logo_moNaše centrum je organizátorom krajských kôl Matematickej olympiády v Banskobystrickom kraji. Pozvánky a zoznamy pozvaných na krajské kolá zverejňujeme na týchto stránkach cca 10 dní pred ich konaním.

Taktiež posielame na okresy/školy zadania okresných, resp. školských kôl MO, ako aj niektoré informácie ku krajským, okresným, školským a domácim kolám. Ak ich nedostávate, požiadajte Ing. Strnáda (kontakt ďalej) o aktualizáciu vašich kontaktov.


70. ročník Matematickej olympiády (2020/21)

* Zverejňujeme výsledky krajského kola MO kategórie B.
(23. 4. 2021)

* Zverejňujeme výsledky krajského kola MO kategórie C.
(21. 4. 2021)

* Informácia pre úspešných riešiteľov KK MO Z9, ktorí sa hlásia na strednú školu:
Prepáčte, vzhľadom na všetky obmedzenia, ktorým podlieha naša práca v tomto období, nebudeme schopní vám poslať diplomy za umiestnenie na krajskom kole MO Z9 pred záverečným termínom prihlášok na strednú školu. Ako dôkaz vášho umiestnenia použite výsledkovú listinu (v ďalšom bode). Diplomy by mali byť odoslané na vaše školy budúci týždeň. Ak to bude možné a potrebné, budete ich môcť k vašim prihláškam doložiť dodatočne. Taktiež je možné, že riaditelia stredných škôl budú mať výsledky tohto krajského kola k dispozícii (nakoľko sme na tento účel výsledky posielali na centrálne zberné miesto), preto možno vaše diplomy nebude nutné predkladať.
(14. 4. 2021)

* Zverejňujeme výsledky krajského kola MO kategórie Z9.
(29. 3. 2021)

* Okresným CVČ sme zaslali zadania okresného kola MO kategórií Z6, Z7, Z8.
(29. 3. 2021)

* E-mailom sme zaslali podrobné informácie k organizácii krajského kola MO B (zaslané 25.3.) a MO C (zaslané 24.3.) v našom kraji. Rovnaké informácie sme poslali aj školám postupujúcich. V prípade potreby kontaktujte Ing. Strnáda na ďalej uvedenej gmailovej adrese.
(25. 3. 2021)

* Zverejňujeme zoznamy riešiteľov a riešiteliek postupujúcich na krajské kolo MO kategórie B a kategórie C. Organizácia krajského kola bude v súlade s Usmernením ku krajským kolám MO, pravdepodobne podľa scenára č. 1 (“prípad 1”), prípadne podľa scenára č. 2.
Ďalšie základné informácie o organizácii krajského kola v našom kraji sme dnes oznámili e-mailom školám postupujúcich.
(19. 3. 2021)

* Všetkým riešiteľom /riešiteľkám krajského kola MO Z9 sme e-mailom zaslali Podrobné informácie k organizácii súťaže v našom kraji. Rovnaké informácie sme poslali aj školám postupujúcich. V prípade potreby kontaktujte Ing. Strnáda na ďalej uvedenej gmailovej adrese.
(9. 3. 2021)

* Zverejňujeme zoznam riešiteľov a riešiteliek postupujúcich na krajské kolo MO kategórie Z9, ktoré sa koná dištančne 16. marca 2021. Ďalšie informácie ohľadom krajského kola sme školám postupujúcich oznámili v spolupráci s okresnými organizátormi MO.
(4. 3. 2021)

* Zverejňujeme výsledky krajského kola Matematickej olympiády kat. A, ktoré sa konalo dištančne 12. januára 2021.
(26. 1. 2021)

* Na okresné CVČ vo všetkých 13-tich okresoch BBSK sme e-mailom zaslali zadania a inštrukcie k okresnému kolu MO Z5, Z9, ktoré sa koná 27. januára od 8:30. V prípade potreby kontaktujte Ing. Strnáda na ďalej uvedenej gmailovej adrese.
(22. 1. 2021)

* Na stredné školy sme e-mailom zaslali zadania a inštrukcie ku školskému kolu MO B, C, ktoré sa koná 26. januára od 8:30. V prípade potreby kontaktujte Ing. Strnáda na ďalej uvedenej gmailovej adrese.
(22. 1. 2021)

* Iuventa dnes opäť aktualizovala usmernenia k domácim, školským i okresným kolám MO.
(21. 1. 2021)

* Iuventa dnes zverejnila aktualizované usmernenia k domácim, školským i okresným kolám MO.
(19. 1. 2021)

* Podrobné inštrukcie k realizácii krajského kola Matematickej olympiády kat. A, boli odoslané na kontaktné e-mailové adresy riešiteľov/riešiteliek. Žiadame všetkých, aby nám prijatie správy obratom potvrdili na adresu, z ktorej správu dostali.
(8. 1. 2021)

* Základné informácie k realizácii krajského kola Matematickej olympiády kat. A, ktoré sa koná dištančne 12. januára 2021 o 8:30, boli poslané na školy postupujúcich a odkomunikované s nimi.
(5. 1. 2021)

* V súvislosti s krajským kolom MO A (ktoré sa koná 12. januára 2021) Krajská komisia MO predpokladá jeho realizáciu podľa scenára č. 1 (“Prípad 1”) alebo (menej pravdepodobne) podľa scenára č. 2 (“Prípad 2”) z usmernenia uvedeného v ďalšom bode. Ďalšie informácie budú poslané e-mailom na školy postupujúcich, cca 5. januára 2021.
(18. 12. 2020)

* Na stránkach Iuventy bolo publikované dôležité usmernenie ku krajským kolám MO. 
(18. 12. 2020)

* Na stredné školy sme zaslali zadania a informácie ku školskému kolu MO, kategórie A. Ak ste zadania nedostali, môžete si ich vyžiadať od Ing. Strnáda (kontakt nižšie). Zadania je možné poskytnúť len riaditeľom/riaditeľkám stredných škôl.
(27. 11. 2020)

* Na stránkach Iuventy bolo publikované dôležité usmernenie k okresným kolám MO, súvisiace s dištančnou výučbou.
(27. 11. 2020)

* Na stránkach Iuventy bolo publikované dôležité usmernenie k domácim a školským kolám MO, súvisiace s dištančnou výučbou.
(12. 11. 2020)

* Na stránkach Iuventy bola publikovaná dôležitá oficiálna informácia o organizácii predmetových olympiád v školskom roku 2020/2021.
(27. 10. 2020)

* Úlohy a pokyny k domácemu kolu všetkých kategórií MO nájdete na stránkach Iuventy.


Všeobecné a motivačné informácie k Matematickej olympiáde nájdete tu.


Kontakty pre krajské kolá v Banskobystrickom kraji

Organizačné otázky
Ing. Ondrej Strnád
tajomník Krajskej komisie MO
048/415 31 11, kl. 22
strnad@juniorbb.sk
alternat. e-mail cvc

Odborné otázky
RNDr. Eva Oravcová
predsedníčka Krajskej komisie MO
evoravcova@gmail.com


Informácia k výberu súťažiacich na krajské kolá MO:
Pred vytvorením zoznamu súťažiacich postupujúcich na krajské (aj celoštátne) kolo, príslušná komisia MO robí tzv. koordináciu. Pri koordinácii ide o porovnanie riešení a opráv z predošlého kola MO. Porovnáva sa najmä to, ako nižšie komisie posudzovali jednotlivé riešenia, čo môže byť v rôznych školách / okresoch / krajoch rôzne. Cieľom je, v súlade s organizačným poriadkom MO, pozvať na vyššie kolo najlepších súťažiacich, podľa jednotných kritérií. Krajská, resp. celoslovenská komisia nemení výsledky nižších kôl, zoznam súťažiacich postupujúcich na vyššie kolo však vytvorí na základe výsledkov koordinácie.


Archív výsledkov krajských kôl MO

69. ročník (2019/20)
Výsledková listina kategórie A
Krajské kolá kategórií B, C a Z9 sa v tomto ročníku nekonali, z dôvodu pandémie COVID-19 a rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR.

68. ročník (2018/19)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9

67. ročník (2017/18)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9

66. ročník (2016/17)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9