*Ponúkame telefonické alebo mailové konzultácie k tvorbe plánu činnosti a aktivít pre žiacku školskú radu na školský rok 2020/2021 na stredných školách v našom kraji, prípadne zodpovedanie otázok, ktoré súvisia s činnosťou ŽŠR. V prípade záujmu napíšte mail na selecka@juniorbb.sk .
[1. 6. 2021]


Archív:

Školský rok 2019/20

* Prvé hodnotiace online-stretnutie “Dobrý príklad” s koordinátormi a členmi ŽŠR.
Viac informácií
nájdete v článku.

Školský rok 2018/19

* Školenie “Osobnosť člena ŽŠR” …článok
* Školenie “Moja žiacka rada” …článok

Školský rok 2017/18

* Školenie “Osobnosť člena ŽŠR”článok


Kontakt:
Mgr. Gabriela Selecká, selecka@juniorbb.sk, 0908 224 639