Dejepisná olympiáda (DO) je súťažou jednotlivcov a je určená žiakom 6. – 9. ročníka základných škôl, žiakom primy až oktávy osemročných gymnázií, žiakom 1. – 4. ročníka stredných škôl. Súťaž sa usporadúva každoročne a člení sa podľa kategórií a súťažných kôl.
Podrobné informácie o dejepisnej olympiáde a jej organizačný poriadok nájdete na stránkach IUVENTY.

Dejepisná olympiáda na stránkach IUVENTY

Termínovník – dátumy jednotlivých kôl

Predsedníčka Krajskej komisie DO:
Mgr. Jana Kuzárová
ZŠ J. J. Thurzu
Antona Bernoláka 20
962 12 Detva
jancakuzka@gmail.com

Zodpovedná osoba v CVČ – JUNIOR:
Mgr. Jana Hrabovská kat. A, B
Mgr. Žaneta Bursová kat. C, D, E

048/415 31 11 , kl.20, kl. 23
hrabovska@juniorbb.sk
z.bursova@juniorbb.sk

Tlačivá pre školské kolo kat. C, D, E a F

Výsledkové listiny školského kola
Prihláška do obvodného kola
Vyhodnotenie školského kola

Tlačivá pre školské kolo kat. A a B

Výsledkové listiny školského kola
Prihláška do krajského kola
Vyhodnotenie školského kola

Tlačivá pre okresné kolo kat. C, D, E, a F

Výsledkové listiny obvodného kola
Prihláška do krajského kola
Vyhodnotenie okresného kola

Tlačivá sú univerzálne pre ľubovolný ročník. Súbor si stiahnete do počítača, vyplňte položky označené červenou farbou, zmeňte na čierne písmo a uložte.
Do výsledkových listín vpisujte len čiastkové body, celkový počet bodov sa vypočíta automaticky. Po vyplnení je potrebné riadky zoradiť pomocou funkcie údaje zoradiť zostupne.
Termíny odoslania tlačív nájdete v metodicko-organizačných pokynoch pre príslušný ročník súťaže.

14. ročník ( šk. rok 2021/2022)

https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/dejepisna-olympiada/

13. ročník ( šk. rok 2020/2021)

Výsledková listina kat. C

Výsledková listina kat. D

Výsledková listina kat. E

Výsledková listina kat. A

Výsledková listina kat. B

Usmernenie ku KK DO kategória A a B – online

Usmernenie kat. A a B

Metodicko – organizačné pokyny DO

Archív: 

12. ročník ( šk. rok 2019/2020)

Výsledková listina kat. A – dištančná forma
Výsledková listina kat. B – dištančná forma
Pokyny ku KK DO – dištančná forma kat. A a B

11. ročník ( šk. rok 2018/2019)

Výsledková listina KK DO kat. C, D, E.
Výsledková listina kat. A
Výsledková listina kat. Bhttps://cvcjuniorbb.files.wordpress.com/2019/03/vl-2019-kkdo.pdf

10. ročník ( šk. rok 2017/2018)

Výsledková listina kat. A
Výsledková listina kat. B
Výsledková listina KK DO kat. C, D, E

9. ročník ( šk. rok 2016/2017)

Výsledková lisina KK DO kat. C, D, E
Výsledky KK DO kat. A a B

8. ročník (šk. rok 2015/16)

Výsledková listina kat. A, B, C, D, E

7. ročník (šk. rok 2014/15)

Výsledková listina kat. A a B
Výsledková listina KK DO kat. C, D, E

6. ročník (šk. rok 2013/14)

Výsledková listina kat. A a B
Výsledková lisina KK DO kat. C, D, E

5. ročník (šk. rok 2012/2013)

Výsledková listina kat. A a B
Výsledková listina KK DO kat. C, D a E