Olympiáda v ruskom jazyku (ORJ) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl. Členená je na 7 kategórií  a organizuje sa v 3 kolách – školskom, krajskom a celoštátnom v zmysle Organizačného poriadku Olympiády v ruskom jazyku a aktuálnych Metodicko-organizačných pokynov Olympiády v ruskom jazyku. Najlepší súťažiaci sa zúčastňujú Medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku, ktorá sa koná v Moskve každé 2 roky.

Podrobné informácie o ORJ a jej organizačný poriadok nájdete na stránkach IUVENTY.
https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/ORJ/Organizacny-poriadok-a-pokyny.alej

* OZNAM o postupe získavania informácií k organizovaniu predmetových olympiád
Na základe listu z Regionálneho úradu školskej správy (RÚŠS) v Banskej Bystrici doručeného 28. 11. 2022, informácie ku všetkým prebiehajúcim kolám súťaží poskytuje RÚŠS priebežne všetkým, ktorí o informácie požiadajú a RÚŠS ich zverejňuje na stránke http://www.russ-bb.sk

Kontaktná osoba:
PhDr. Gabriela Zajková, metodik pre TV, šport, mládež a súťaže
Mail: gabriela.zajkova@russ-bb.sk
Tel: 048/322 63 05   
[30. 11. 2022]

Predsedníčka Krajskej komisie ORJ:
PhDr. Mária Matušková
Gymnázium B. S. Timravy, Haličska 9, Lučenec
047/432 92 44


51. ročník Olympiády v ruskom jazyku – 2021/2022

Krajské kolo ORJ – kategória A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4 sa uskutočnilo 21. marca 2022 v Banskej Bystrici online. Výsledkové listiny z KK ORJ si môžete pozrieť tu:
kategória A1
kategória A2
kategória A3
kategória B1
kategória B2
kategória B3
kategória B4

Usmernenie k realizácii krajského kola 51. ročníka ORJ.

Všetky potrebné informácie o ORJ nájdete tu

50. ročník Olympiády v ruskom jazyku – 2020/2021


Krajské kolo ORJ
– kategória A1, A2, A3, B1, B2, B3,B4 sa uskutočnilo 12. marca 2021. Výsledkové listiny z KK ORJ si môžete pozrieť tu
Metodicko–organizačné pokyny Olympiády v ruskom jazyku pre školský rok 2020/2021

50. ročník Olympiády v ruskom jazyku – 2019/2020

KK ORJ sa 13. 3. 2020 konať nebude z dôvodu pandémie COVID -19!

ARCHÍV

49. ročník Olympiády v ruskom jazyku – 2018/2019

Krajské kolo ORJ – kategória A1, A2, A3, B1, B2, B3 sa uskutočnilo 25. marca 2019 v Banskej Bystrici. Výsledkové listiny z KK ORJ si môžete pozrieť tu

48. ročník Olympiády v ruskom jazyku – 2017/2018

Krajské kolo ORJ – kategória A1, A2, A3, B1, B2, B3 sa uskutočnilo 15. februára 2018 v Banskej Bystrici. Výsledkové listiny z KK ORJ si môžete pozrieť tu

47. ročník Olympiády v ruskom jazyku – 2016/2017

Krajské kolo ORJ – kategória A1, A2, A3, B1, B2, B3 sa uskutočnilo 10. februára 2017 v Banskej Bystrici. Výsledkové listiny z KK ORJ si môžete pozrieť tu

46. ročník Olympiády v ruskom jazyku – 2015/2016

Krajské kolo ORJ – kategória A1, A2, A3, B1, B2, B3 sa uskutočnilo 11. marca 2016 v Banskej Bystrici. Výsledkové listiny z KK ORJ si môžete pozrieť tu

45. ročník Olympiády v ruskom jazyku – 2014/2015

Krajské kolo ORJ – kategória A1, A2, A3, B1, B2, B3 sa uskutočnilo 26. marca 2015 v Banskej Bystrici. Výsledkové listiny z KK ORJ si môžete pozrieť tu