Geografická olympiáda v Banskobystrickom kraji

logo-GO

 


Naše centrum je organizátorom krajských kôl Geografickej olympiády v Banskobystrickom kraji. Pozvánky a zoznamy pozvaných na krajské kolá  zverejňujeme na týchto stránkach cca 10 dní pred ich konaním.
Taktiež posielame na okresy/školy informácie ku krajským, okresným, resp. školským kolám GO. Ak ich nedostávate, požiadajte Ing. Strnáda (kontakt ďalej) o aktualizáciu vašich kontaktov.

* Všeobecné, metodické a motivačné informácie ku Geografickej olympiáde nájdete tu.

48. ročník Geografickej olympiády (2019/20)

Aktuálne informácie ku Geografickej olympiáde a krajským kolám v Banskobystrickom kraji:
* Výsledky celoštátneho kola GQIQ sú zverejnené na stránkach Iuventy.
(26.6.2020)
* Dôležitá informácia predsedu Slovenskej komisie Geografickej olympiády, ohľadom kategórií GO E, F:
GQIQ pre kategórie E a F Geografickej olympiády je dištančná súťaž pre tých žiakov a žiačky, ktorí v kategóriách E a F mali postúpiť do krajského kola, ako čiastočná náhrada za zrušené krajské a celoštátne kolo Geografickej olympiády v školskom roku 2019/2020.
V GQIQ sa uskutoční iba celoštátne kolo a bude zrealizované dňa 8. júna 2020 (pondelok) o 10:00 h. Súťažiaci, ktorí mali postúpiť do krajského kola Geografickej olympiády kat. E a F, dostanú e-mailom zadania, ktoré budú môcť riešiť (maximálne 1 hodinu) v domácom prostredí cez počítač. Vopred sa musia prihlásiť cez online prihlasovací formulár (do 3. júna, 20:00).
* Ďalšie informácie a prihlasovací formulár nájdete na adrese:  https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/GO/48-rocnik-go-2019-2020/celostatne-kola.alej
(28.5.2020)
* Zverejňujeme výsledky dištančného krajského kola GO kategórií A, B, konaného 27. marca 2020. Prosíme postupujúcich, aby sledovali informácie k celoštátnemu kolu na stránkach http://www.olympiady.sk  v tamojšej sekcii GO.
(2.4.2020)
* Na základe podkladov od Slovenskej komisie GO zverejňujeme výsledky dištančného krajského kola GO kategórie Z, konaného 27. marca 2020. Prosíme postupujúcich, aby sledovali informácie k celoštátnemu kolu na stránkach http://www.olympiady.sk  v tamojšej sekcii GO.
(1.4.2020)
* Krajské kolo GO kategórií A, B, Z sa má konať aj napriek aktuálnej situácii. V kategórii Z v našom kraji postúpia riešitelia, ktorí v školskom kole regulérne dosiahli najmenej 27 bodov. Ištrukcie ku krajskému kolu od celoslovenského predsedu GO nájdete na tejto podstránke.
(16.3.2020)
* V súvislosti s Koronavírusom a organizovaním ďalších krajských kôl prosím sledujte našu stránku zrušených podujatí.
(16. 3. 2020)
* Zverejňujeme pozvánku a zoznamy súťažiacich postupujúcich na krajské kolo GO kategórie E  a  kategórie F. Tieto dokumenty posielame na školy postupujúcich spolu s tlačivom prihlášky na krajské kolo.
(24.2.2020)
* Na stredné školy sme zaslali informácie k odosielaniu prác postupujúcich na kraj. kolo GO A, B. Ak tieto informácie potrebujete a nedostali ste ich, požiadajte o ne Ing. Strnáda – kontakt nižšie.
(12.2.2020)
* Okresným organizátorom (CVČ) sme zaslali zadania s informáciami k okresnému kolu GO kategórií E, F a G.
(22.1.2020)
* Na celoštátnych stránkach predmetových olympiád boli zverejnené metodicko-organizačné pokyny pre všetky kategórie GO pre aktuálny školský rok.
(11.10.2019)
* Na stredné školy a okresné CVČ v kraji sme poslali pozvánku na Geo-eko-exkurziu, ktorú organizujeme 8. októbra 2019 pre účastníkov a záujemcov o geografickú (príp. biologickú) olympiádu.
(24.9.2019)
* Témy písomných prác pre kategórie A, B v aktuálnom ročníku GO nájdete tu.

Kontakty pre krajské kolá v Banskobystrickom kraji

Organizačné otázky
Ing. Ondrej Strnád
tajomník Krajskej komisie GO
048/415 31 11, kl. 22
strnad@juniorbb.sk
alternat. e-mail cvc

Odborné otázky
RNDr. Martina Škodová, PhD.
predsedníčka Krajskej komisie GO
048/446 73 03
martina.skodova@umb.sk


Archív výsledkov krajských kôl GO v Banskobystrickom kraji:

47. ročník (2018/19)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B
Výsledková listina kategórie Z

46. ročník (2017/18)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B
Výsledková listina kategórie Z

45. ročník (2016/17)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B, CD
Výsledková listina kategórie Z

44. ročník (2015/16)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B, CD
Výsledková listina kategórie Z

43. ročník (2014/15)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F

Výsledková listina kategórií A, B, CD
Výsledková listina kategórie Z

42. ročník (2013/14)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórie G
Výsledková listina kategórie H
Výsledková listina kategórií A, B, CD
Výsledková listina kategórie Z