Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ)british-flag-12 je predmetová súťaž žiakov základných, stredných škôl a príslušných ročníkov šesťročných a osemročných gymnázií. OAJ je postupová súťaž, usporadúva sa každoročne v spolupráci s Celoštátnou odbornou komisiou OAJ. Člení sa na 8 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C1, 2C2, 2D). Má 4 súťažné kolá (školské, okresné, krajské a celoštátne).

Podrobné informácie o OAJ, metodické pokyny a organizačný poriadok nájdete na stránkach IUVENTY.

OAJ na stránkach IUVENTY

TERMÍNOVNÍK – dátumy jednotlivých kôl

Predsedníčka Krajskej komisie OAJ:
Mgr. Marcela Kováčová
Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18, Banská Bystrica
048/415 32 40
m.kovacovax@gmail.com

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR:
PhDr. Ľuba Danková – organizátorka krajského kola OAJ
048/415 31 11 kl. 20
dankova@juniorbb.sk

32. ročník, 2021/2022

Odkaz na novú stránku IUVENTY – Olympiáda v anglickom jazyku
Postupne zverejníme informácie o konaní jednotlivých kôl OAJ.
[5. 10. 2021]

31. ročník, 2020/2021

31. ročník krajského kola olympiády v anglickom jazyku sa konal dňa 10. 2. 2021 online formou. Umiestnenie súťažiacich je uvedené vo výsledkových listinách. 

Na základe zaslania výsledkových listín z IUVENTY Bratislava (zmeny v bodoch za test) uverejňujeme aktualizované výsledkové listiny 31. ročníka krajského kola olympiády v anglickom jazyku. 

Výsledkové listiny KK OAJ – 31_VL_KK_OAJ_1A_1B_1C
Výsledkové listiny KK OAJ – 31_VL_KK_OAJ_2A_2B_2C1_2C2_2D

Usmernenia a pokyny k 31. ročníku krajského kola OAJ v šk. roku  2020-2021

Pokyny pre súťažiacich v KK OAJ 2021

Usmernenie pre školy a organizátorov KK OAJ 2020-2021

Zoznam organizátorov okresného kola OAJ  – ZŠ OAJ 2020-2021
Zoznam organizátorov okresného kola OAJ – SŠ OAJ 2020-2021

30. ročník, 2019/2020

Výsledkové listiny KK OAJ – 30_VL_KK OAJ_1A_1B_1C
Výsledkové listiny KK OAJ – 30_VL_KK_OAJ_2A_2B_2C1_2C2_2D

29. ročník, 2018/2019

Výsledkové listiny KK OAJ – 29_VL_KK_OAJ_1A_1B_1C
Výsledkové listiny KK OAJ29_VL_KK_OAJ_2A_2B_2C1_2C2_2D

28.ročník, 2017/2018

Výsledkové listiny KK OAJ – 28_VL_KK_OAJ__1A_1B_1C
Výsledkové listiny KK OAJ – 28_VL_KK_OAJ_2A_2B_2C1_2C2_2D

27. ročník, 2016/2017

Výsledkové listiny KK OAJ – 27_VL_KK_OAJ_1A_1B_1C
Výsledkové listiny KK OAJ – 27_VL_KK_OAJ_2A_2B_2C1_2D

26.ročník, 2015/2016

Výsledkové listiny KK OAJ – 26_VL_KK_OAJ_1A_1B_1C
Výsledkové listiny KK OAJ – 26_VL_KK_OAJ_2A_2B_2C1_2D