N O V I N K Y

*Pozývame vás na čítanie životných príbehov ľudí, ktorí nás môžu inšpirovať. V pondelok 24. júna 2019 otvára svoje brány v Banskej Bystrici “Živá knižnica”. Viac informácií nájdete v prílohe…Pozvánka 24. 6. 2009  
V prípade záujmu nás kontaktujte na kontaktoch v prílohe. Tešíme sa na inšpiratívne čítanie.
[13. 06. 2019]
* Čo sa deje v JUNIOR-e v mesiaci jún… pozri
[03. 06. 2019]
* V sekcii šport sme zverejnili výsledky Krajského kola v atletike žiakov a žiačok základných škôl, ktoré sa konali dňa 23. 5. 2019 na štadióne Štiavničky v Banskej Bystrici.  
[27. 05. 2019]
* Dňa 22. 5. 2019 sa na DDI pri CVČ v Krupine uskutočnilo Krajské kolo Detskej dopravnej súťaže “Na bicykli bezpečne 2019”.  Prvé miesto získalo družstvo zo ZŠ Hontianske Nemce. Kompletnú výsledkovú listinu zverejňujeme tu:
Výsledky KK DDS NBB – Krupina 2019

[24. 05. 2019]
* V sekcii Aktivity/Bežné aktivity/Detské tábory nájdete aktuálny počet voľných miest a informácie o denných táboroch (DT) počas letných prázdnin 2018/2019.
[20. 05. 2019]
* V sekcii Olympiády/Chemická olympiáda sme zverejnili výsledky krajského kola 55. ročníka Chemickej olympiády kategórie C.
[20. 05. 2019]
* V sekcii Olympiády/Biologická olympiáda sme zverejnili výsledky krajského kola 53. ročníka Biologickej olympiády kategórie E.
[09. 05. 2019]
* V sekcii Šport sme zverejnili výsledky Krajského kola v atletike žiakov a žiačok stredných škôl, ktoré sa konali na štadióne Štiavničky v Banskej Bystrici.
[09. 05. 2019]
* Zverejňujeme aktuálnu ponuku workshopov a prednášok pre žiakov a žiačky stredných škôl.
[19. 03. 2019]
*VYZVI SRDCE K POHYBU
VSKP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici pripravuje kampaň v roku 2019 pod názvom “Vyzvi srdce k pohybu“. Táto aktivita je zaradená medzi hlavné projekty a úlohy podpory zdravia a koná sa v rámci programu CINDY vždy v každom nepárnom roku, pod záštitou riaditeľa ÚVZ SR a riaditeľky Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku.
Kampaň slúži na presadzovanie aktívneho spôsobu života a na propagáciu minimálne potrebného času, ktorý treba denne venovať pohybovej aktivite, aby sa u dospelého človeka znížilo riziko ohrozenia chronickými ochoreniami. Cieľom je zvýšenie pohybovej aktivity obyvateľstva, k čomu má motivovať aj súťaž spojená s kampaňou. Keďže ide o dobrú kampaň, propagujeme ju aj na našich stránkach. Viac informácií o kampani nájdete na uvedených stránkach:
http://www.vzbb.sk/sk/poradna_zdravia/vskp.php
Plagát_VSkP_2019.pdf
[18. 03. 2019]
*V sekcii Olympiády/Biologická sme zverejnili aktualizované Metodicko-organizačné pokyny BiO pre kategórie A a B a kategórie C a D
[18. 12. 2018]
* Na stránke IUVENTY v sekcii Olympiády nájdete aktualizovaný Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží pre školský rok 2018/19
[27. 11. 2018]