Školské športové postupové súťaže pre ZŠ a SŠ

Cieľom školských športových postupových súťaží pre ZŠ a SŠ je cieľavedomé zvyšovanie počtu pravidelne športujúcich detí a mládeže, formovanie ich trvalého vzťahu k tejto činnosti v záujme zvyšovania telesnej zdatnosti, posilňovania zdravia a formovania zdravého životného štýlu mladej generácie.

Propozície a výsledky

*V dňoch 24. – 25.03.2020 sa uskutoční krajské kolo vo volejbale žiakov a žiačok SŠ. Obe podujatia sa odohrajú v ŠH v Detve – propozície žiačok SŠ, propozície žiakov SŠ

*V ŠH Detva sa v dňoch 18. – 19.03.2020 odohrá krajské kolo v hádzanej žiačok a žiakov ZŠ – propozície žiačok ZŠ, propozície žiakov ZŠ

*Dňa 17.03.2020 sa v ŠH v Detve uskutoční krajské kolo vo florbale žiakov ZŠ. Žiačky ZŠ odohrajú v ŠH Detva svoje krajské kolo dňa 20.03.2020 – propozície žiakov ZŠ, propozície žiačok Z

*Krajské kolo vo florbale žiačok SŠ sa uskutoční dňa 10.03.2020. Žiaci SŠ odohrajú svoje krajské kolo dňa 26.03.2020. Obe podujatia sa odohrajú v ŠH v Detve – propozície žiačok SŠ, propozície žiakov

*V dňoch 04.03. – 05.03.2020 sa v telocvični ZŠ na Vajanského ul. v Lučenci uskutoční krajské kolo v stolnom tenise žiakov a žiačok SŠ – propozície žiakov SŠ, propozície žiačok SŠ

[25. 02. 2020]

*Dňa 18.02.2020 sa v MŠH Detva odohralo krajské kolo vo futsale žiakov SŠ – propozície žiakov SŠ

výsledková listina: KK futsal žiakov SŠ

[24. 02. 2020]

*Krajské kolo v stolnom tenise štvorčlenných družstiev žiakov a žiačok ZŠ sa uskutočnilo v dňoch 20.02. – 21.02.2020 v telocvični ZŠ s MŠ Kalinovo – propozície žiakov ZŠ, propozície žiačok ZŠ

výsledková listina: KK stolný tenis žiakov ZŠ, KK stolný tenis žiačok ZŠ

[24. 02. 2020]

*Dňa 11.02.2020 sa v športovej hale ARÉNA v Lučenci odohralo krajské kolo v basketbale žiakov SŠ. Žiačky SŠ odohrali krajské kolo v telocvični Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici dňa 12.02.2020 – propozície žiakov SŠ, propozície žiačok SŠ

výsledková listina: KK basketbal žiakov SŠ, KK basketbal žiačok SŠ

[24. 02. 2020]

*Dňa 21.01.2020 sa v telocvični SŠ SOŠ elektrotechnické v Banskej Bystrici odohralo OK vo florbale žiačok SŠ. Žiaci SŠ odohrali svoj turnaj OK vo florbale v dňoch 28.01. – 30.01.2020 – propozície žiačok SŠ, propozície žiakov SŠ

výsledková listina: OK florbal žiačok SŠ, OK florbal žiakov SŠ

[24. 02. 2020]

*Krajské kolo v bedmintone žiakov a žiačok ZŠ sa uskutočnilo 6.2.2020. Žiaci a žiačky SŠ odohrali svoje krajské kolo dňa 13.2.2020. Obe podujatia sa uskutočnili v športovej hale EFFORT vo Zvolene propozície pre ZŠ, propozície pre SŠ

výsledková listina: bedminton žiačok ZŠ, bedminton žiakov ZŠ, bedminton žiačok SŠ, bedminton žiakov SŠ

[24. 02. 2020]

*Okresné kolo v stolnom tenise štvorčlenných družstiev žiakov a žiačok SŠ sa uskutočnilo v telocvični na ZŠ Pieninská Banská Bystrica v dňoch 14.01. – 15.01.2020 – propozície žiakov SŠ, propozície žiačok SŠ

výsledková listina: OK žiakov SŠ, OK žiačok SŠ

[15. 01. 2020]

*Okresné kolo vo futsale žiakov stredných škôl sa uskutočnilo v dňoch 3.12. – 05.12.2019 v telocvični SOŠ Elektrotechnickej v Bankej Bystrici – propozície žiakov SŠ

výsledková listina: OK žiakov SŠ

[25. 11. 2019]

*Krajské kolo vo vybíjanej najmladších žiakov a žiačok ZŠ sa uskutočnilo 28. 11. 2019 v mestskej športovej hale Poltárpropozície

výsledková listina: KK vybíjaná najml. ZŠ

[12. 11. 2019]

*Okresné kolo vo futsale žiakov základných škôl sa uskutočnilo 21. 11. 2019 v telocvični na Magurskej ul. v Banskej Bystrici – propozície žiakov ZŠ

výsledková listina: OK žiakov ZŠ

[12. 11. 2019]

*V dňoch 26. 11. – 27. 11. 2019 sa v telocvični Spojenej školy na Školskej č. 7 v Banskej Bystrici konalo Okresné kolo v bedmintone žiakov a žiačok SŠ – propozície žiakov SŠ, propozície žiačok SŠ

výsledková listina: OK žiakov SŠ, OK žiačok SŠ

[15. 10. 2019]

*Okresné kolo v basketbale žiačok SŠ sa odohralo 20. 11. 2019 v telocvični OA na Tajovského v Banskej Bystrici. Žiaci SŠ odohrali svoj turnaj dňa 13. 11. 2019 v priestoroch SPŠ J. Murgaša a KG Š. Moysesa – propozície žiačok SŠ, propozície žiakov SŠ

výsledkové listiny: OK žiaci SŠ, OK žiačky SŠ

[15. 10. 2019]

*V dňoch 06. 11. – 07. 11. 2019 sa v priestoroch SPŠ J. Murgaša a KG Š. Moysesa odohralo Okresné kolo vo volejbale žiačok a žiakov SŠ – propozície žiačok SŠ, propozície žiakov SŠ

výsledkové listiny: OK žiaci SŠ, OK žiačky SŠ

[15. 10. 2019]

*Dňa 08. 10. 2019 sa na plážovom kúpalisku v Žiari nad Hronom konalo Krajské kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ – propozície

výsledkové listiny: KK žiačky ZŠ, KK žiaci ZŠ, KK žiačok SŠ, KK žiakov SŠ

[09. 10. 2019]

*Dňa 01. 10. 2019 sa v areáli SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici konalo Okresné kolo v cezpoľnom behu žiačok a žiakov ZŠ a SŠpropozície

výsledkové listiny: OK žiačky ZŠ, OK žiaci ZŠ, OK žiačky SŠ, OK žiaci SŠ

[03. 10. 2019]