Geografická olympiáda v Banskobystrickom kraji

logo-GO


Naše centrum je organizátorom krajských kôl Geografickej olympiády v Banskobystrickom kraji. Pozvánky a zoznamy pozvaných na krajské kolá  zverejňujeme na týchto stránkach cca 10 dní pred ich konaním.
Taktiež posielame na okresy/školy informácie k okresným, resp. školským kolám GO. Ak ich nedostávate, požiadajte Ing. Strnáda (kontakt ďalej) o aktualizáciu vašich kontaktov.

* Všeobecné informácie o Geografickej olympiáde nájdete tu.

47. ročník Geografickej olympiády (2018/19)

Aktuálne informácie ku Geografickej olympiáde a krajským kolám v Banskobystrickom kraji:
 • Zverejňujeme výsledkovú listinu krajského kola GO, kategórií A a B  a  kategórie Z.
  (11. 2. 2019)
 • Zverejňujeme pozvánku s informáciami a zoznamy postupujúcich na krajské kolo GO, kategórie A, B  a  kategórie Z, ktoré sa koná 8. februára 2019 v Banskej Bystrici. Tieto informácie posielame aj e-mailom na školy postupujúcich.
  (1. 2. 2019)
 • Na stredné školy sme poslali inštrukcie k výsledkom školských kôl GO A, B, Z, ktoré prebehnú do 25. 1. 2019. Práce postupujúce na krajské kolo treba zaslať tajomníkovi KK GO Ing. Strnádovi  (adresa) s najneskorším dátumom poštovej pečiatky 28. 1. 2018 – prvou triedou doporučene. Výsledkové listiny a štatistiky obratom posielajte na e-mail tajomníka.
  (17. 1. 2019)
 • Metodicko-organizačné pokyny pre všetky kategórie aktuálneho ročníka GO nájdete tu.
 • Zverejňujeme pozvánku na sústredenie riešiteľov GO kategórií A, B a ich pripravujúcich pedagógov, ktoré sa uskutoční 9. októbra v Banskej Bystrici.
  (17. 9. 2018)
 • Témy písomných prác pre kategórie A, B v aktuálnom ročníku GO nájdete tu.

Kontakty pre krajské kolá v Banskobystrickom kraji

Organizačné otázky
Ing. Ondrej Strnád
tajomník Krajskej komisie GO
048/415 31 11, kl. 22
strnad@juniorbb.sk
alternat. e-mail cvc

Odborné otázky
RNDr. Martina Škodová, PhD.
predsedníčka Krajskej komisie GO
048/446 73 03
martina.skodova@umb.sk


Archív výsledkov krajských kôl GO v Banskobystrickom kraji:

46. ročník (2017/18)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B
Výsledková listina kategórie Z

45. ročník (2016/17)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B, CD
Výsledková listina kategórie Z

44. ročník (2015/16)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B, CD
Výsledková listina kategórie Z

43. ročník (2014/15)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F

Výsledková listina kategórií A, B, CD
Výsledková listina kategórie Z

42. ročník (2013/14)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórie G
Výsledková listina kategórie H
Výsledková listina kategórií A, B, CD
Výsledková listina kategórie Z