N O V I N K Y

 

*Informácie o pripravovaných aktivitách pre koordinátorov a členov ŽŠR nájdete v sekcii ŽŠR/Aktivity a stretnutia.
[19. 09. 2018]
* Zverejňujeme pozvánku na sústredenie riešiteľov Geografickej olympiády kategórií A, B  a ich pripravujúcich pedagógov, ktoré sa uskutoční 9. októbra v Banskej Bystrici.
[17. 09. 2018]
* Na stránke IUVENTY v sekcii Olympiády nájdete Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží pre školský rok 2018/19
[10. 09. 2018]
* Zverejňujeme aktuálnu ponuku workshopov a prednášok pre žiakov a žiačky stredných škôl.
[03. 09. 2018]
*Všetkým deťom, školákom a školáčkam, študentom a študentkám, pedagógom, rodičom a našim spolupracovníkom želáme úspešný štart do nového školského roka 2018/2019 a veľa zaujímavých a poučných chvíľ s CVČ – JUNIOR.
Kolektív pracovníkov CVČ – JUNIOR.
[03. 09. 2018]