51. ročník Geografickej olympiády (2022/2023)

Organizátorom krajských kôl  Geografickej  olympiády bude CVČ – JUNIOR.
Krajské kolá sa uskutočnia podľa termínovníka a inštrukcií NIVAM-u, https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/  . Informácie o KK budú zverejňované priebežne na našej stránke.

Aktuálne informácie ku Geografickej olympiáde a krajským kolám v Banskobystrickom kraji nájdete tu: Geografická olympiáda

Predsedníčka krajskej komisie – odborné otázky
RNDr. Martina Škodová, PhD.
predsedníčka Krajskej komisie GO
048/446 73 03
martina.skodova@umb.sk

Organizačné otázky
Mgr. Kristína Očenášová
tajomník Krajskej komisie GO
048/415 31 11, kl. 28
ocenasova@juniorbb.sk

[17. 1. 2023]

Informácie pre školy k novému elektronickému prihlasovaniu na súťaže cez EduPage nájdete tu.

* Všeobecné a metodické informácie ku Geografickej olympiáde nájdete tu.


50. ročník Geografickej olympiády (2021/22)

Jubilejný 50. ročník GO prináša mimoriadne zaujímavé ceny pre súťažiacich, ale aj pre učiteľov. Viac informácií nájdete tu.

* Gratulujeme víťazom a ďakujeme všetkým súťažiacim, ktorí zabojovali v tohtoročných krajských kolách. Ďakujeme pripravujúcim pedagógom a školám za prácu v prospech talentovanej mládeže. Tešíme sa dovidenia v budúcom ročníku súťaže!
(28. 4. 2022)

* Zverejňujeme výsledky krajského kola GO kategórie E a kategórie F, ktoré sa konalo 22. apríla 2022.
Postupujúcim do celoštátneho kola odporúčame sledovať im určené informácie, ktoré budú zverejnené v sekcii GO na http://www.olympiady.sk
(26. 4. 2022)

* Zoznam súťažiacich postupujúcich na krajské kolo GO E, F, nájdete v tejto tabuľke. Postupový kľúč bol zverejnený 7. marca 2022 – viď nižšie. Informácie ku krajskému kolu nájdete v nasledujúcom bode.
(19. 4. 2022)

* Zverejňujeme pozvánku s informáciami ku krajskému kolu GO kat. E a F, ktoré sa koná 22. apríla v Banskej Bystrici a postupujú naň úspešní riešitelia okresného kola, ktorí sa v okresnom kole umiestnili na 1. alebo 2. mieste.
Metodicko-organizačné pokyny (s odporúčanou literatúrou a atlasmi) k súťaži nájdete tu. Usmernenie ku krajskému kolu, vrátane informácií k registrácii súťažiacich, nájdete tu. O oboch dokumentoch sme na týchto stránkach (nižšie) informovali pri ich zverejnení Iuventou.
(13. 4. 2022)

* Zverejňujeme výsledkovú listinu krajského kola GO kategórií A a B, ktoré sa konalo 1. apríla 2022.
Výsledky krajského kola kategórie Z, ktoré bolo organizované centrálne celoslovensky, budú zverejnené na tejto stránke.
(4. 4. 2022)

* Iuventa zverejnila nové Usmernenie k registrácii na krajské kolo 50. ročníka Geografickej olympiády prostredníctvom EduPage na stránkach Iuventy.
(25. 3. 2022)

* Iuventa zverejnila nové Pokyny pred krajským kolom GO A, B, Z. Jeho aktuálnu verziu nájdete na stránkach Iuventy.
Na tejto tejto stránke nájdete doplňujúce informácie ku krajskému kolu od predsedu Slovenskej komisie GO, vrátane informácií k nezrealizovaným testom školského kola v niektorých školách.
(21. 3. 2022)

* Iuventa zverejnila nové Usmernenie ku krajským kolám GO pre kategórie E a F. Aktuálnu verziu tohto usmernenia nájdete vždy na stránkach Iuventy. Vzhľadom na počet okresov Banskobystrického kraja (13) a organizačné možnosti tohto náročného podujatia, na krajské kolo postupujú v zmysle uvedeného usmernenia prví dvaja úspešní riešitelia z okresného kola kategórií E a F z každého okresu BBSK, teda celkovo 52 súťažiacich. Ďalšie informácie k organizácii a prihlasovaniu nájdete v uvedenom usmernení.
(7. 3. 2022)

* Iuventa zverejnila nové Pokyny k realizácii školských kôl GO pre kategórie Z, A a B. Pri registrácii žiakov cez link uvedený v usmernení sa čo najskôr registrujú aj učitelia, ktorí budú od Slovenskej komisie GO dostávať doplňujúce informácie.

Práce v kategóriách A a B, ktoré školy navrhujú do krajského kola, je nutné poslať predsedníčke Krajskej komisie GO (kontakt nižšie) najneskôr do 15.3. 2022. Práca sa posiela e-mailom, vo formáte PDF, spolu s
Čestným vyhlásením. Krajská komisia môže obmedziť počet účastníkov krajského kola A a B na základe formálnych a kvalitatívnych kritérií. Všeobecné Metodicko-organizačné pokyny ku kategóriám A, B a Z pre tento školský rok nájdete tu.
(3. 2. 2022)

* Iuventa zverejnila nové Usmernenie k realizácii okresných kôl GO pre kategórie E, F, G. Aktuálnu verziu tohto usmernenia nájdete vždy na stránkach Iuventy.
(8. 12. 2021)

* Iuventa zverejnila nové Usmernenie k realizácii školských kôl GO pre kategórie E, F, G. Aktuálnu verziu tohto usmernenia nájdete vždy na stránkach Iuventy.
(2. 11. 2021)

* Iuventa zverejnila aktuálne Metodicko-organizačné pokyny pre kategórie E, F, G v šk. roku 2021/22. Upozorňujeme, že školské kolo sa v tomto ročníku bude konať online formou už 24. 11. 2021.
(5. 10. 2021)

* Témy písomných prác pre kategórie A, B v aktuálnom ročníku GO nájdete tu.Kontakty pre krajské kolá v Banskobystrickom kraji

Organizačné otázky
Mgr. Kristína Očenášová
tajomník Krajskej komisie GO
048/415 31 11, kl. 28
ocenasova@juniorbb.sk

Odborné otázky
RNDr. Martina Škodová, PhD.
predsedníčka Krajskej komisie GO
048/446 73 03
martina.skodova@umb.sk


Archív výsledkov krajských kôl GO v Banskobystrickom kraji:

49. ročník (2020/21)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B

Výsledková listina kategórie Z

48. ročník (2019/20)
V tomto ročníku Geografickej olympiády sa krajské kolá kategórií E a F nekonali z dôvodu pandémie COVID-19 a rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR. Náhradou za ne bolo celoslovenské kolo súťaže GQIQ. Výsledky GQIQ nájdete tu.
Krajské kolá kategórií A, B a Z sa v tomto ročníku konali dištančne, riadené Slovenskou komisiou GO.
Výsledková listina kategórií A, B
Výsledková listina kategórie Z

47. ročník (2018/19)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B
Výsledková listina kategórie Z

46. ročník (2017/18)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B
Výsledková listina kategórie Z

45. ročník (2016/17)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B, CD
Výsledková listina kategórie Z

44. ročník (2015/16)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B, CD
Výsledková listina kategórie Z