* Aktuálne pripravujeme: 

* Seminár Bez vás to nejde, ktorý sa uskutoční 21. októbra 2021 vo Zvolene je kapacitne naplnený…
Ďakujeme za záujem.
[20. 10. 2021]

*V dňoch 1. – 2. december 2021 organizujeme školenie pre predsedov a členov ŽŠR na SŠ “Moja žiacka rada”. Školenie sa uskutoční online, kapacita skupiny 26 účastníkov, 2 zástupcovia za školu.
Tešíme sa na vás…
[12. 10. 2021]

*V októbri a novembri 2021 plánujeme  niekoľko workshopov “Deň so žiackou radou” pre členov žiackych školských rád na podporu ich činnosti:
Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa
ZŠ Pliešovce
Gymnázium M. Kukučína, Revúca
3. ZŠ Zvolen
Gymnázium M. Kováča, Banská Bystrica
Tešíme sa na vás…
[12. 10. 2021]

*Koordinátorky a koordinátorov ŽŠR na ZŠ v BBSK pozývame  na seminár  “Bez vás to nejde” sa uskutoční prezenčne vo Zvolene 10. 11. 2021.
Na seminári bude predstavená legislatíva súvisiaca so ŽŠR, agenda ŽŠR a úloha koordinátora ŽŠR. V prípade záujmu nás kontaktujte na: selecka@juniorbb.sk  .
[08. 10. 2021]

*Koordinátorky a koordinátorov ŽŠR na SŠ v BBSK pozývame na dve októbrové aktivity. Motivačno-prezentačné stretnutie “Dobrý príklad” sa uskutoční online 13. 10. 2021 a seminár pre stredné školy “Bez vás to nejde” sa uskutoční prezenčne vo Zvolene 21. 10. 2021.
Viac informácií nájdete v pozvánke.
[01. 10. 2021]

*Ponúkame telefonické, mailové alebo onlinové konzultácie k tvorbe plánu činnosti a aktivít pre žiacku školskú radu na školský rok 2021/2022 na stredných školách v našom kraji, prípadne zodpovedanie otázok, ktoré súvisia s činnosťou ŽŠR. V prípade záujmu napíšte mail na selecka@juniorbb.sk .
[01. 09. 2021]


Archív:

Školský rok 2019/20

* Prvé hodnotiace online-stretnutie “Dobrý príklad” s koordinátormi a členmi ŽŠR.
Viac informácií
nájdete v článku.

Školský rok 2018/19

* Školenie “Osobnosť člena ŽŠR” …článok
* Školenie “Moja žiacka rada” …článok

Školský rok 2017/18

* Školenie “Osobnosť člena ŽŠR”článok


Kontakt:
Mgr. Gabriela Selecká, selecka@juniorbb.sk, 0908 224 639