Organizácia ENYC vytvára Radu mládeže ENYC. ENYC je medzinárodná organizácia pôsobiaca pri Rade Európy, ktorá združuje mládežnícke centrá v Európe. Jej cieľom je šíriť informácie v oblasti mládeže, prispievať k rozvoju mládežníckej politiky na miestnej, regionálnej aj medzinárodnej úrovni a podporovať organizácie pracujúce s mládežou, ktoré sú pod jej záštitou. V ich  primárnom záujme je, aby bol hlas mladých v európe vypočutý a debata o potrebách či pripomienkach mladých mohla byť vedená na medzinárodnej úrovni. Z tohto dôvodu sa organizácia ENYC rozhodla vytvoriť Radu mládeže ENYC, ktorá bude môcť viesť diskusiu o potrebách mládeže a prinášať nové riešenia v oblasti mládežníckej politiky – Hlas mladých je veľmi dôležitý a mal by byť patrične vypočutý. V Rade mládeže budú dvaja zástupcovia z každej krajiny participujúcej v organizácii ENYC.

Chceš byť súčasťou Rady mládeže ENYC?

–         ak máš záujem o všeobecné medzinárodné dianie

–         máš 15 až 17 rokov

–          si aktívny v komunite, mládežníckej organizácii alebo ako dobrovoľník

–         máš záujem o zmenu v mládežníckej politike

–          vieš komunikovať v anglickom jazyku a vystupovať pred ľuďmi

–         máš povolenie od rodičov, zúčastňovať sa medzinárodných aktivít

Si práve ten koho hľadáme !    

Pošli nám do 20. 12. 2022 svoj motivačný list  na

     ocenasova@juniorbb.sk

10. 1. 2023 – sa uskutoční pohovor

3. – 5. Februára 2023 –sa uskutoční prvá medzinárodná konferencia v Albánsku