* OZNAM o postupe získavania informácií k organizovaniu predmetových olympiád
Na základe listu z Regionálneho úradu školskej správy (RÚŠS) v Banskej Bystrici doručeného 28. 11. 2022, informácie ku všetkým prebiehajúcim kolám súťaží poskytuje RÚŠS priebežne všetkým, ktorí o informácie požiadajú a RÚŠS ich zverejňuje na stránke http://www.russ-bb.sk

Kontaktná osoba:
PhDr. Gabriela Zajková, metodik pre TV, šport, mládež a súťaže
Mail: gabriela.zajkova@russ-bb.sk
Tel: 048/322 63 05     

[30. 11. 2022]

Predseda krajskej komisie Olympiády v informatike:
RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.
mail: miroslav.melichercik@umb.sk
telefón: 048/446 71 32

Olympiáda má dve kategórie. Do kategórie B sa smú zapojiť len tí žiaci, ktorí ešte ani v tomto, ani v nasledujúcom školskom roku nebudú končiť strednú školu. Do kategórie A sa môžu zapojiť všetci žiaci (základných aj) stredných škôl.  Kategória B má dve kolá: domáce a krajské. Kategória A má tri kolá: domáce, krajské a celoštátne. Najlepší riešitelia kategórie A majú šancu reprezentovať Slovensko na medzinárodných súťažiach.

Podrobné informácie o Olympiáde v informatike a jej organizačný poriadok nájdete na stránkach IUVENTY:   Olympiáda v informatike na stránkach Iuventy


37. ročník olympiády v informatike (2021-2022)

Aktuálne informácie o olympiáde  nájdete na stránke http://oi.sk/current.php.

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY
V INFORMATIKE V KAT. A, B prebehlo

Krajské kolo 37. ročníka OI prebehlo online dňa 18. 1. 2022.
Zúčastnilo sa ho 6 súťažiacich z Banskobystrického kraja, ktorí súťažili v kategórii A.
Oficiálne výsledky sú zverejnené na stránke http://oi.sk/.

Informácie pre postupujúcich na CK OI:

https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/olympiada-v-informatike/


 

 


A R C H Í V (výsledkov krajských kôl)

36. ročník OI:
Výsledková listina Krajského kola 36. ročníka Olympiády v informatike

35. ročník OI:
Výsledková listina Krajského kola 35. ročníka Olympiády v informatike

34. ročník OI:
Výsledková listina Krajského kola 34. ročníka Olympiády v informatike 

33. ročník OI:
Výsledková listina Krajského kola 33. ročníka Olympiády v informatike

32. ročník OI:
Výsledková listina Krajského kola 33. ročníka  Olympiády v informatike

31. ročník OI:
Výsledková listina Krajského kola 31. ročníka Olympiády v informatike

28. – 30. ročník OI:
Výsledkové listiny Krajských kôl 28. – 30. ročníka Olympiády v informatike