Matematická olympiáda v Banskobystrickom kraji


Naše centrum je organizátorom krajských kôl Matematickej olympiády v Banskobystrickom kraji. Pozvánky a zoznamy pozvaných na krajské kolá zverejňujeme na týchto stránkach cca 10 dní pred ich konaním.

Taktiež posielame na okresy/školy zadania okresných, resp. školských kôl MO, ako aj niektoré informácie ku krajským, okresným, školským a domácim kolám. Ak ich nedostávate, požiadajte Ing. Strnáda (kontakt ďalej) o aktualizáciu vašich kontaktov.

* Všeobecné a motivačné informácie o Matematickej olympiáde nájdete tu.

69. ročník Matematickej olympiády (2019/20)

Aktuálne informácie k Matematickej olympiáde a krajským kolám v Banskobystrickom kraji:
 • V súvislosti s Koronavírusom a organizovaním krajských kôl prosím sledujte našu stránku zrušených podujatí.
  (9. 3. 2020)
 • Zverejňujeme pozvánku s prihláškou   a   zoznam súťažiacich  postupujúcich na krajské kolo MO kategórie Z9, ktoré sa koná 17. marca v Banskej Bystrici.
  (5. 3. 2020)
 • Zverejňujeme výsledkovú listinu krajského kola MO kategórie A, ktoré sa konalo 14. januára v Banskej Bystrici.
  (28. 1. 2020)
 • Okresným organizátorom (CVČ) sme zaslali zadania + informácie k okresnému kolu MO kategórií Z5 a Z9.
  (21. 1. 2020)
 • Na stredné školy sme poslali zadania + informácie ku školskému kolu MO kategórií B a C.
  (17. 1. 2020)
 • Zverejňujeme zoznam pozvaných riešiteľov  a  pozvánku s informáciami ku krajskému kolu MO kategórie A, ktoré sa koná 14. januára v Banskej Bystrici.
  (7. 1. 2020)
 • Na stredné školy sme zaslali pozvánku a informácie k sústredeniu riešiteľov MO kategórie A.
  (5. 12. 2019)
 • Na stredné školy sme zaslali zadania a informácie k školskému kolu MO kategórie A.
  (4. 12. 2019)
 • Na stredné školy sme poslali riešenia úloh domáceho kola MO kategórií A, B, C.
  (4. 11. 2019)
 • Na celoštátnych stránkach predmetových olympiád, v sekcii MO, sú zverejnené úlohy domáceho kola všetkých kategórií MO.

Pred vytvorením zoznamu súťažiacich postupujúcich na krajské (aj celoštátne) kolo, príslušná komisia MO robí tzv. koordináciu. Pri koordinácii ide o porovnanie riešení a opráv z predošlého kola MO. Porovnáva sa najmä to, ako nižšie komisie posudzovali jednotlivé riešenia, čo môže byť v rôznych školách / okresoch / krajoch rôzne. Cieľom je, v súlade s organizačným poriadkom MO, pozvať na vyššie kolo najlepších súťažiacich, podľa jednotných kritérií. Krajská, resp. celoslovenská komisia nemení výsledky nižších kôl, zoznam súťažiacich postupujúcich na vyššie kolo však vytvorí na základe výsledkov koordinácie.Archív výsledkov krajských kôl MO v Banskobystrickom kraji:

68. ročník (2018/19)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9

67. ročník (2017/18)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9

66. ročník (2016/17)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9

65. ročník (2015/16)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9

64. ročník (2014/15)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9

63. ročník (2013/14)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9