logoosjl

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl, je organizovaná ako postupová súťaž a je vyhlasovaná každoročne. Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR:
Mgr. Žaneta Bursová, 048 415 31 11, z.bursova@juniorbb.sk

Predsedníčka Krajskej komisie OSJL:
PaedDr. Soňa Chrenková
SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
chrenkova@spsjm.sk
048/4723310

[17. 1. 2023]

.
www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Home.alej


15. ročník OSJL 2022/2023

Krajské kolo OSJL – kategória A, B, C sa uskutočnilo 10. februára 2023 vo Zvolene.
Výsledkové listiny z KK OSJL si môžete pozrieť tu…VL KK OSJL

Metodicko – organizačné pokyny pre školský rok 2022/2023…TU

14. ročník OSJL šk. rok 2021/2022

Krajské kolo OSJL – kategória A, B, C sa uskutočnilo 11. februára 2022 online.
Výsledkové listiny z KK OSJL si môžete pozrieť tu:
Výsledková listina kategória A
Výsledková listina kategória B
Výsledková listina kategória C

Usmernenia k realizácii krajských kôl 14. ročníka OSJLTU
Metodicko – organizačné pokyny OSJL pre školský rok 2021/2022
Organizačný poriadok OSJL

13. ročník OSJL šk. rok 2020/2021
Výsledkové listiny z KK OSJL, ktoré sa konalo 12. 2. 2021 si môžete pozrieť tu.
Zverejňujeme usmernenie k realizácii a pokyny pre súťažiacich k organizovaniu 13. ročníka KK OSJL 2020/2021.
Usmernenie
Pokyny pre súťažiacich
[20. 1. 2021]

ARCHÍV

12. ročník OSJL šk. rok 2019/2020

Krajské kolo OSJL – kategória A, B, C sa uskutočnilo 13. februára 2020 vo Zvolene.
Výsledkové listiny z KK OSJL si môžete pozrieť tu

Metodicko – organizačné pokyny OSJL pre školský rok 2019/2020
Organizačný poriadok OSJL

11. ročník OSJL šk. rok 2018/2019

Krajské kolo OSJL – kategória A, B, C sa uskutočnilo 12. februára 2019 vo Zvolene.
Výsledkové listiny z KK OSJL si môžete pozrieť tu

10. ročník OSJL šk. rok 2017/2018

Krajské kolo OSJL – kategória A, B, C sa uskutočnilo 07. februára 2018 vo Zvolene.
Výsledkové listiny z KK OSJL si môžete pozrieť tu

 9. ročník OSJL šk. rok 2016/2017

Krajské kolo OSJL – kategória A, B, C sa uskutočnilo 01. februára 2017 vo Zvolene. 
Výsledkové listiny z KK OSJL si môžete pozrieť tu

 8. ročník OSJL šk. rok 2015/2016

Krajské kolo OSJL – kategória A, B, C sa uskutočnilo 26. januára 2016 vo Zvolene. 
Výsledkové listiny z KK OSJL si môžete pozrieť tu