N O V I N K Y

 

* Riešenia úloh domáceho kola všetkých kategórií Matematickej olympiády (určené pre učiteľov) sme poslali na stredné školy a na okresné CVČ (ktoré ich môžu poskytnúť ZŠ v ich okresoch). Ďalšie informácie k MO nájdete v sekcii Olympiády/Matematická olympiáda.
[15. 10. 2018]
* Zverejňujeme Metodicko – organizačné pokyny, 29. ročník Olympiády v nemeckom jazyku...stiahni
[11. 10. 2018]
* Čo sa deje v JUNIOR-e v mesiaci október…pozri
[9. 10. 2018]
* Informácie o pripravovaných aktivitách pre koordinátorov a členov ŽŠR nájdete v sekcii ŽŠR/Aktivity a stretnutia.
Seminár pre koordinátorov ŽŠR: 
pozvánka   prihláška

[19. 09. 2018]
* Na stránke IUVENTY v sekcii Olympiády nájdete Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží pre školský rok 2018/19
[10. 09. 2018]
* Zverejňujeme aktuálnu ponuku workshopov a prednášok pre žiakov a žiačky stredných škôl.
[03. 09. 2018]
* Všetkým deťom, školákom a školáčkam, študentom a študentkám, pedagógom, rodičom a našim spolupracovníkom želáme úspešný štart do nového školského roka 2018/2019 a veľa zaujímavých a poučných chvíľ s CVČ – JUNIOR.
Kolektív pracovníkov CVČ – JUNIOR.
[03. 09. 2018]