Krajské kolo sa koná 16. marca 2021 dištančne, v čase 8:30 – 12:30.

V krajskom kole sa bude postupovať v súlade s Usmernením ku krajským kolám MO, vydaným SKMO a Iuventou.

Krajské kolo bude organizované podľa bodu 1., prípadne bodu 2. uvedeného v usmernení. 
Ak je to možné, odporúčame školám umožniť svojim riešiteľom písať krajské kolo v škole (bod 2. v usmernení). V prípade, že žiaci budú písať doma, budú musieť zvládnuť aj skenovanie/fotenie a posielanie svojich skenov/fotiek e-mailom krátko po súťaži. Informácie a návod na postup im budú vopred zaslané.

Žiadame všetky školy postupujúcich na krajské kolo, aby nám do 9. marca e-mailom na adresu cvcjuniorbb@gmail.com poslali vyplnený tu priložený formulár s dôležitými údajmi pre krajské kolo. Na vyplnené adresy budú následne zaslané podrobné informácie ku krajskému kolu.