N O V I N K Y

DÔLEŽITÝ OZNAM:
Banskobystrický samosprávny kraj v súvislosti s pandémiou Koronavírusu v období od 12. marca 2020 uzatvoril stredné školy vo svojej pôsobnosti. Následným rozhodnutím vlády SR budú všetky školy uzavreté od pondelka 16. marca.
Počnúc 12. marcom 2020 je uzavreté aj naše centrum, nakoľko pôsobíme v priestoroch strednej školy BBSKV urgentných prípadoch máte možnosť kontaktovať našich zamestnancov prostredníctvom e-mailu.
[13. 03. 2020]
*Na základe usmernenia ministerstva školstva a predošlých opatrení sa neuskutočnia nasledovné naším centrom organizované podujatia (zoznam dopĺňame):
10. 3. 2020 – krajské kolo vo florbale žiačok SŠ – Detva
10. 3. 2020 – krajské kolo Fyzikálnej olympiády kat. A, Banská Bystrica
10. 3. 2020 – súťaž “Čo všetko vedia študenti” – Gymnázium A. Sládkoviča, B. Bystrica
11. 3. 2020 – krajské kolo Biologickej olympiády kat. A, Banská Bystrica
12. 3. 2020 – krajské kolo Biologickej olympiády kat. B, Banská Bystrica
12. 3. 2020 – krajské kolo súťaže Szép magyar beszéd, Rimavská Sobota
12. 3. 2020 – krajské kolo v basketbale žiačok ZŠ, Zvolen
13. 3. 2020 – krajské kolo v basketbale žiakov ZŠ, Zvolen
13. 3. 2020 – krajské kolo vo futsale žiakov ZŠ, Krupina
13. 3. 2020 – krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku, Banská Bystrica
17. 3. 2020 – krajské kolo vo florbale žiakov ZŠ, Detva
17. 3. 2020 – krajské kolo Matematickej olympiády, kat. Z9, Banská Bystrica
18. 3. 2020 – sústredenie riešiteľov Fyzikálnej olympiády kategórie C, B. Bystrica
18. 3. 2020 – krajské kolo v hádzanej žiačok ZŠ, Detva
19. 3. 2020 – krajské kolo v hádzanej žiakov ZŠ, Detva
20. 3. 2020 – krajské kolo vo florbale žiačok ZŠ, Detva
20. 3. 2020 – zasadnutie hodnotiacich komisií SOČ, Zvolen
24. 3. 2020 – krajské kolo Dejepisnej olympiády
24. 3. 2020 – krajské kolo vo volejbale žiačok stredných škôl, Detva
25. 3. 2020 – sústredenie riešiteľov Fyzikálnej olympiády, kategória B
25. 3. 2020 – Kováčova Bystrica 2020 – XVI. ročník umeleckej súťaže
25. 3. 2020 – krajské kolo vo volejbale žiakov stredných škôl, Detva
26. 3. 2020 – krajské kolo vo florbale žiakov stredných škôl, Detva
26. 3. 2020 – krajské kolo Biologickej olympiády kategórie C, Banská Bystrica
27. 3. 2020 – projekt „Sedbal pre žiakov a žiačky stredných škôl“, Banská Bystrica
30. 3. 2020 – krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku
30. 3. 2020 – projekt Halové veslovanie pre žiakov a žiačky stredných škôl, Banská Bystrica
31. 3. 2020 – krajské kolo Matematickej olympiády, kat. B, C, Banská Bystrica
31. 3. 2020 – projekt Jumping pre žiakov a žiačky stredných škôl, Banská Bystrica
1. – 2. 4. 2020 – okresné kolo vo Veľkom futbale žiakov stredných škôl, Banská Bystrica
O rušení ďalších aktivít, prípadne o preložení na iný termín, budeme informovať na tomto mieste. Neinformujeme tu o rušení menších podujatí ako sú naše workshopy s triednymi kolektívmi a podobne, ktorých zrušenie bolo dohodnuté s učiteľmi, alebo priamo vyplýva z optrení vlády SR (uzatvorenie škôl, atď.)
[12. 03. 2020]
SOČ – TERMÍNY PREDĹŽENIA PRIHLASOVANIA A DORUČENIA PRÁC  !
Termín do on-line prihlasovania SOČ sa predlžuje do 22. marca 2020
[12. 03. 2020]
*Dňa 8. apríla 2020 sa bude konať súťaž vo veľkonočnom aranžovaní…
Pozvánka
Návratka
[10. 03. 2020]
*Čo sa deje v JUNIOR-e v mesiaci marec 2020… pozri
[24. 2. 2020]
*Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží na šk. rok 2019/20…  pozri
[09. 09. 2019]
*Zverejňujeme aktuálnu ponuku interaktívnych workshopov a prednášok pre žiakov a žiačky stredných škôl.
[06. 09. 2019]