Technická olympiáda

logo_to Technická olympiáda (TO) je súťaž určená žiakom vyšších ročníkov ZŠ a 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií v Slovenskej republike, ktorá svojim obsahom motivuje žiakov k tvorivej činnosti. Súťaž má postupový charakter a teoretickú a praktickú časť. Podrobné informácie o technickej olympiáde nájdete na stránkach IUVENTY:
Technická olympiáda na stránkach Iuventy
Organizačný poriadok a metodické pokyny TO

Kontakty:TOm
Predseda Krajskej komisie TO:

Mgr. Milan Pápay
telefón: 048 – 413 15 73

mail: riaditel@zsjgtbb.sk

TOmKontaktná osoba v CVČ:
Mgr. Jozef Gašparec
telefón: 048 – 415 31 11 kl. 22
mail: gasparec@juniorbb.sk
TO1
11. ROČNÍK TECHNICKEJ OLYMPIÁDY (2019/20)
Úlohy školského kola boli zaslané okresným organizátorom olympiády dňa 30. 9. 2020. Školské kolá sa uskutočnili dňa 8. 10. 2020. Termín uskutočnenia okresných kôl je 26. 11. 2020, ale pre nepriaznivý stav v oblasti koronavírusovej pandémie je  realizácia súťaže ohrozená. 

10. ROČNÍK TECHNICKEJ OLYMPIÁDY (2019/20)
KRAJSKÉ KOLO TECHNICKEJ OLYMPIÁDY
 Krajské kolo sa uskutočnilo na ZŠ J. G. Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica dňa 5. februára 2020. Zúčastnilo sa ho 30 súťažiacich z 10-tich okresov Banskobystrického kraja. V kategórii A bolo až 7 úspešných dvojíc, v kategórii B 4-ia úspešní jednotlivci. Úroveň prác v praktickej časti súťaže bola veľmi dobrá, teoretická časť obsahovala dve otázky, ktoré robili väčšine súťažiacim problémy, odhliadnuc od nich bol  test súťažiacimi zvládnutý dobre. Úspešní riešitelia v každej kategórii obdržali diplom a prvé tri miesta v každej kategórii boli ocenené aj hodnotnými vecnými cenami. Ďakujeme pracovníkom ZŠ J. G. Tajovského ktorí sa najviac podieľali na organizácii a zabezpečení súťaže, žiakom – účastníkom súťaže za ich kvalitné výkony a pripravujúcim učiteľom za ich úsilie a odbornú prípravu.
Výsledková listina Krajského kola 10. ročníka Technickej olympiády

9. ROČNÍK TECHNICKEJ OLYMPIÁDY (2018/19)

KRAJSKÉ KOLO TECHNICKEJ OLYMPIÁDY
Krajské kolo sa uskutočnilo dňa 5. februára 2019 na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela – katedra techniky a technológií. Zúčastnili sa ho všetci pozvaní súťažiaci z 11 – tich okresov Banskobystrického kraja. V praktickej časti zvládli súťažiaci náročné úlohy.
Celkom 33 súťažiacich v dvoch kategóriách súťažilo v tejto súťaži.
Výsledková listina Krajského kola Technickej olympiády

OKRESNÉ KOLÁ TECHNICKEJ OLYMPIÁDY
Okresné kolá Technickej olympiády sa uskutočnili v jednotnom termíne dňa 29. 11. 2018.
Uskutočnili sa v 11-tich okresoch. V kategórii A žiacka dvojica mala za úlohu zhotoviť drevený klepkáč a v kategórii B žiaci zhotovovali vešiak na kľúče v podobe domčeka. Úlohy zvládla väčšina žiakov. Uverejňujeme niekoľko obrázkov z okresnej súťaže v Detve.


A R C H Í V :

9. ROČNÍK (2018/19)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIE A, B 

8. ROČNÍK (2017/18)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIE A, B

7. ROČNÍK (2016/17)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIE A, B

6. ROČNÍK (2015/16)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIA B

5. ROČNÍK (2014/15)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIE A, B

4. ROČNÍK (2013/14)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA  KK TO – KATEGÓRIA A, B

3. ROČNÍK (2012/13)