N O V I N K Y


* Zorganizovali sme teoreticko-praktické sústredenia pre riešiteľov biologickej a chemickej  olympiády. Viac v sekciách Olympiády/Biologická resp. Chemická.
[12. 12. 2018]
Čo sa deje v JUNIOR-e v mesiaci december…  pozri
[30. 11. 2018]
* Na stredné školy sme poslali zadania, spolu s informáciami k školskému kolu Matematickej olympiády, kat. A. Viac informácií nájdete v sekcii MO.
[29. 11. 2018]
* Pripravujeme pre vás súťaž v zimnom aranžovaní, ktorá sa bude konať 19. decembra 2018
v Robotníckom dome.
Pozvánka
Návratka
[21. 11. 2018]
* Úspešné školenie pod názvom “Moja žiacka rada” sa uskutočnilo minulý týždeň v Lučenci. Viac sa dočítate v  článku…   Článok
[19. 11. 2018]
* Zverejňujeme organizátorov okresných kôl pre Olympiádu v nemeckom jazyku,
2018/2019 – 
pre základné školy  a pre stredné školy v Banskobystrickom kraji
[5. 11. 2018]
* Riešenia úloh domáceho kola všetkých kategórií Matematickej olympiády (určené pre učiteľov) sme poslali na stredné školy a na okresné CVČ (ktoré ich môžu poskytnúť ZŠ v ich okresoch). Ďalšie informácie k MO nájdete v sekcii Olympiády/Matematická olympiáda.
[15. 10. 2018]
* Zverejňujeme Metodicko-organizačné pokyny, 29. ročník Olympiády v nemeckom jazyku.. stiahni
[11. 10. 2018]
* Na stránke IUVENTY v sekcii Olympiády nájdete Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží pre školský rok 2018/19
[10. 09. 2018]
* Zverejňujeme aktuálnu ponuku workshopov a prednášok pre žiakov a žiačky stredných škôl.
[03. 09. 2018]