N O V I N K Y

logo comp* Naše centrum sa stalo partnerom medzinárodného dňa objatí Hug Day 2018, ktorého tohtoročnou témou sú vďačnosť a nádej. Podujatie sa uskutoční 27. júna a zapojiť sa môžete aj vy! Viac informácií nájdete na stránkach podujatia, alebo na  tejto našej stránke.
[21. 05. 2018]
* Dňa 16. mája 2018 sa konalo krajské kolo 54. ročníka Chemickej olympiády kategórie C.
Výsledky
[17. 05. 2018]
* Informácia o voľných miestach v denných táboroch:
1.  Expedícia JUNIOR – 10 voľných miest

5.  Túlavé topánky – od 8 rokov – 13 voľných miest
2. DT Táboroví smejkovia, 3. DT – Z každého rožka troška a 4. DT – Permoníci sú kapacitne naplnené. Prihlásiť sa môžete ako náhradníci.
Ponuka DT 2018
Prihláška do DT 2018
Pokyny pre rodičov 2018
[22. 05. 2018]
* Dňa 9. mája 2018 sa konalo krajské kolo 52. ročníka Biologickej olympiády kategórie E.
Výsledky
[10. 05. 2018]
* Čo sa deje v JUNIOR-e v mesiaci máj 2018 pozri
[02. 05. 2018]
Školenie “Osobnosť člena ŽŠR”, sa uskutočnilo v Lučenci 24. – 25. 4. 2018. Účastníci si vyskúšali prezentačné a komunikačné zručnosti. Ďakujeme im za výbornú pracovnú náladu, aktívny prístup a zdieľanie názorov a nápadov. Viac v článku:  Osobnosť člena ŽŠR – článok s foto
[30. 04. 2018]
* Dňa 26. apríla 2018 sa konalo krajské kolo 54. ročníka Chemickej olympiády kategórie D.
Výsledky
[27. 04. 2018] 
* KRAJSKÉ KOLO DETSKEJ DOPRAVNEJ SÚŤAŽE “NA BICYKLI BEZPEČNE”
Krajské kolo súťaže “Na bicykli bezpečne” sa uskutoční dňa 25. mája 2018 na detskom dopravnom ihrisku pri CVČ Domček v Krupine.  Okresné kolá sa uskutočnia do 11.  mája 2018. Víťazné družstvá z okresných kôl postúpia do krajského kola.  Víťazné družstvo potvrdí účasť na krajskom kole  vyplnením  prihlášky. Ďalšie informácie o súťaži nájdete v propozíciách krajského kola:
ico_pdf  Propozície Krajského kola_”Na bicykli bezpečne 2018″
ico_doc
  Prihláška_pre víťazné družstvo z OK na KK DDS NBB 2018
[25. 04. 2018]
* Vážení rodičia, milé deti,
zverejňujeme ponuku letných denných táborov 2018.

Po výbere termínu vás prosíme vyplniť prihlášku – len I. časť, poslať ju mailom na adresu: selecka@juniorbb.sk
Následne vám bude pridelený variabilný symbol (VS) pre potreby platby, platbu je potrebné uhradiť do 10 dní po pridelení VS. V prípade, že je kapacita tábora naplnená, budete o tomto informovaní, a dieťa môže byť zaradené na miesto náhradníka. Informácie nájdete aj v sekcii Aktivity/Bežné aktivity/Detské tábory.

Ponuka DT 2018
Prihláška do DT 2018
Pokyny pre rodičov 2018
[03. 04. 2018]
* IUVENTA zverejnila Termínovník POPS… stiahni
[19. 10. 2017]
* Iuventa zverejnila motivačný článok o troch dôvodoch, prečo je dobré zapojiť sa do predmetových olympiád
[18. 10. 2017]
 * Zverejňujeme ponuku workshopov a prednášok pre mládež na školský rok 2017/18. Aktualizovanú ponuku nájdete aj na adrese   w w w . v a s a m l a d e z . s k
[05. 09. 2017]