Matematická olympiáda je súťažou jednotlivcov – žiakov základných a stredných škôl riešiacich úlohy z matematiky, ktoré ich motivujú k tvorivej činnosti. Je to oficiálna, uznávaná a veľmi známa súťaž, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva každý rok od roku 1950.

Prečo sa zapojiť?

Existuje mnoho dobrých dôvodov, tu je len pár z nich:

– Účastníci MO sa zlepšia v matematike, logickom myslení a príbuzných disciplínach

– Úspešní riešitelia majú väčšiu šancu dostať sa na kvalitnú (strednú alebo vysokú) školu

– Žiaci dobrí v matematike majú v budúcnosti veľkú šancu nájsť si dobrú prácu

– Účastníci získajú dobrý pocit z práce na sebe, ale aj uznanie učiteľov a spolužiakov

– Prípadný neúspech v súťaži neovplyvní známku z matematiky

– Najlepší riešitelia postúpia do vyšších kôl MO, prípadne aj do medzinárodných súťaží

– Úspech žiaka v MO je vždy aj úspechom jeho učiteľa/učiteľky, ale aj školy

– Učitelia majú možnosť vďaka MO obohatiť svoje vyučovanie o zaujímavé úlohy

– Zriaďovatelia úspešných škôl, ktorých riešitelia sa dostanú do celoštátnych a medzinárodných kôl, môžu byť za tieto úspechy finančne odmenení. Viac informácií v Smernici č. 23/2017 o súťažiach, článok 12 – 14.

Ako sa zapojiť?

Všetky podrobnosti sú každoročne uvedené v zadaniach domáceho kola, ktoré sa zverejňujú okolo začiatku školského roku na stránkach www.olympiady.sk v sekcii Matematickej olympiády. Na týchto stránkach sú k dispozícii aj zadania a riešenia z uplynulých ročníkov súťaže. Pomocou týchto starších zadaní a riešení si môžete kedykoľvek začať testovať a zlepšovať svoje schopnosti.

MO sa člení do viacerých kategórií, podľa ročníka riešiteľov. Pokiaľ chcete súťažiť, musíte začať úlohami domáceho kola vám prislúchajúcej kategórie MO, prípadne aj vyššej kategórie – po dohode s vašim učiteľom/učiteľkou matematiky.

Mnoho podrobností o MO (ktoré však riešitelia nemusia podrobne poznať) obsahuje Organizačný poriadok MO, ktorý je tiež k dispozícii v sekcii MO na www.olympiady.sk.

Ak by ste sa chceli zapojiť do Matematickej olympiády a stále neviete ako, môžete kontaktovať aj Ing. Ondreja Strnáda, ktorý je tajomníkom Krajskej komisie matematickej olympiády v Banskobystrickom kraji. Kontakt nájdete na týchto webových stránkach v sekcii Matematickej olympiády.


* Všeobecný návod pre žiakov (príp. učiteľov) ako sa zapojiť do predmetovej olympiády nájdete tu.