olympiády v nemeckom jazyku pozri
Metodické pokyny, prihlášky a vyhodnotenia kôl nájdete na stránke www.olympiady.sk
[19. 11. 2019]
*Zverejňujeme zoznam organizátorov okresných kôl  pre stredné školy Olympiády v anglickom jazyku pozri
Metodické pokyny, prihlášky a vyhodnotenia kôl nájdete na stránke www.olympiady.sk
[19. 11. 2019]
*Zverejňujeme výsledky MIX – volejbalového turnaja žiakov a žiačok SŠ, ktorý sa konal v rámci  „Dňa študentstva“ …  pozri
[12. 11. 2019]
*Oddelenie športu CVČ – JUNIOR Banská Bystrica sa zúčastnilo akcie „Týždeň zdravia“ ktorá sa konala 17. októbra 2019 na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici…   pozri
[21. 10. 2019]
*Zverejňujeme výsledky Horehronských hier 2019, ktoré sa konali 3. októbra 2019 na štadióne Štiavničky v Banskej Bystrici…  pozri
[03. 10. 2019]
*Zverejňujeme výsledky Krajského kola Župnej kalokagatie, ktoré sa konalo 26. septembra 2019 v Banskej Bystrici…  pozri
[27. 09. 2019]
*Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží na šk. rok 2019/20…  pozri
[09. 09. 2019]
*Zverejňujeme aktuálnu ponuku interaktívnych workshopov a prednášok pre žiakov a žiačky stredných škôl.
[06. 09. 2019]