Ponúkame vzdelávacie aktivity na množstvo aktuálnych tém, vhodné pre obohatenie a spestrenie vyučovania na stredných školách. Naše workshopy, školenia a prednášky je možné realizovať aj mimo vyučovania, na rôznych podujatiach pre mládež.

Aktualizovanú ponuku našich workshopov a školení nájdete na webových stránkach:

Ponuku našich ONLINE aktivít nájdete na týchto stránkach: