N O V I N K Y

* Naše centrum predstavuje svoje nové logo. Postupne uvidíte zmeny aj na našich webových stránkach.
[17. 09. 2020]
* Čo sa deje v JUNIOR-e v mesiaci september…pozri tu.
[14. 09. 2020]
mozgosrdce-banner*V sekcii ONLINE aktivít sme doplnili vzdelávací kvíz o emocionálnej inteligencii.
[09. 09. 2020]
* Pokyny k dištančnej forme krajského kola Dejepisnej olympiády kat. A a B, nájdete v sekcii Dejepisnej olympiády.
[04.09. 2020]
* Iuventa zverejnila nový termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží.
[03.09. 2020]
* Všetkým malým a veľkým žiakom, pedagógom, rodičom, spolupracovníkom a partnerským organizáciám CVČ – JUNIOR želáme úspešný začiatok školského roka 2020/2021.
Tešíme sa na stretnutia na našich aktivitách.
Kolektív pracovníkov CVČ – JUNIOR.
[02.09. 2020]
* Ako dopadli naše denné tábory sa dozviete v článku Leto s JUNIOR – om...
Fotografie z táborov nájdete na našej
facebookovej stránke
[04.08. 2020]
AIDS-banner*V sekcii ONLINE aktivít sme doplnili kvíz o stále aktuálnej problematike HIV a AIDS.
[17. 06. 2020]
logo cho n
*V sekcii Chemická olympiáda sme zverejnili výsledky krajského kola 56. ročníka ChO kategórie C, ktoré prebehlo 4. júna 2020 dištančnou formou.
[11. 06. 2020]
COVID-kviz2*V sekcii ONLINE aktivít sme doplnili ďalší kvíz, zameraný na prevenciu a osvetu COVID-19.
[04. 06. 2020]
olymp.kviz-banner1maly*V sekcii ONLINE aktivít  sme doplnili už tretí a štvrtý súťažný kvíz z oblasti športu a olympizmu.
[03. 06. 2020]
 *V sekcii Chemická olympiáda sme zverejnili výsledky krajského kola 56. ročníka ChO kategórie D, ktoré prebehlo 28. mája 2020 dištančnou formou.
[01. 06. 2020]
kviz-slovencina*V sekcii ONLINE aktivít sme doplnili kvíz “Slovenčina na slovíčko …” ktorý je ochutnávkou našej korešpondenčnej súťaže Slovenčinárik.
[01. 06. 2020]
* 28. mája  sme  úspešne  zrealizovali  hodnotiace  online-stretnutie “Dobrý príklad” s koordinátormi a členmi Žiackych školských rád. Viac informácií nájdete v článku.
[29. 05. 2020]
Kviz-Kade-tade po BBSK*V sekcii ONLINE aktivít  sme doplnili kvíz “Kade – tade po Banskobytrickom kraji…”, ktorý je “ochutnávkou” nášho neformálneho prezenčného workshopu.
[28. 05. 2020]
logo-GO*V sekcii Geografickej olympiády sme aktualizovali informáciu o náhradnej súťaži za nezrealizované krajské (a celoštátne) kolo GO, kategórií E a F.
[28. 05. 2020]
Cvičenia s Juniorom*V sekcii Šport/CViČenie s JUNIORom zverejňujeme siedme a ôsme inštruktážne video so zostavou zaujímavých cvičení. Tentoraz ide o tanečné cvičenia. Vhodné aj pre nešportovcov.
[25. 05. 2020]
*V sekcii Chemická olympiáda sme zverejnili výsledky krajského kola 56. ročníka ChO kategórie B, ktoré prebehlo 21. mája 2020 dištančnou formou.
[25. 05. 2020]
*V sekcii Biologická olympiáda sme zverejnili výsledky krajského kola 54. ročníka BiO kategórií A a C – projektová časť, ktoré prebehlo dištančnou formou.
[15. 05. 2020]
banner-Kade tade*V sekcii ONLINE aktivít  sme doplnili kvíz “Kade – tade po Bystrici”, ktorý je “ochutnávkou” nášho neformálneho poznávacieho workshopu v centre mesta.
[14. 05. 2020]
*Ponúkame telefonické alebo mailové konzultácie k tvorbe plánu činnosti a aktivít pre žiacku školskú radu na školský rok 2020/2021 na stredných školách v našom kraji, prípadne zodpovedanie otázok, ktoré súvisia s činnosťou ŽŠR. V prípade záujmu napíšte mail na selecka@juniorbb.sk .
[30. 04. 2020]
banner-kvíz-KZ*V sekcii ONLINE aktivít sme doplnili kvíz o zmene klímy Zeme  a jej možných riešeniach. Kvíz je doplnený tematickými videami v slovenčine a doplňujúcimi informáciami pre žiakov + možnosťou využitia pre učiteľov.
[30. 04. 2020]
*Našu ponuku online-aktivít pre stredoškolákov a inšpirácií pre pedagógov sme zhrnuli v novej sekcii ONLINE aktivity.
[29. 04. 2020]
banner-korona*Zverejňujeme kvíz o COVID-19, v ktorom si môžete otestovať svoje vedomosti o tomto ochorení a súvisiacej pandémii.
[06. 04. 2020]
* V sekcii Šport/CViČenie s JUNIORom zverejňujeme druhé inštruktážne video so zostavou zaujímavých a účinných cvičení.
[06. 04. 2020]
*CViČenia s JUNIORom
Spúšťame sériu videí s cvičeniami, ktoré môžete cvičiť aj u Vás doma. Prvé cvičenie tu.
[01. 04. 2020]