Technická olympiáda

TOmTechnická olympiáda (TO) je súťaž určená žiakom vyšších ročníkov ZŠ a 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií v Slovenskej republike, ktorá svojim obsahom motivuje žiakov k tvorivej činnosti. Súťaž má postupový charakter a teoretickú a praktickú časť.

Podrobné informácie o technickej olympiáde nájdete na stránkach IUVENTY.

Technická olympiáda na stránkach Iuventy
Organizačný poriadok a metodické pokyny TO

Kontakty:
Predseda Krajskej komisie TO:

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.
telefón: 048 – 446 72 00

mail: Milan.Duris@umb.sk

Tajomník Krajskej komisie TO:
Mgr. Jozef Gašparec
telefón: 048 – 415 31 11 kl. 22 
mail: gasparec@juniorbb.sk
TO1
8. ROČNÍK TECHNICKEJ OLYMPIÁDY (2017/18)

KRAJSKÉ KOLO TECHNICKEJ OLYMPIÁDY
Krajské kolo TO sa uskutočnilo dňa 1. februára 2018 na katedre techniky a technológií Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici za účasti 20 súťažiacich v kategórii A a 11 súťažiacich v kategórii B.
ico_pdf  Výsledková listina Krajského kola 8. ročníka Technickej olympiády


OKRESNÉ KOLÁ TECHNICKEJ OLYMPIÁDY

Okresné kolá Technickej olympiády sa uskutočnili v jednotnom termíne dňa 30. 11. 2017 v jedenástich okresoch Banskobystrického kraja. Žiaci v kategórii A vytvorili jednoduché kŕmidlá pre vtáčikov  a v kategórii B urobili jednoduchú rohovú poličku na stenu (viď obrázky).

ŠKOLSKÉ KOLÁ TECHNICKEJ OLYMPIÁDY
Školské kolá Technickej olympiády sa uskutočnili v jednotnom termíne dňa 10. 11. 2017 celkom v jedenástich okresoch Banskobystrického kraja.


A R C H Í V :

7. ROČNÍK (2016/17)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIE A, B

6. ROČNÍK (2015/16)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIA B

5. ROČNÍK (2014/15)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIE A, B

4. ROČNÍK (2013/14)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA  KK TO – KATEGÓRIA A, B

3. ROČNÍK (2012/13)