Olympiáda má dve kategórie. Do kategórie B sa smú zapojiť len tí žiaci, ktorí ešte ani v tomto, ani v nasledujúcom školskom roku nebudú končiť strednú školu. Do kategórie A sa môžu zapojiť všetci žiaci (základných aj) stredných škôl.  Kategória B má dve kolá: domáce a krajské. Kategória A má tri kolá: domáce, krajské a celoštátne. Najlepší riešitelia kategórie A majú šancu reprezentovať Slovensko na medzinárodných súťažiach.

Podrobné informácie o Olympiáde v informatike a jej organizačný poriadok nájdete na stránkach IUVENTY:   Olympiáda v informatike na stránkach Iuventy


37. ročník olympiády v informatike (2021-2022)

Aktuálne informácie o olympiáde  nájdete na stránke http://oi.sk/current.php.
DOMÁCE KOLO OLYMPIADY V INFORMATIKE
Úlohy a riešenia domáceho kola sú zverejnené na stránke http://oi.sk.   Domáce kolo v kategórii A bude  do 15. 11. 2021 a v kategórii B do 30. 11. 2021. Krajské kolo sa uskutoční dňa 18. januára 2022.


Dôležité kontakty

Predseda krajskej komisie Olympiády v informatike:
RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.
mail: miroslav.melichercik@umb.sk
telefón: 048/446 71 32

dsc00003Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR:
Mgr. Jozef Gašparec
mail: gasparec@juniorbb.sk
telefón: 048/415 31 11


A R C H Í V (výsledkov krajských kôl)

36. ročník OI:
Výsledková listina Krajského kola 36. ročníka Olympiády v informatike

35. ročník OI:
Výsledková listina Krajského kola 35. ročníka Olympiády v informatike

34. ročník OI:
Výsledková listina Krajského kola 34. ročníka Olympiády v informatike 

33. ročník OI:
Výsledková listina Krajského kola 33. ročníka Olympiády v informatike

32. ročník OI:
Výsledková listina Krajského kola 33. ročníka  Olympiády v informatike

31. ročník OI:
Výsledková listina Krajského kola 31. ročníka Olympiády v informatike

28. – 30. ročník OI:
Výsledkové listiny Krajských kôl 28. – 30. ročníka Olympiády v informatike