* Aktuálne pripravujeme: 

* V súvislosti s novelizovaným zákonom 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý 1. 1. 2022 vstúpil do platnosti  ponúkame telefonické alebo onlinové konzultácie k tvorbe plánu činnosti a aktivít pre školský parlament (ŠP) na školský rok 2022/2023 na stredných školách v našom kraji, prípadne zodpovedanie otázok, ktoré súvisia s činnosťou ŠP. V prípade záujmu napíšte mail na selecka@juniorbb.sk .
Link na novelizovaný zákon:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/596/

[01. 11 2022]


Archív:

Školský rok 2019/20

* Prvé hodnotiace online-stretnutie “Dobrý príklad” s koordinátormi a členmi ŽŠR.
Viac informácií
nájdete v článku.

Školský rok 2018/19

* Školenie “Osobnosť člena ŽŠR” …článok
* Školenie “Moja žiacka rada” …článok

Školský rok 2017/18

* Školenie “Osobnosť člena ŽŠR”článok


Kontakt:
Mgr. Gabriela Selecká, selecka@juniorbb.sk, 0908 224 639