logo_to

* OZNAM o postupe získavania informácií k organizovaniu predmetových olympiád
Na základe listu z Regionálneho úradu školskej správy (RÚŠS) v Banskej Bystrici doručeného 28. 11. 2022, informácie ku všetkým prebiehajúcim kolám súťaží poskytuje RÚŠS priebežne všetkým, ktorí o informácie požiadajú a RÚŠS ich zverejňuje na stránke http://www.russ-bb.sk

Kontaktná osoba:
PhDr. Gabriela Zajková, metodik pre TV, šport, mládež a súťaže
Mail: gabriela.zajkova@russ-bb.sk
Tel: 048/322 63 05    

Organizátorom krajského kola Technickej olympiády v školskom roku 2022/2023 bude Základná škola J. G. Tajovského v Banskej Bystrici.
[30. 11. 2022]

Technická olympiáda (TO) je súťaž určená žiakom vyšších ročníkov ZŠ a 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií v Slovenskej republike, ktorá svojim obsahom motivuje žiakov k tvorivej činnosti. Súťaž má postupový charakter a teoretickú a praktickú časť. Podrobné informácie o technickej olympiáde nájdete na stránkach IUVENTY:
Technická olympiáda na stránkach Iuventy
Organizačný poriadok a metodické pokyny TO

TO1


12. ROČNÍK TECHNICKEJ OLYMPIÁDY (2021/22)

Link na úlohy 12. ročníka TO:
https://www.iuventa.sk/olympiady/ziak/technicka-olympiada/sutazne-ulohy-a-riesenia-2021-2022/

Krajské kolo – 3. 2. 2022   
* Dňa 3. februára 2022 sa uskutočnilo krajské kolo Technickej olympiády, kategórie A a B. Súťaž prebiehala online.
Výsledkové listiny sú prístupné v systéme EduPage alebo  tu A   a   B
Postupujúcim na CK TO blahoželáme.  
[11. 2. 2022]

Okresné kolá – 25. 11. 2021
Okresné kolá prebehli cez systém EduPage. Najaktuálnejšie informácie k organizácii súťaže sú zverejnené na stránke IUVENTY:  https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/technicka-olympiada/
Spôsob prihlasovania sa do okresného a krajského kola je uvedený aj tu. Pozrite si postup prihlasovania do okresného (všeobecne vyššieho) kola cez výsledkovú listinu (nižšieho kola).

Školské kolá – 8. 10. 2021
Školské kolá sa uskutočnili dňa 8. 10. 2021 od 9:00 online prostredníctvom EduPage, formou testu. Informáciu o priebehu súťaže nájdete na tejto stránke IUVENTY:
https://www.iuventa.sk/technicka-olympiada-skolske-kolo/
Výsledky školského kola sú pre každú zúčastnenú školu prístupné v systéme EduPage.


Kontakty – krajské kolo Technickej olympiády

TOm

Kontaktná osoba v CVČ:
Mgr. Gabriela Selecká
telefón: 048 – 415 31 11 kl. 24
mail: selecka@juniorbb.sk

TOm

Predseda Krajskej komisie TO
Mgr. Milan Pápay
telefón: 048 – 413 15 73

mail: riaditel@zsjgtbb.sk


A R C H Í V

11. ROČNÍK (2020/21)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIE A, B

10. ROČNÍK (2019/20)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIE A, B

9. ROČNÍK (2018/19)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIE A, B 

8. ROČNÍK (2017/18)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIE A, B

7. ROČNÍK (2016/17)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIE A, B

6. ROČNÍK (2015/16)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIE A, B

5. ROČNÍK (2014/15)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIE A, B

4. ROČNÍK (2013/14)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA  KK TO – KATEGÓRIA A, B