Geografická olympiáda v Banskobystrickom kraji

logo-GO

 


Naše centrum je organizátorom krajských kôl Geografickej olympiády v Banskobystrickom kraji. Pozvánky a zoznamy pozvaných na krajské kolá  zverejňujeme na týchto stránkach cca 10 dní pred ich konaním.
Taktiež posielame na okresy/školy informácie ku krajským, okresným, resp. školským kolám GO. Ak ich nedostávate, požiadajte Ing. Strnáda (kontakt ďalej) o aktualizáciu vašich kontaktov.

* Všeobecné, metodické a motivačné informácie ku Geografickej olympiáde nájdete tu.

48. ročník Geografickej olympiády (2019/20)

Aktuálne informácie ku Geografickej olympiáde a krajským kolám v Banskobystrickom kraji:
 • Krajské kolo GO kategórií A, B, Z sa má konať aj napriek aktuálnej situácii. V kategórii Z v našom kraji postúpia riešitelia, ktorí v školskom kole regulérne dosiahli najmenej 27 bodov. Ištrukcie ku krajskému kolu od celoslovenského predsedu GO nájdete na tejto podstránke.
  (16.3.2020)
 • V súvislosti s Koronavírusom a organizovaním ďalších krajských kôl prosím sledujte našu titulnú stránku NOVINKY.
  (16. 3. 2020)
 • Zverejňujeme pozvánku a zoznamy súťažiacich postupujúcich na krajské kolo GO kategórie E  a  kategórie F. Tieto dokumenty posielame na školy postupujúcich spolu s tlačivom prihlášky na krajské kolo.
  (24.2.2020)
 • Na stredné školy sme zaslali informácie k odosielaniu prác postupujúcich na kraj. kolo GO A, B. Ak tieto informácie potrebujete a nedostali ste ich, požiadajte o ne Ing. Strnáda – kontakt nižšie.
  (12.2.2020)
 • Okresným organizátorom (CVČ) sme zaslali zadania s informáciami k okresnému kolu GO kategórií E, F a G.
  (22.1.2020)
 • Na celoštátnych stránkach predmetových olympiád boli zverejnené metodicko-organizačné pokyny pre všetky kategórie GO pre aktuálny školský rok.
  (11.10.2019)
 • Na stredné školy a okresné CVČ v kraji sme poslali pozvánku na Geo-eko-exkurziu, ktorú organizujeme 8. októbra 2019 pre účastníkov a záujemcov o geografickú (príp. biologickú) olympiádu.
  (24.9.2019)
 • Témy písomných prác pre kategórie A, B v aktuálnom ročníku GO nájdete tu.

Kontakty pre krajské kolá v Banskobystrickom kraji

Organizačné otázky
Ing. Ondrej Strnád
tajomník Krajskej komisie GO
048/415 31 11, kl. 22
strnad@juniorbb.sk
alternat. e-mail cvc

Odborné otázky
RNDr. Martina Škodová, PhD.
predsedníčka Krajskej komisie GO
048/446 73 03
martina.skodova@umb.sk


Archív výsledkov krajských kôl GO v Banskobystrickom kraji:

47. ročník (2018/19)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B
Výsledková listina kategórie Z

46. ročník (2017/18)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B
Výsledková listina kategórie Z

45. ročník (2016/17)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B, CD
Výsledková listina kategórie Z

44. ročník (2015/16)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B, CD
Výsledková listina kategórie Z

43. ročník (2014/15)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F

Výsledková listina kategórií A, B, CD
Výsledková listina kategórie Z

42. ročník (2013/14)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórie G
Výsledková listina kategórie H
Výsledková listina kategórií A, B, CD
Výsledková listina kategórie Z