fzOlympiáda vo francúzskom jazyku (OFJ) je predmetová súťaž určená žiakom základných a stredných škôl. Je členená na 8 kategórií a organizuje sa v 3 kolách – školskom, krajskom a celoštátnom.

Podrobné informácie o OFJ, metodické pokyny a organizačný poriadok nájdete na stránkach IUVENTY.

OFJ na stránkach IUVENTY

TERMÍNOVNÍK – dátumy jednotlivých kôl

Predsedníčka KK OFJ:
PaedDr. Andrea Cepláková
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa
Hurbanova 9
974 01 Banská Bystrica
0904 458 499
andreaceplakova@gmail.com

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR:
PhDr. Ľuba Danková – organizátorka krajského kola OFJ
048/415 31 11 kl. 20
dankova@juniorbb.sk

31. ročník, 2021/2022

Odkaz na novú stránku IUVENTY – Olympiáda vo francúzskom jazyku

Výsledkové listiny KK OFJ – 31_VL_KK_ OFJ-2021/2022

PRIHLASOVANIE ŽIAKOV na predmetové olympiády a postupové súťaže v školskom roku 2021/2022

USMERNENIE K REALIZÁCII _KK OFJ_2021/2022

30. ročník, 2020/2021

Usmernenie ku krajskému kolu OFJ – 2020/2021

31. ročník krajského kola olympiády vo francúzskom jazyku sa konal dňa 29. marca 2021 online formou. Umiestnenie súťažiacich je uvedené vo výsledkových listinách. 

Výsledkové listiny KK OFJ – 30_KK-OFJ

30. ročník, 2019/2020

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Celoštátna odborná komisia Olympiády vo francúzskom jazyku sa vzhľadom na zrušenie krajského a celoštátneho kola 30. ročníka OFJ v školskom roku 2019/2020 dohodli na presunutí 30. ročníka na školský rok 2020/2021. 

Pozor, zmena v kategóriách 1C a 2C! Zo školského kola postupujú do krajského kola súťažiaci z prvého a druhého miesta, teda dvaja žiaci.

ARCHÍV

29. ročník, 2018/2019

Výsledkové listiny KK OFJ – 29_VL_KK_OFJ

28. ročník, 2017/2018

Výsledkové listiny KK OFJ – 28_VL_KK_OFJ

27. ročník, 2016/2017

Výsledkové listiny KK OFJ – 27_VL_KK_OFJ

26. ročník, 2015/2016

Výsledkové listiny KK OFJ – 26_VL_KK_OFJ

25. ročník, 2014/2015

Výsledkové listiny KK OFJ – 25_VL_KK_OFJ