Školské športové postupové súťaže pre ZŠ a SŠ

Cieľom školských športových postupových súťaží pre ZŠ a SŠ je cieľavedomé zvyšovanie počtu pravidelne športujúcich detí a mládeže, formovanie ich trvalého vzťahu k tejto činnosti v záujme zvyšovania telesnej zdatnosti, posilňovania zdravia a formovania zdravého životného štýlu mladej generácie.

Propozície a výsledky

*Krajské kolo v stolnom tenise štvorčlenných družstiev žiakov a žiačok ZŠ sa uskutoční v dňoch 20.02. – 21.02.2020 v telocvični ZŠ s MŠ Kalinovo – propozície žiakov ZŠ, propozície žiačok ZŠ

[23. 12. 2019]

*Krajské kolo v basketbale žiakov SŠ sa uskutoční dňa 11.02.2020 v športovej hale ARÉNA v Lučenci. Žiačky SŠ odohrajú svoje krajské kolo v telocvični Obchodnej akedémie v Banskej Bystrici dňa 12.02.2020 – propozície žiakov SŠ, propozície žiačok SŠ

[23. 12. 2019]

*Dňa 21.01.2020 sa v telocvični SŠ SOŠ elektrotechnické v Banskej Bystrici odohralo OK vo florbale žiačok SŠ. Žiaci SŠ odohrajú svoj turnaj OK vo florbale v dňoch 28.01. – 30.01.2020 – propozície žiačok SŠ, propozície žiakov SŠ

výsledková listina: OK florbal žiačok SŠ,

[20. 12. 2019]

*Krajské kolo v bedmintone žiakov a žiačok ZŠ sa uskutoční 6.1.2020, resp. krajské kolo žiakov a žiačok SŠ sa uskutoční 13.1.2020. Obe podujatia sa odohrajú v športovej hale EFFORT vo Zvolene propozície pre ZŠ, propozície pre SŠ

[17. 12. 2019]

*Okresné kolo v stolnom tenise štvorčlenných družstiev žiakov a žiačok SŠ sa uskutočnilo v telocvični na ZŠ Pieninská Banská Bystrica v dňoch 14.01. – 15.01.2020 – propozície žiakov SŠ, propozície žiačok SŠ

výsledková listina: OK žiakov SŠ, OK žiačok SŠ

[09. 12. 2019]

*Okresné kolo vo futsale žiakov stredných škôl sa uskutočnilo v dňoch 3.12. – 05.12.2019 v telocvični SOŠ Elektrotechnickej v Bankej Bystrici – propozície žiakov SŠ

výsledková listina: OK žiakov SŠ

[25. 11. 2019]

*Krajské kolo vo vybíjanej najmladších žiakov a žiačok ZŠ sa uskutočnilo 28. 11. 2019 v mestskej športovej hale Poltárpropozície

výsledková listina: KK vybíjaná najml. ZŠ

[12. 11. 2019]

*Okresné kolo vo futsale žiakov základných škôl sa uskutočnilo 21. 11. 2019 v telocvični na Magurskej ul. v Banskej Bystrici – propozície žiakov ZŠ

výsledková listina: OK žiakov ZŠ

[12. 11. 2019]

*V dňoch 26. 11. – 27. 11. 2019 sa v telocvični Spojenej školy na Školskej č. 7 v Banskej Bystrici konalo Okresné kolo v bedmintone žiakov a žiačok SŠ – propozície žiakov SŠ, propozície žiačok SŠ

výsledková listina: OK žiakov SŠ, OK žiačok SŠ

[15. 10. 2019]

*Okresné kolo v basketbale žiačok SŠ sa odohralo 20. 11. 2019 v telocvični OA na Tajovského v Banskej Bystrici. Žiaci SŠ odohrali svoj turnaj dňa 13. 11. 2019 v priestoroch SPŠ J. Murgaša a KG Š. Moysesa – propozície žiačok SŠ, propozície žiakov SŠ

výsledkové listiny: OK žiaci SŠ, OK žiačky SŠ

[15. 10. 2019]

*V dňoch 06. 11. – 07. 11. 2019 sa v priestoroch SPŠ J. Murgaša a KG Š. Moysesa odohralo Okresné kolo vo volejbale žiačok a žiakov SŠ – propozície žiačok SŠ, propozície žiakov SŠ

výsledkové listiny: OK žiaci SŠ, OK žiačky SŠ

[15. 10. 2019]

*Dňa 08. 10. 2019 sa na plážovom kúpalisku v Žiari nad Hronom konalo Krajské kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ – propozície

výsledkové listiny: KK žiačky ZŠ, KK žiaci ZŠ, KK žiačok SŠ, KK žiakov SŠ

[09. 10. 2019]

*Dňa 01. 10. 2019 sa v areáli SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici konalo Okresné kolo v cezpoľnom behu žiačok a žiakov ZŠ a SŠpropozície

výsledkové listiny: OK žiačky ZŠ, OK žiaci ZŠ, OK žiačky SŠ, OK žiaci SŠ

[03. 10. 2019]