“Objavujeme a napĺňame reálne potreby mladej generácie.”

Taktiež z našej ponuky:

Interaktívne aktivity na množstvo aktuálnych tém, vedené našimi profesionálnymi pracovníkmi s mládežou.

Jedinečný kurz pre stredoškolákov od 15 rokov, ktorý vedieme v Banskej Bystrici a vo Zvolene.

Jedinečný rozvojový program, určený prioritne pre stredné odborné školy. Sme jedným z jeho autorov a realizátorov.