Práca s mládežou
Stránky Iuventy o dotáciách, podujatiach, podcastoch a mnohých iných témach súvisiacich s prácou s mládežou a pre mládež.


iuventa_linky

IUVENTA
Štátna inštitúcia priamo riadená MŠ SR. Venuje sa práci s mládežou mimo školy a rodiny a mládežníckej politike v SR a mimo nej


vyskummladeze_linky

Data archív výskumov mládeže
Informácie o živote mladej generácie v slovenskej spoločnosti, aj mladých ľudí ako takých.


mladez_linky

Rada mládeže Slovenska
Informačný portál pre mladých a všetkých, ktorí k nim majú blízko.


mssr_linky

Ministerstvo školstva SR
Oficiálne stránky Ministerstva školstva.


eurodesk-linky

EURODESK
Európska informačná sieť pre mladých


europsky_portal_linky

Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe