Návod pre žiakov (príp. učiteľov) ako sa zapojiť do predmetovej olympiády nájdete tu.


Podrobné informácie o Geografickej olympiáde a jej organizačný poriadok nájdete na celoštátnych stránkach www.olympiady.sk, ktoré spravuje IUVENTA.

Upozorňujeme na dôležitosť metodických pokynov a usmernení k jednotlivým kategóriám GO, ktoré sú zverejňované v predstihu pred začiatkom súťaží.

Termínovník – dátumy jednotlivých kôl


* Informácie ku Geografickej olympiáde v Banskobystrickom kraji nájdete tu.