Olympiáda v informatike

oilogoOlympiáda má dve kategórie. Do kategórie B sa smú zapojiť len tí žiaci, ktorí ešte ani v tomto, ani v nasledujúcom školskom roku nebudú končiť strednú školu. Do kategórie A sa môžu zapojiť všetci žiaci (základných aj) stredných škôl. Kategória B má dve kolá: domáce a krajské. Kategória A má tri kolá: domáce, krajské a celoštátne. Najlepší riešitelia kategórie A majú šancu reprezentovať Slovensko na medzinárodných súťažiach.

Podrobné informácie o Olympiáde v informatike a jej organizačný poriadok nájdete na stránkach IUVENTY:   Olympiáda v informatike na stránkach Iuventy

Kontakty:
Predseda krajskej komisie Olympiády v informatike:
PaedDr. Ivan Brodenec

mail: Ivan.Brodenec@gmail.com
telefón: 048/415 32 40

Kontaktná osoba v CVČ-JUNIOR:
Mgr. Jozef Gašparec
mail: gasparec@juniorbb.sk
telefón: 048/415 31 11

oi1.PNG

33. ročník (2017-2018)
Celoštátne kolo olympiády v informatike
Celoštátne kolo bude v dňoch 21. – 24. marca 2018. Postupujú doňho dvaja úspešní riešitelia z kategórie A – Ján Priner a Martin Beľa. Ďalšie informácie sú na stránke olympiády http://oi.sk/current.php.

Krajské kolo olympiády v informatike
Krajské kolo olympiády v informatike sa uskutočnilo dňa 23. januára 2018 v priestoroch Gymnázia Andreja Sládkoviča, Komenského 18, Banská Bystrica.
Výsledková listina Krajského kola 33. ročníka Olympiády v informatike

Odborný seminár pre žiakov – riešiteľov OI a ich pripravujúcich učiteľov
V rámci usmernenia a pomoci žiakom a učiteľom k domácemu kolu súťaže Krajská komisia OI uskutočnila dňa 3. 11. 2017 odborný seminár pre žiakov – riešiteľov OI a pripravujúcich učiteľov k úlohám domáceho kola. Zúčastnilo sa ho celkom 30 účastníkov.

33. ročník Olympiády v informatike bol zahájený zverejnením úloh na oficiálnej stránke olympiády http://oi.sk/current.php.
Kategóriu A môžu riešiť všetci žiaci základných a stredných škôl a dá sa z nej postúpiť na medzinárodné súťaže. Riešenia úloh domáceho kola kategórie A je potrebné odovzdať najneskôr 15. novembra 2017.
Kategória B je určená pre mladších žiakov, ktorí ešte v tomto ani budúcom školskom roku nekončia strednú školu. Riešenia úloh domáceho kola kategórie B je potrebné odovzdať do 30. novembra 2017A R C H Í V
(výsledky krajských kôl)

32. ročník OI:
Výsledková listina KK  OI  kategórie A, B

31. ročník OI:
Výsledková listina KK OI kategórie A,B

30. ročník OI:
Kategória A:

Por.  Priezvisko

a meno

 škola Body
spolu
  1.  Tesař Emanuel  G. B. S. Timravy, Lučenec   14
  2.  Király Adrián  SPŠ J. Murgaša, B.Bystrica   10
  3.  Barbora David  G. F. Švantnera, N.Baňa    8
  4.  Bial Bence  G. Fiľakovo    8
  5.  Martis Jozef  G. F. Švantnera, N.Baňa    6
  6.  Csernok Ladislav  G. Fiľakovo    3
  7.  Kubala Milan G. J. G. Tajovského, Banská Bystrica    3


29. ročník OI: 

Kategória A:
1. Norbert Slivka       Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica              26 bodov
2. Emanuel Tesař     Gymnázium B.S. Timravy, Lučenec                                 19 bodov
3. Juraj Pančík          Gymnázium J. G. Tajovského, B. Bystrica                      15 bodov
4. David Barbora       Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa                            13 bodov
5. Jozef Martiš           Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa                              5 bodov

Kategória B:
1. Bence Bial                Gymnázium Fiľakovo                                                    27 bodov
2. Ladislav Csernok     Gymnázium Fiľakovo                                                       9 bodov

28. ročník OI: 
Kategória A:
1. Vladimír Macko      Gymnázium L. Štúra, Zvolen                                          28 bodov
2. Norbert Slivka       Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica              25 bodov
3. Emanuel Tesař      Gymnázium B.S. Timravy, Lučenec                                 12 bodov

Kategória B:
1. Dávid Barbora        Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa                            19 bodov