Olympiáda v informatike

oilogoOlympiáda má dve kategórie. Do kategórie B sa smú zapojiť len tí žiaci, ktorí ešte ani v tomto, ani v nasledujúcom školskom roku nebudú končiť strednú školu. Do kategórie A sa môžu zapojiť všetci žiaci (základných aj) stredných škôl. Kategória B má dve kolá: domáce a krajské. Kategória A má tri kolá: domáce, krajské a celoštátne. Najlepší riešitelia kategórie A majú šancu reprezentovať Slovensko na medzinárodných súťažiach.

Podrobné informácie o Olympiáde v informatike a jej organizačný poriadok nájdete na stránkach IUVENTY:   Olympiáda v informatike na stránkach Iuventy

Kontakty:
Predseda krajskej komisie Olympiády v informatike:
PaedDr. Ivan Brodenec

mail: Ivan.Brodenec@gmail.com
telefón: 048/415 32 40

Kontaktná osoba v CVČ-JUNIOR:
Mgr. Jozef Gašparec
mail: gasparec@juniorbb.sk
telefón: 048/415 31 11

oi1.PNG

34. ročník (2018-2019)
Aktuálne informácie o olympiáde  nájdete na stránke http://oi.sk/current.php.

Krajské kolo olympiády v informatike
Krajské kolo olympiády v informatike sa uskutočnilo na katedre informatiky UMB – FPV dňa 22. januára 2019.
Výsledková listina Krajského kola 34. ročníka Olympiády v informatike 
Postupujúci riešitelia na Krajské kolo olympiády v informatike
Pozvánka na Krajské kolo 34. ročníka Olympiády v informatike

Domáce kolo olympiády v informatike
Úlohy a riešenia už ukončeného domáceho kola sú zverejnené na stránke http://oi.sk bolo do 15. novembra 2018 a pre riešiteľov kategórie B do 30. novembra 2018.


A R C H Í V (výsledky krajských kôl)

34. ročník OI:
Výsledková listina Krajského kola 34. ročníka Olympiády v informatike 

33. ročník OI:
Výsledková listina Krajského kola 33. ročníka Olympiády v informatike

32. ročník OI:
Výsledková listina KK  OI  kategórie A, B

31. ročník OI:
Výsledková listina KK OI kategórie A,B

30. ročník OI:
Kategória A:

Por.  Priezvisko

a meno

 škola Body
spolu
  1.  Tesař Emanuel  G. B. S. Timravy, Lučenec   14
  2.  Király Adrián  SPŠ J. Murgaša, B.Bystrica   10
  3.  Barbora David  G. F. Švantnera, N.Baňa    8
  4.  Bial Bence  G. Fiľakovo    8
  5.  Martis Jozef  G. F. Švantnera, N.Baňa    6
  6.  Csernok Ladislav  G. Fiľakovo    3
  7.  Kubala Milan G. J. G. Tajovského, Banská Bystrica    3


29. ročník OI: 

Kategória A:
1. Norbert Slivka       Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica              26 bodov
2. Emanuel Tesař     Gymnázium B.S. Timravy, Lučenec                                 19 bodov
3. Juraj Pančík          Gymnázium J. G. Tajovského, B. Bystrica                      15 bodov
4. David Barbora       Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa                            13 bodov
5. Jozef Martiš           Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa                              5 bodov

Kategória B:
1. Bence Bial                Gymnázium Fiľakovo                                                    27 bodov
2. Ladislav Csernok     Gymnázium Fiľakovo                                                       9 bodov

28. ročník OI: 
Kategória A:
1. Vladimír Macko      Gymnázium L. Štúra, Zvolen                                          28 bodov
2. Norbert Slivka       Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica              25 bodov
3. Emanuel Tesař      Gymnázium B.S. Timravy, Lučenec                                 12 bodov

Kategória B:
1. Dávid Barbora        Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa                            19 bodov