Školské športové postupové súťaže pre ZŠ a SŠ

Cieľom školských športových postupových súťaží pre ZŠ a SŠ je cieľavedomé zvyšovanie počtu pravidelne športujúcich detí a mládeže, formovanie ich trvalého vzťahu k tejto činnosti v záujme zvyšovania telesnej zdatnosti, posilňovania zdravia a formovania zdravého životného štýlu mladej generácie.

Propozície a výsledky

*Krajské kolo vo vybíjanej najmladších žiakov a žiačok ZŠ sa uskutoční 28. 11. 2019 v mestskej športovej hale Poltárpropozície

[12. 11. 2019]

*Okresné kolo vo futsale žiakov základných škôl sa uskutoční 21. 11. 2019 v telocvični na Magurskej ul. v Banskej Bystrici – propozície žiakov ZŠ

[12. 11. 2019]

*V dňoch 26. 11. – 27. 11. 2019 sa v telocvični Spojenej školy na Školskej č. 7 v Banskej Bystrici uskutoční Oresné kolo v bedmintone žiakov a žiačok SŠ – propozície žiakov SŠ, propozície žiačok SŠ

[15. 10. 2019]

*Okresné kolo v basketbale žiačok SŠ sa odohrá 20. 11. 2019 v telocvični OA na Tajovského v Banskej Bystrici. Žiaci SŠ odohrajú svoj turnaj dňa 13. 11. 2019 v priestoroch SPŠ J. Murgaša a KG Š. Moysesa – propozície žiačok SŠ, propozície žiakov SŠ

[15. 10. 2019]

*V dňoch 06. 11. – 07. 11. 2019 sa v priestoroch SPŠ J. Murgaša a KG Š. Moysesa odohrá Oresné kolo vo volejbale žiačok a žiakov SŠ – propozície žiačok SŠ, propozície žiakov SŠ

výsledkové listiny: OK žiaci SŠ

[15. 10. 2019]

*Dňa 08. 10. 2019 sa na plážovom kúpalisku v Žiari nad Hronom konalo Krajské kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ – propozície

výsledkové listiny: KK žiačky ZŠ, KK žiaci ZŠ, KK žiačok SŠ, KK žiakov SŠ

[09. 10. 2019]

*Dňa 01. 10. 2019 sa v areáli SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici konalo Okresné kolo v cezpoľnom behu žiačok a žiakov ZŠ a SŠpropozície

výsledkové listiny: OK žiačky ZŠ, OK žiaci ZŠ, OK žiačky SŠ, OK žiaci SŠ

[03. 10. 2019]