N O V I N K Y

* V sekcii Olympiády/Matematická olympiáda sme zverejnili výsledkovú listinu krajského kola 68. ročníka Matematickej olympiády kategórie C.
[16. 04. 2019]
* V sekcii Olympiády/Geografická olympiáda sme zverejnili výsledkové listiny krajského kola 47. ročníka Geografickej olympiády kategórií  F  a  E. 
[16. 04. 2019]
* V sekcii Olympiády/Matematická olympiáda sme zverejnili výsledkovú listinu krajského kola 68. ročníka Matematickej olympiády kategórie Z9.
[15. 04. 2019]
* V sekcii Olympiády/Chemická olympiáda sme zverejnili pozvánku a zoznam postupujúcich do krajského kola 55. ročníka Chemickej olympiády kategórie D.
[11. 04. 2019]
* V sekcii Olympiády/Chemická olympiáda sme zverejnili výsledkovú listinu krajského kola 55. ročníka Chemickej olympiády kategórie B.
[09. 04. 2019]
*V sekcii Aktivity/Bežné aktivity/Detské tábory nájdete informácie o denných táboroch (DT) počas letných prázdnin 2018/2019.
[02. 04. 2019]
* Čo sa deje v JUNIOR-e v mesiaci apríl… pozri
[02. 04. 2019]
* V sekcii Olympiády/Biologická olympiáda sme zverejnili výsledkové listiny krajských kôl 53. ročníka Biologickej olympiády kategórií A a B.
[28. 03. 2019]
* Krajské kolo ORJ – kategória A1, A2, A3, B1, B2, B3, sa uskutočnilo 25. marca 2019 v Banskej Bystrici.
Výsledkové listiny z KK ORJ si môžete pozrieť v sekcii Olympiády/Jazykové olympiády a súťaže.
[25. 03. 2019]
* Krajské kolo DO – kategória C, D, E sa uskutočnilo 21. marca 2019 v Banskej Bystrici.
Výsledkové listiny z KK DO si môžete  v  sekcii Olympiády/Dejepisná olympiáda.
[21. 03. 2019]
* Dňa 17. apríla 2019 organizujeme súťaž vo veľkonočnom aranžovaní pre žiakov a žiačky ZŠ a OGY v okrese Banská Bystrica.
Pozvánka
Návratka
[21. 03. 2019]
* V sekcii Olympiády/Biologická olympiáda sme zverejnili výsledkové listiny krajského kola 53. ročníka Biologickej olympiády kategórie C, ktoré sa konalo 20. marca 2019 v Banskej Bystrici.
[21. 03. 2019]
*VYZVI SRDCE K POHYBU
VSKP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici pripravuje kampaň v roku 2019 pod názvom “Vyzvi srdce k pohybu“. Táto aktivita je zaradená medzi hlavné projekty a úlohy podpory zdravia a koná sa v rámci programu CINDY vždy v každom nepárnom roku, pod záštitou riaditeľa ÚVZ SR a riaditeľky Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku.
Kampaň slúži na presadzovanie aktívneho spôsobu života a na propagáciu minimálne potrebného času, ktorý treba denne venovať pohybovej aktivite, aby sa u dospelého človeka znížilo riziko ohrozenia chronickými ochoreniami. Cieľom je zvýšenie pohybovej aktivity obyvateľstva, k čomu má motivovať aj súťaž spojená s kampaňou. Keďže ide o dobrú kampaň, propagujeme ju aj na našich stránkach. Viac informácií o kampani nájdete na uvedených stránkach:
http://www.vzbb.sk/sk/poradna_zdravia/vskp.php
Plagát_VSkP_2019.pdf
[18. 03. 2019]
* Zverejňujeme aktuálnu ponuku workshopov a prednášok pre žiakov a žiačky stredných škôl.
[10. 01. 2019]
*V sekcii Olympiády/Biologická sme zverejnili aktualizované Metodicko-organizačné pokyny BiO pre kategórie A a B a kategórie C a D
[18. 12. 2018]
* Na stránke IUVENTY v sekcii Olympiády nájdete aktualizovaný Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží pre školský rok 2018/19
[27. 11. 2018]