Všeobecné informácie o Matematickej olympiáde


Všeobecný návod pre žiakov (príp. učiteľov) ako sa zapojiť do predmetovej olympiády nájdete tu.

Prečo a ako by ste sa mali zapojiť do Matematickej olympiády nájdete tu.


logo_MOPodrobné informácie o Matematickej olympiáde a jej organizačný poriadok nájdete na celoštátnych stránkach www.olympiady.sk, ktoré spravuje IUVENTA.

Matematická olympiáda na stránkach Iuventy
Termínovník – dátumy jednotlivých kôl

* Informácie k Matematickej olympiáde v Banskobystrickom kraji nájdete tu.