Kolektívna zmluva na rok 2022… zobraziť
[28. 12. 2022]

Správa o činnosti CVČ – JUNIOR za školský rok 2021/2022… zobraziť
[21. 12. 2022]

Správa o činnosti CVČ – JUNIOR za školský rok 2020/2021… zobraziť
[12. 01. 2022]

Správa o činnosti CVČ – JUNIOR za školský rok 2019/2020…  zobraziť
[17. 12. 2020]

Ponuka neupotrebiteľného hnuteľného majetku…  informácia a ponuka
[02. 06. 2020]

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk…  zobraziť
[9. 12. 2019]

Výzva na predkladanie ponúk…  zobraziť
[29. 11. 2019]

Správa o činnosti CVČ – JUNIOR za školský rok 2018/2019…  zobraziť
[04. 11. 2019]

Ponuka neupotrebiteľného hnuteľného majetku…  informácia a ponuka
[07. 05. 2019]

Etický kódex verejného obstarávania…  stiahni
[05. 06. 2017]