Technická olympiáda

logo_to Technická olympiáda (TO) je súťaž určená žiakom vyšších ročníkov ZŠ a 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií v Slovenskej republike, ktorá svojim obsahom motivuje žiakov k tvorivej činnosti. Súťaž má postupový charakter a teoretickú a praktickú časť. Podrobné informácie o technickej olympiáde nájdete na stránkach IUVENTY:
Technická olympiáda na stránkach Iuventy
Organizačný poriadok a metodické pokyny TO

Kontakty:TOm
Predseda Krajskej komisie TO:

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.
telefón: 048 – 446 72 00

mail: Milan.Duris@umb.sk

TOmTajomník Krajskej komisie TO:
Mgr. Jozef Gašparec
telefón: 048 – 415 31 11 kl. 22
mail: gasparec@juniorbb.sk
TO1
9. ROČNÍK TECHNICKEJ OLYMPIÁDY (2017/18)

KRAJSKÉ KOLO TECHNICKEJ OLYMPIÁDYnove
Na základe výsledkov okresných kôl postupuje z každého zúčastneného okresu v kategórii A úspešná víťazná dvojica žiakov a v kategórii B víťazný jednotlivec.
Krajské kolo sa uskutoční dňa 5. februára 2019.
ico_pdf Postupujuci do Krajského kola Technickej olympiády
ico_pdf Pozvánka na Krajské kolo Technickej olympiády

OKRESNÉ KOLÁ TECHNICKEJ OLYMPIÁDY
Okresné kolá Technickej olympiády sa uskutočnili v jednotnom termíne dňa 29. 11. 2018.
Uskutočnili sa v 11-tich okresoch. V kategórii A žiacka dvojica mala za úlohu zhotoviť drevený klepkáč a v kategórii B žiaci zhotovovali vešiak na kľúče v podobe domčeka. Úlohy zvládla väčšina žiakov. Uverejňujeme niekoľko obrázkov z okresnej súťaže v Detve.

ŠKOLSKÉ KOLÁ TECHNICKEJ OLYMPIÁDY
Úlohy školského kola boli zaslané okresným organizátorom olympiády dňa 15.10 2018.
Školské kolá Technickej olympiády sa uskutočnili v jednotnom termíne dňa 9. 11. 2018.


A R C H Í V :

8. ROČNÍK (2017/18)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIE A, B

7. ROČNÍK (2016/17)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIE A, B

6. ROČNÍK (2015/16)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIA B

5. ROČNÍK (2014/15)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIE A, B

4. ROČNÍK (2013/14)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA  KK TO – KATEGÓRIA A, B

3. ROČNÍK (2012/13)