logo_toTechnická olympiáda (TO) je súťaž určená žiakom vyšších ročníkov ZŠ a 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií v Slovenskej republike, ktorá svojim obsahom motivuje žiakov k tvorivej činnosti. Súťaž má postupový charakter a teoretickú a praktickú časť. Podrobné informácie o technickej olympiáde nájdete na stránkach IUVENTY:
Technická olympiáda na stránkach Iuventy
Organizačný poriadok a metodické pokyny TO

TO1


11. ROČNÍK TECHNICKEJ OLYMPIÁDY (2020/21)

Krajské kolo
Dňa 4. 2. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Technickej olympiády. V našom kraji sa ho zúčastnilo 10 dvojíc v kategórii A a 9 žiakov v kategórii B. V kategórii A bolo 19 a v kategórii B 7 úspešných riešiteľov. 
Výsledková listina Krajského kola Technickej olympiády (EDU Page)

Okresné kolá
Dňa 26.11. 2020 prebehli okresné kolá Technickej olympiády.
Od 8:30 do 9:20 prebehol online test pre kategóriu A a od 10:00 do 10:50 online test pre kategóriu B. Výsledky zverejnili CVČ v mieste okresu. 

Školské kolá
Úlohy školského kola boli zaslané okresným organizátorom olympiády dňa 30. 9. 2020. Školské kolá sa uskutočnili dňa 8. 10. 2020. Dňa 19. 11. 2020 o 16:00 sa uskutočnlo skúšobné testovanie všetkých žiakov v kategórii A a B.


Kontakty – krajské kolo Technickej olympiády

TOm

Kontaktná osoba v CVČ:
Mgr. Jozef Gašparec
telefón: 048 – 415 31 11 kl. 22
mail: gasparec@juniorbb.sk

TOm

Predseda Krajskej komisie TO
Mgr. Milan Pápay
telefón: 048 – 413 15 73

mail: riaditel@zsjgtbb.sk


A R C H Í V

11. ROČNÍK (2020/21)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIE A, B

10. ROČNÍK (2019/20)

VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIE A, B

9. ROČNÍK (2018/19)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIE A, B 

8. ROČNÍK (2017/18)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIE A, B

7. ROČNÍK (2016/17)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIE A, B

6. ROČNÍK (2015/16)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIE A, B

5. ROČNÍK (2014/15)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIE A, B

4. ROČNÍK (2013/14)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA  KK TO – KATEGÓRIA A, B