logo_moNaše centrum je organizátorom krajských kôl Matematickej olympiády v Banskobystrickom kraji. Pozvánky a zoznamy pozvaných na krajské kolá zverejňujeme na týchto stránkach cca 10 dní pred ich konaním.

Taktiež posielame na okresy/školy zadania okresných, resp. školských kôl MO, ako aj niektoré informácie ku krajským, okresným, školským a domácim kolám. Ak ich nedostávate, požiadajte Ing. Strnáda (kontakt ďalej) o aktualizáciu vašich kontaktov.

Poznámka: Pri dištančnom konaní súťaží a prihlasovaní cez EduPage, môžu nastať zmeny oproti vyššie uvedeným “tradičným” postupom.

Informácie pre školy k novému elektronickému prihlasovaniu na súťaže cez EduPage nájdete tu.

Všeobecné a motivačné informácie k Matematickej olympiáde nájdete tu.


71. ročník Matematickej olympiády (2021/22)

* Gratulujeme víťazom a ďakujeme všetkým súťažiacim, ktorí zabojovali v tohtoročných krajských kolách. Ďakujeme pripravujúcim pedagógom a školám za prácu v prospech talentovanej mládeže. Tešíme sa dovidenia v budúcom ročníku súťaže!
(28. 4. 2022)

* Zverejňujeme výsledky krajského kola MO kategórie Z9.
(28. 4. 2022)

* Zverejňujeme výsledky krajského kola MO kategórie B a kategórie C.
(21. 4. 2022)

* Zverejňujeme zoznamy súťažiacich postupujúcich na krajské kolo MO kategórie B a kategórie C , ktoré sa koná prezenčne 5. 4. 2022 v Banskej Bystrici.
Pozvánku s informáciami pre súťažiacich posielame dnes e-mailom na ich školy.
(25. 3. 2022)

* Iuventa na svojich stránkach zverejnila Pokyny pre súťažiacich ku krajskému kolu MO, kat. Z9.
(22. 3. 2022)

* Na školy postupujúcich súťažiacich sme e-mailom zaslali informácie k organizácii krajského kola kategórie Z9, ktoré sa koná 29. marca 2022. Postupovať sa bude v súlade s nižšie uvedeným usmernením, forma organizácie “KK dištančne”.
(14. 3. 2022)

* Iuventa na svojich stránkach zverejnila usmernenie ku konaniu krajského kola MO kategórie Z9.
(22. 2. 2022)

* Iuventa na svojich stránkach zverejnila usmernenie ku konaniu krajského kola MO kategórií B a C.
(21. 2. 2022)

* Iuventa na svojich stránkach zverejnila usmernenie ku konaniu okresného kola MO kategórií Z6, Z7, Z8.
(21. 2. 2022)

* Zverejňujeme výsledky krajského kola MO kategórie A, ktoré sa konalo dištančne 11. januára 2022.
(31. 1. 2022)

* Okresným organizátorom sme zaslali opravené zadanie maďarskej verzie okresného kola MO kat. Z5, ktoré sa koná 26. 1. 2022. Túto verziu sme dostali 24. januára podvečer.
(25. 1. 2022)

* Na stredné školy sme (ihneď po doručení k nám) zaslali zadania a informácie k školskému kolu MO, kat. B, C, ktoré sa koná 25. januára 2022. Školy postupujú v súlade s Usmernením zverejneným 29. 11. 2021 (viď nižšie). V týchto kategóriách MO školy prihlasujú súťažiacich cez EduPage až na krajské kolo. Ak ste zadania školského kola nedostali a potrebujete ich, obratom kontaktujte Ing. Strnáda – kontakt viď nižšie.
(24. 1. 2022)

* Okresným organizátorom sme zaslali zadania a informácie k okresnému kolu MO kat. Z5 a Z9, ktoré sa koná 26. 1. 2022. Usmernenie k okresnému kolu týchto kategórií bolo zverejnené 15. 12. 2021 (viď nižšie).
(20. 1. 2022)

* Zverejňujeme Zoznam súťažiacich postupujúcich na krajské kolo MO kat. A, ktoré sa koná dištančne 11. 1. 2022 v čase 8:30 – 12:30. Postupujúcich je nutné riadne prihlásiť cez EduPage najneskôr 6. 1. 2022, vrátane potvrdenia GDPR, aby mohli figurovať vo výsledkoch. Na školy postupujúcich sme dnes e-mailom poslali doplňujúce inštrukcie k prihlasovaniu súťažiacich a o priebehu krajského kola. Informácie k potvrdeniu GDPR nájdete tu a tu.
(21. 12. 2021)

* Stredným školám, ktorých žiaci/žiačky riešili školské kolo MO kat. A sme poslali predbežné inštrukcie, dopĺňajúce Usmernenie ku krajskému kolu MO A uvedené nižšie.
(16. 12. 2021)

* Iuventa zverejnila AKTUALIZOVANÉ Usmernenie ku konaniu okresného kola MO kategórií Z5 a Z9.
(15. 12. 2021)

* Iuventa zverejnila Usmernenie ku konaniu krajského kola MO kategórie A.
(13. 12. 2021)

* Iuventa zverejnila Usmernenie ku konaniu okresného kola MO kategórií Z5 a Z9.
(13. 12. 2021)

* Na stredné školy sme e-mailom poslali zadania a inštrukcie k školskému kolu MO kat. A, ktoré sa koná 7. decembra 2021 v čase 8:30 – 12:30. Ak ste správu nedostali a potrebujete ju, kontaktujte Ing. Strnáda (kontakty nižšie).
(01. 12. 2021)

* Iuventa zverejnila nové Usmernenie ku školským kolám MO.
(29. 11. 2021)

* Online kurzy k úlohám domáceho kola stredoškolských kategórií MO

V rámci prípravy na 71. ročník Matematickej olympiády sa v termínoch medzi 22. 10. 2021 a 3. 12. 2021 budú konať online kurzy ku všetkým úlohám z domácich kôl MO stredoškolských kategórii A, B, C. Zoznam týchto kurzov a termíny nájdete na stránke:
https://olympiada.karlin.mff.cuni.cz/?page=courses

Zúčastniť sa môžu všetci slovenskí študenti bez poplatku, treba sa však na kurzy prihlásiť. Návod a všetky potrebné informácie nájdete na vyššie uvedenej stránke. Kurzy z minulých rokov a ďalšie záznamy možno nájsť na stránke
https://olympiada.karlin.mff.cuni.cz/?page=history

Začínajúcim riešiteľom kategórie C navyše odporúčame video J. Krejčí a A. Skálová: Jak sepisovat matematické úlohy, ktoré sa tiež dá nájsť na vyššie uvedenej stránke.

* Úlohy a pokyny k domácemu kolu všetkých kategórií MO nájdete na stránkach Iuventy.Kontakty pre krajské kolá v Banskobystrickom kraji

Organizačné otázky
Mgr. Jarmila Lipková
tajomník Krajskej komisie MO
048/415 31 11, kl. 28
j.lipkova@juniorbb.sk

Odborné otázky
RNDr. Eva Oravcová
predsedníčka Krajskej komisie MO
evoravcova@gmail.com


Informácia k výberu súťažiacich na krajské kolá MO:
Pred vytvorením zoznamu súťažiacich postupujúcich na krajské (aj celoštátne) kolo, príslušná komisia MO robí tzv. koordináciu. Pri koordinácii ide o porovnanie riešení a opráv z predošlého kola MO. Porovnáva sa najmä to, ako nižšie komisie posudzovali jednotlivé riešenia, čo môže byť v rôznych školách / okresoch / krajoch rôzne. Cieľom je, v súlade s organizačným poriadkom MO, pozvať na vyššie kolo najlepších súťažiacich, podľa jednotných kritérií. Krajská, resp. celoslovenská komisia nemení výsledky nižších kôl, zoznam súťažiacich postupujúcich na vyššie kolo však vytvorí na základe výsledkov koordinácie.


Archív výsledkov krajských kôl MO

70. ročník (2020/21)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9

69. ročník (2019/20)
Výsledková listina kategórie A
Krajské kolá kategórií B, C a Z9 sa v tomto ročníku nekonali, z dôvodu pandémie COVID-19 a rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR.

68. ročník (2018/19)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9

67. ročník (2017/18)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9

66. ročník (2016/17)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9