Dejepisná olympiáda (DO) je súťažou jednotlivcov a je určená žiakom 6. – 9. ročníka základných škôl, žiakom primy až oktávy osemročných gymnázií, žiakom 1. – 4. ročníka stredných škôl. Súťaž sa usporadúva každoročne a člení sa podľa kategórií a súťažných kôl.
Podrobné informácie o dejepisnej olympiáde a jej organizačný poriadok nájdete na stránkach IUVENTY.

Dejepisná olympiáda na stránkach IUVENTY

Termínovník – dátumy jednotlivých kôl

Predsedníčka Krajskej komisie DO:
Mgr. Jana Kuzárová
ZŠ J. J. Thurzu
Antona Bernoláka 20
962 12 Detva
jancakuzka@gmail.com

Zodpovedné osoby v CVČ – JUNIOR:
PaedDr. Aneta Jarešová, PhD.,  kat. A, B
048/415 31 11, kl. 22
jaresova@juniorbb.sk

Mgr. Žaneta Bursová, kat. C, D, E
048/415 31 11,  kl. 23
z.bursova@juniorbb.sk

15. ročník (školský rok 2022/23)

NOVÉ: Krajské kolo DO sa uskutočnilo 3. apríla 2023 v Banskej Bystrici.
Výsledkové listiny z KK DO si môžete pozrieť tu:
Výsledková listina kategória A
Výsledková listina kategória B

Výsledková listina kategória C
Výsledková listina kategória D

Výsledková listina kategória E

Organizátorom krajských kôl  Dejepisnej olympiády bude CVČ – JUNIOR.
Krajské kolá sa uskutočnia podľa termínovníka a inštrukcií NIVAM-u… viac
Miesto bude oznámené učiteľom prihlásených žiakov v EDUPAGE na ich mailové adresy.

Realizácia predmetových olympiád a súťaží v školskom roku 2022/2023

Metodicko-organizačné pokyny Dejepisnej olympiády pre školský rok 2022/23 

Informácie ku školským kolám kategórií A, B  

Zverejňujeme pokyny pre účastníkov Dejepisnej olympiády k časti regionálne dejiny….pozri        

Tlačivá pre školské kolo kat. C, D, E a F

Výsledkové listiny školského kola
Prihláška do obvodného kola
Vyhodnotenie školského kola

Tlačivá pre školské kolo kat. A a B

Výsledkové listiny školského kola
Prihláška do krajského kola
Vyhodnotenie školského kola

Tlačivá pre okresné kolo kat. C, D, E, a F

Výsledkové listiny obvodného kola
Prihláška do krajského kola
Vyhodnotenie okresného kola

Tlačivá sú univerzálne pre ľubovolný ročník. Súbor si stiahnete do počítača, vyplňte položky označené červenou farbou, zmeňte na čierne písmo a uložte.
Do výsledkových listín vpisujte len čiastkové body, celkový počet bodov sa vypočíta automaticky. Po vyplnení je potrebné riadky zoradiť pomocou funkcie údaje zoradiť zostupne.
Termíny odoslania tlačív nájdete v metodicko-organizačných pokynoch pre príslušný ročník súťaže.

Archív: 

14. ročník ( šk. rok 2021/2022)

Výsledková listina kategória C
Výsledková listina kategória D

Výsledková listina kategória E

* Iuventa sprístupnila výsledkové listiny z KK DO kat. A a B zo dňa 22. marca 2022 prostredníctvom EduPage.

13. ročník ( šk. rok 2020/2021)

Výsledková listina kat. C
Výsledková listina kat. D
Výsledková listina kat. E
Výsledková listina kat. 
Výsledková listina kat. B

12. ročník ( šk. rok 2019/2020)

Výsledková listina kat. A – dištančná forma
Výsledková listina kat. B – dištančná forma
Pokyny ku KK DO – dištančná forma kat. A a B

11. ročník ( šk. rok 2018/2019)

Výsledková listina KK DO kat. C, D, E.
Výsledková listina kat. A
Výsledková listina kat. Bhttps://cvcjuniorbb.files.wordpress.com/2019/03/vl-2019-kkdo.pdf

10. ročník ( šk. rok 2017/2018)

Výsledková listina kat. A
Výsledková listina kat. B
Výsledková listina KK DO kat. C, D, E

9. ročník ( šk. rok 2016/2017)

Výsledková lisina KK DO kat. C, D, E
Výsledky KK DO kat. A a B

8. ročník (šk. rok 2015/16)

Výsledková listina kat. A, B, C, D, E

7. ročník (šk. rok 2014/15)

Výsledková listina kat. A a B
Výsledková listina KK DO kat. C, D, E

6. ročník (šk. rok 2013/14)

Výsledková listina kat. A a B
Výsledková lisina KK DO kat. C, D, E

5. ročník (šk. rok 2012/2013)

Výsledková listina kat. A a B
Výsledková listina KK DO kat. C, D a E