Prvé celoslovenské vydanie TALENT NEWS

Show Your Talent je jedinečný rozvojový program, určený prioritne pre stredné odborné školy na Slovensku. Naše centrum je jedným z autorov a realizátorov tohto programu.

V programe rozvíjame praktické zručnosti a talenty, ktoré, na základe analýzy takmer 100000 pracovných ponúk na trhu práce, pomohla identifikovať spoločnosť Profesia. Sú nimi napr. zodpovedný a aktívny prístup k práci, schopnosť učiť sa nové veci, schopnosť pracovať v tíme, orientácia na dosahovanie cieľov, schopnosť zvládať stres a niekoľko ďalších.

Viac informácií o programe Show Your Talent nájdete na webových stránkach programu:

showyourtalent.sk