Olympiáda v španielskom jazyku (OŠJ)španiel je predmetová súťaž určená žiakom základných a stredných škôl, ktorá sa realizuje v troch súťažných kolách – školské, krajské a celoštátne.

Podrobné informácie o OŠJ, metodické pokyny a organizačný poriadok nájdete na stránkach IUVENTY.

OŠJ na stránkach IUVENTY

TERMÍNOVNÍK – dátumy jednotlivých kôl

Predsedníčka Krajskej komisie OŠJ:
Mgr. Katarína Švihlíková
Gymnázium M. Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica
048/423 00 61                                                                                                                  katasvihlik@gmail.com

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR:
PhDr. Ľuba Danková – organizátorka krajského kola OŠJ
048/415 31 11 kl. 20
dankova@juniorbb.sk

 

31. ročník, 2021/2022

Odkaz na novú stránku IUVENTY – Olympiáda v španielskom jazyku

USMERNENIE k realizácii krajských kôl OŠJ – Aktualizované!

PRIHLASOVANIE ŽIAKOV na predmetové olympiády a postupové súťaže v školskom roku 2021/2022

POKYNY pre súťažiacich v krajskom kole OŠJ – Aktualizované!

VÝSLEDKOVÉ  LISTINY  KK OŠJ – 31_VL_KK_OŠJ_2022

30. ročník, 2020/2021

Usmernenie pre školy a organizátorov KK OŠJ

Výsledkové listiny KK OŠJ – 30_VL_KK_OŠJ

30.ročník, 2019/2020

Výsledkové listiny KK OŠJ – 30_VL_KK_OŠJ

29. ročník, 2018/2019

Výsledkové listiny KK OŠJ – 29_VL_KK_OŠJ

28. ročník, 2017/2018

Výsledkové listiny KK OŠJ – 28_VL_KK_OŠJ

27. ročník, 2016/2017

Výsledkové listiny KK OŠJ – 27_VL_KK_OŠJ

26. ročník, 2015/2016

Výsledkové listiny KK OŠJ – 26_VL_KK_OŠJ