logoosjl

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl, je organizovaná ako postupová súťaž a je vyhlasovaná každoročne. Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

Predsedníčka Krajskej komisie OSJL:
PaedDr. Soňa Chrenková
SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
chrenkova@spsjm.sk
048/4723310

Kontaktná osoba pre KK OSJL v CVČ – JUNIOR:
Mgr. Žaneta Bursová
z.bursova@juniorbb.sk
048/415 31 11

Prihlášky na okresné kolo  OSJL – kategória C zasielať poverenému CVČ v okrese a prihlášky na krajské kolo kategória A,B,C zasielať do CVČ – JUNIOR na kontaktnú osobu Mgr. Žaneta Bursová.

Podrobné informácie o OSJL a jej organizačný poriadok nájdete na stránkach IUVENTY.
www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Home.alej


14. ročník OSJL šk. rok 2021/2022

13. ročník OSJL šk. rok 2020/2021

Výsledkové listiny z KK OSJL, ktoré sa konalo 12. 2. 2021 si môžete pozrieť tu.

Zverejňujeme usmernenie k realizácii a pokyny pre súťažiacich k organizovaniu 13. ročníka KK OSJL 2020/2021.
Usmernenie
Pokyny pre súťažiacich
[20. 1. 2021]

ARCHÍV

12. ročník OSJL šk. rok 2019/2020

Krajské kolo OSJL – kategória A, B, C sa uskutočnilo 13. februára 2020 vo Zvolene.
Výsledkové listiny z KK OSJL si môžete pozrieť tu

Metodicko – organizačné pokyny OSJL pre školský rok 2019/2020
Organizačný poriadok OSJL

11. ročník OSJL šk. rok 2018/2019

Krajské kolo OSJL – kategória A, B, C sa uskutočnilo 12. februára 2019 vo Zvolene.
Výsledkové listiny z KK OSJL si môžete pozrieť tu

10. ročník OSJL šk. rok 2017/2018

Krajské kolo OSJL – kategória A, B, C sa uskutočnilo 07. februára 2018 vo Zvolene.
Výsledkové listiny z KK OSJL si môžete pozrieť tu

 9. ročník OSJL šk. rok 2016/2017

Krajské kolo OSJL – kategória A, B, C sa uskutočnilo 01. februára 2017 vo Zvolene. 
Výsledkové listiny z KK OSJL si môžete pozrieť tu

 8. ročník OSJL šk. rok 2015/2016

Krajské kolo OSJL – kategória A, B, C sa uskutočnilo 26. januára 2016 vo Zvolene. 
Výsledkové listiny z KK OSJL si môžete pozrieť tu