Technická olympiáda

logo_to Technická olympiáda (TO) je súťaž určená žiakom vyšších ročníkov ZŠ a 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií v Slovenskej republike, ktorá svojim obsahom motivuje žiakov k tvorivej činnosti. Súťaž má postupový charakter a teoretickú a praktickú časť. Podrobné informácie o technickej olympiáde nájdete na stránkach IUVENTY:
Technická olympiáda na stránkach Iuventy
Organizačný poriadok a metodické pokyny TO

Kontakty:TOm
Predseda Krajskej komisie TO:

Mgr. Milan Pápay
telefón: 048 – 413 15 73

mail: riaditel@zsjgtbb.sk

TOmKontaktná osoba v CVČ:
Mgr. Jozef Gašparec
telefón: 048 – 415 31 11 kl. 22
mail: gasparec@juniorbb.sk
TO1
10. ROČNÍK TECHNICKEJ OLYMPIÁDY (2019/20)
Úlohy školského kola boli zaslané okresným organizátorom olympiády dňa 18. 9. 2019.
Školské kolá Technickej olympiády sa uskutočnili dňa 8. 10. 2019. Do súťaže sa zapojilo 11 okresov. Úlohy okresného kola boli zaslané okresným organizátorom olympiády dňa 29. 10. 2019. Okresné kolá prebehli dňa 28. 11. 2019. Krajské kolo sa uskutoční na ZŠ J. G. Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica dňa 5. februára 2020.
Pozvánka na Krajské kolo Technickej olympiády – 10. ročník
Zoznam postupujúcich žiakov_do_Krajského kola_TO_10. ročník

9. ROČNÍK TECHNICKEJ OLYMPIÁDY (2018/19)

KRAJSKÉ KOLO TECHNICKEJ OLYMPIÁDY
Krajské kolo sa uskutočnilo dňa 5. februára 2019 na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela – katedra techniky a technológií. Zúčastnili sa ho všetci pozvaní súťažiaci z 11 – tich okresov Banskobystrického kraja. V praktickej časti zvládli súťažiaci náročné úlohy.
Celkom 33 súťažiacich v dvoch kategóriách súťažilo v tejto súťaži. Prví traja úspešní riešitelia v každej kategórii obdržalo diplom a bude im zaslaná cena.
Výsledková listina Krajského kola Technickej olympiády

OKRESNÉ KOLÁ TECHNICKEJ OLYMPIÁDY
Okresné kolá Technickej olympiády sa uskutočnili v jednotnom termíne dňa 29. 11. 2018.
Uskutočnili sa v 11-tich okresoch. V kategórii A žiacka dvojica mala za úlohu zhotoviť drevený klepkáč a v kategórii B žiaci zhotovovali vešiak na kľúče v podobe domčeka. Úlohy zvládla väčšina žiakov. Uverejňujeme niekoľko obrázkov z okresnej súťaže v Detve.


A R C H Í V :

9. ROČNÍK (2018/19)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIE A, B 

8. ROČNÍK (2017/18)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIE A, B

7. ROČNÍK (2016/17)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIE A, B

6. ROČNÍK (2015/16)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIA B

5. ROČNÍK (2014/15)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIE A, B

4. ROČNÍK (2013/14)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA  KK TO – KATEGÓRIA A, B

3. ROČNÍK (2012/13)