ONJ-vlajkaOlympiáda v nemeckom jazyku (ONJ) je určená pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o nemecký jazyk a nemecky hovoriace krajiny. Súťaž je členená na 7 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D) a organizuje sa v 4 súťažných kolách (školskom, okresnom – iba kategórie1A, 1B, 2A, 2B, 2D, krajskom a celoštátnom) v zmysle Organizačného poriadku Olympiády v nemeckom jazyku a aktuálnych Metodicko-organizačných pokynov Olympiády v nemeckom jazyku. Najlepší súťažiaci sa zúčastňujú Medzinárodnej olympiády v nemeckom jazyku, ktorá sa organizuje každé 2 roky.

ONJ na stránkach IUVENTY

Termínovník – dátumy jednotlivých kôl

Predsedníčka Krajskej komisie ONJ
Dipl. Lehrer Claudia Faško
Gymnázium A. Sládkoviča
Komenského 18
Banská Bystrica
048/412 42 83

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR
Mgr. Gabriela Selecká
048/ 415 31 11
selecka@juniorbb.sk 

31. ročník (šk. rok 2020/2021)

* Zverejňujeme zoznamy organizátorov okresných kôl ONJ pre základné školy a pre stredné školy.
[2. 12. 2020]

V školskom roku 2020/2021 budú jednotlivé súťažné kolá prebiehať v súlade
s usmerneniami uvedenými na stránke Iuventy.

ARCHÍV

30. ročník (šk. rok 2019/20) – výsledky

Kategórie_1A, 1B, 1C
Kategórie_2A, 2B, 2C, 2D

29. ročník (šk. rok 2018/19) – výsledky

Kategórie 1A, 1B, 1C
Kategórie 2A, 2B, 2C, 2D