logo_mo

* OZNAM o postupe získavania informácií k organizovaniu predmetových olympiád
Na základe listu z Regionálneho úradu školskej správy (RÚŠS) v Banskej Bystrici doručeného 28. 11. 2022, informácie ku všetkým prebiehajúcim kolám súťaží poskytuje RÚŠS priebežne všetkým, ktorí o informácie požiadajú a RÚŠS ich zverejňuje na stránke http://www.russ-bb.sk

Kontaktná osoba:
PhDr. Gabriela Zajková, metodik pre TV, šport, mládež a súťaže
Mail: gabriela.zajkova@russ-bb.sk
Tel: 048/322 63 05     
[30. 11. 2022]

Kontakt – predsedníčka krajskej komisie:
RNDr. Eva Oravcová
predsedníčka Krajskej komisie MO
evoravcova@gmail.com

Informácie pre školy k novému elektronickému prihlasovaniu na súťaže cez EduPage nájdete tu.

Všeobecné a motivačné informácie k Matematickej olympiáde nájdete tu.


71. ročník Matematickej olympiády (2021/22)

* Gratulujeme víťazom a ďakujeme všetkým súťažiacim, ktorí zabojovali v tohtoročných krajských kolách. Ďakujeme pripravujúcim pedagógom a školám za prácu v prospech talentovanej mládeže. Tešíme sa dovidenia v budúcom ročníku súťaže!
(28. 4. 2022)

* Zverejňujeme výsledky krajského kola MO kategórie Z9.
(28. 4. 2022)

* Zverejňujeme výsledky krajského kola MO kategórie B a kategórie C.
(21. 4. 2022)

* Zverejňujeme zoznamy súťažiacich postupujúcich na krajské kolo MO kategórie B a kategórie C , ktoré sa koná prezenčne 5. 4. 2022 v Banskej Bystrici.
Pozvánku s informáciami pre súťažiacich posielame dnes e-mailom na ich školy.
(25. 3. 2022)

* Iuventa na svojich stránkach zverejnila Pokyny pre súťažiacich ku krajskému kolu MO, kat. Z9.
(22. 3. 2022)

* Na školy postupujúcich súťažiacich sme e-mailom zaslali informácie k organizácii krajského kola kategórie Z9, ktoré sa koná 29. marca 2022. Postupovať sa bude v súlade s nižšie uvedeným usmernením, forma organizácie “KK dištančne”.
(14. 3. 2022)

* Iuventa na svojich stránkach zverejnila usmernenie ku konaniu krajského kola MO kategórie Z9.
(22. 2. 2022)

* Iuventa na svojich stránkach zverejnila usmernenie ku konaniu krajského kola MO kategórií B a C.
(21. 2. 2022)

* Iuventa na svojich stránkach zverejnila usmernenie ku konaniu okresného kola MO kategórií Z6, Z7, Z8.
(21. 2. 2022)

* Zverejňujeme výsledky krajského kola MO kategórie A, ktoré sa konalo dištančne 11. januára 2022.
(31. 1. 2022)

* Okresným organizátorom sme zaslali opravené zadanie maďarskej verzie okresného kola MO kat. Z5, ktoré sa koná 26. 1. 2022. Túto verziu sme dostali 24. januára podvečer.
(25. 1. 2022)

* Na stredné školy sme (ihneď po doručení k nám) zaslali zadania a informácie k školskému kolu MO, kat. B, C, ktoré sa koná 25. januára 2022. Školy postupujú v súlade s Usmernením zverejneným 29. 11. 2021 (viď nižšie). V týchto kategóriách MO školy prihlasujú súťažiacich cez EduPage až na krajské kolo. Ak ste zadania školského kola nedostali a potrebujete ich, obratom kontaktujte Ing. Strnáda – kontakt viď nižšie.
(24. 1. 2022)

* Okresným organizátorom sme zaslali zadania a informácie k okresnému kolu MO kat. Z5 a Z9, ktoré sa koná 26. 1. 2022. Usmernenie k okresnému kolu týchto kategórií bolo zverejnené 15. 12. 2021 (viď nižšie).
(20. 1. 2022)

* Zverejňujeme Zoznam súťažiacich postupujúcich na krajské kolo MO kat. A, ktoré sa koná dištančne 11. 1. 2022 v čase 8:30 – 12:30. Postupujúcich je nutné riadne prihlásiť cez EduPage najneskôr 6. 1. 2022, vrátane potvrdenia GDPR, aby mohli figurovať vo výsledkoch. Na školy postupujúcich sme dnes e-mailom poslali doplňujúce inštrukcie k prihlasovaniu súťažiacich a o priebehu krajského kola. Informácie k potvrdeniu GDPR nájdete tu a tu.
(21. 12. 2021)

* Stredným školám, ktorých žiaci/žiačky riešili školské kolo MO kat. A sme poslali predbežné inštrukcie, dopĺňajúce Usmernenie ku krajskému kolu MO A uvedené nižšie.
(16. 12. 2021)

* Iuventa zverejnila AKTUALIZOVANÉ Usmernenie ku konaniu okresného kola MO kategórií Z5 a Z9.
(15. 12. 2021)

* Iuventa zverejnila Usmernenie ku konaniu krajského kola MO kategórie A.
(13. 12. 2021)

* Iuventa zverejnila Usmernenie ku konaniu okresného kola MO kategórií Z5 a Z9.
(13. 12. 2021)

* Na stredné školy sme e-mailom poslali zadania a inštrukcie k školskému kolu MO kat. A, ktoré sa koná 7. decembra 2021 v čase 8:30 – 12:30. Ak ste správu nedostali a potrebujete ju, kontaktujte Ing. Strnáda (kontakty nižšie).
(01. 12. 2021)

* Iuventa zverejnila nové Usmernenie ku školským kolám MO.
(29. 11. 2021)

* Online kurzy k úlohám domáceho kola stredoškolských kategórií MO

V rámci prípravy na 71. ročník Matematickej olympiády sa v termínoch medzi 22. 10. 2021 a 3. 12. 2021 budú konať online kurzy ku všetkým úlohám z domácich kôl MO stredoškolských kategórii A, B, C. Zoznam týchto kurzov a termíny nájdete na stránke:
https://olympiada.karlin.mff.cuni.cz/?page=courses

Zúčastniť sa môžu všetci slovenskí študenti bez poplatku, treba sa však na kurzy prihlásiť. Návod a všetky potrebné informácie nájdete na vyššie uvedenej stránke. Kurzy z minulých rokov a ďalšie záznamy možno nájsť na stránke
https://olympiada.karlin.mff.cuni.cz/?page=history

Začínajúcim riešiteľom kategórie C navyše odporúčame video J. Krejčí a A. Skálová: Jak sepisovat matematické úlohy, ktoré sa tiež dá nájsť na vyššie uvedenej stránke.

* Úlohy a pokyny k domácemu kolu všetkých kategórií MO nájdete na stránkach Iuventy.Kontakt:Archív výsledkov krajských kôl MO

70. ročník (2020/21)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9

69. ročník (2019/20)
Výsledková listina kategórie A
Krajské kolá kategórií B, C a Z9 sa v tomto ročníku nekonali, z dôvodu pandémie COVID-19 a rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR.

68. ročník (2018/19)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9

67. ročník (2017/18)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9

66. ročník (2016/17)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9