Matematická olympiáda

logo_MO

Všeobecné informácie o Matematickej olympiáde

Matematická olympiáda je súčasťou výchovno – vzdelávajúceho procesu na základných a stredných školách, založenou na systematickej práci s talentovanými žiakmi. Člení sa na 9 kategórií a organizuje sa v 5 kolách – domácom, školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Najúspešnejší riešitelia sa zúčastňujú Medzinárodnej matematickej olympiády (IMO), Stredoeurópskej matematickej olympiády (MEMO), prípadne ďalších medzinárodných súťaží.

Podrobné informácie o Matematickej olympiáde a jej organizačný poriadok nájdete na stránkach IUVENTy.

Matematická olympiáda na stránkach IUVENTY
Termínovník – dátumy jednotlivých kôl

Naše centrum je organizátorom krajských kôl Matematickej olympiády v Banskobystrickom kraji. Pozvánky a zoznamy pozvaných na krajské kolá zverejňujeme cca 10 dní pred ich konaním.
Taktiež posielame na okresy/školy zadania okresných, resp. školských kôl MO. Ak ich nedostávate, požiadajte Ing. Strnáda (kontakt ďalej) o aktualizáciu vašich kontaktov.

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIORbanner-preco sa zapojit do MO
a tajomník Krajskej komisie MO
Ing. Ondrej Strnád
048/415 31 11, kl. 22
strnad@juniorbb.sk
e-mail-andy-gmail

Predsedníčka Krajskej komisie MO:
RNDr. Eva Oravcová
Gymnázium J. G. Tajovského, Tajovského 25, Banská Bystrica
048/4135237-8
evoravcova@gmail.com


67. ročník Matematickej olympiády (2017/18)

Aktuálne informácie ku krajským kolám v Banskobystrickom kraji nájdete vždy na tomto mieste.

  • Zverejňujeme výsledky krajského kola Matematickej olympiády, kategórie C
  • Zverejňujeme výsledky krajského kola Matematickej olympiády, kategórie B
    [26. 04. 2018]
  • Zverejňujeme výsledky krajského kola Matematickej olympiády, kategórie Z9
    [19. 04. 2018]
  • Zverejňujeme výsledky krajského kola Matematickej olympiády, kategórie A
    [29. 01. 2018]

Ďakujeme všetkým riešiteľom za ich úsilie. Gratulujeme víťazom, úspešným riešiteľom a ich pripravujúcim pedagógom. So všetkými sa tešíme dovidenia v ďalšom ročníku súťaže.


Informácia k výberu súťažiacich na krajské kolá MO (koordinácia)
Pred vytvorením zoznamu súťažiacich pozvaných na krajské (aj celoštátne) kolo príslušná komisia MO robí tzv. koordináciu. Pri koordinácii ide o objektívne porovnanie riešení a opráv z jednotlivých škôl / okresov / krajov. Porovnáva sa najmä to, ako nižšie komisie posudzovali jednotlivé riešenia, čo môže byť v rôznych školách / okresoch / krajoch rôzne. Cieľom je vždy pozvať na vyššie kolo najlepších riešiteľov podľa jednotných kritérií, s prihliadnutím na kapacitu priestorov a rozpočet súťaže. Krajská, resp. celoslovenská komisia nemení výsledky nižších kôl, zoznam riešiteľov pozvaných na vyššie kolo sa však robí na základe výsledkov koordinácie.Archív výsledkov krajských kôl:

66. ročník (2016/17)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9

65. ročník (2015/16)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9

64. ročník (2014/15)

Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9

63. ročník (2013/14)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9

62. ročník (2012/13)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9