Všeobecné informácie o Geografickej olympiáde


Návod pre žiakov (príp. učiteľov) ako sa zapojiť do predmetovej olympiády nájdete tu.


logo-GOPodrobné informácie o Geografickej olympiáde a jej organizačný poriadok nájdete na celoštátnych stránkach www.olympiady.sk, ktoré spravuje IUVENTA.
Upozorňujeme na dôležitosť metodických pokynov k jednotlivým kategóriám GO, ktoré sú zverejňované v predstihu pred začiatkom súťaží.

Geografická olympiáda na stránkach Iuventy
Termínovník – dátumy jednotlivých kôl

* Informácie ku Geografickej olympiáde v Banskobystrickom kraji nájdete tu.