Geografická olympiáda v Banskobystrickom kraji

logo-GO


Naše centrum je organizátorom krajských kôl Geografickej olympiády v Banskobystrickom kraji. Pozvánky a zoznamy pozvaných na krajské kolá  zverejňujeme na týchto stránkach cca 10 dní pred ich konaním.
Taktiež posielame na okresy/školy informácie ku krajským, okresným, resp. školským kolám GO. Ak ich nedostávate, požiadajte Ing. Strnáda (kontakt ďalej) o aktualizáciu vašich kontaktov.

* Všeobecné, metodické a motivačné informácie ku Geografickej olympiáde nájdete tu.

47. ročník Geografickej olympiády (2018/19)

Aktuálne informácie ku Geografickej olympiáde a krajským kolám v Banskobystrickom kraji:
 • Ďakujeme účastníkom aktuálneho ročníka súťaže a pripravujúcim pedagógom za ich úsilie. Gratulujeme víťazom a úspešným riešiteľom, ako aj všetkým súťažiacim pre ich aktívnu prácu na sebe. Tešíme sa dovidenia v budúcom ročníku súťaže, na začiatku ktorého budú aktuálne témy a pravidlá zverejnené v metodických pokynoch.
  (16. 4. 2019)
 • Zverejňujeme výsledkovú listinu krajského kola GO, kategórie F.
  (16. 4. 2019)
 • Zverejňujeme výsledkovú listinu krajského kola GO, kategórie E. Postupujúci, prihláste sa do 26. apríla na celoštátne kolo cez www. olympiady.sk, sekciu Olympiády a súťaže / Geografická olympiáda / 47. ročník / Celoštátne kolá
  (16. 4. 2019)
 • Zverejňujeme pozvánku a zoznamy postupujúcich na krajské kolo GO kategórie E  a  kategórie F. Vzhľadom na parametre nášho kraja (13 okresov) a veľký počet úspešných riešiteľov okresného kola v oboch kategóriách, z organizačných dôvodov na krajské kolo pozývame (v súlade s metodickými pokynmi súťaže) prvých dvoch úspešných riešiteľov okresných kôl.
  Organizátor sa snaží na krajské kolá pozvať čo najväčší počet súťažiacich. Tento počet je však (vo všetkých krajoch) limitovaný priestorovými, organizačnými aj rozpočtovými možnosťami, ktoré sú často dané vopred – predtým, ako sú známe výsledky okresných kôl z celého kraja. Počet úspešných riešiteľov okresného kola postupujúcich na krajské kolo preto nemusí byť každý rok rovnaký.
  (28. 3. 2019)
 • Zverejňujeme výsledkovú listinu krajského kola GO, kategórií A a B  a  kategórie Z.
  (11. 2. 2019)
 • Zverejňujeme pozvánku s informáciami a zoznamy postupujúcich na krajské kolo GO, kategórie A, B  a  kategórie Z, ktoré sa koná 8. februára 2019 v Banskej Bystrici. Tieto informácie posielame aj e-mailom na školy postupujúcich.
  (1. 2. 2019)
 • Na stredné školy sme poslali inštrukcie k výsledkom školských kôl GO A, B, Z, ktoré prebehnú do 25. 1. 2019. Práce postupujúce na krajské kolo treba zaslať tajomníkovi KK GO Ing. Strnádovi  (adresa) s najneskorším dátumom poštovej pečiatky 28. 1. 2018 – prvou triedou doporučene. Výsledkové listiny a štatistiky obratom posielajte na e-mail tajomníka.
  (17. 1. 2019)
 • Metodicko-organizačné pokyny pre všetky kategórie aktuálneho ročníka GO nájdete tu.
 • Zverejňujeme pozvánku na sústredenie riešiteľov GO kategórií A, B a ich pripravujúcich pedagógov, ktoré sa uskutoční 9. októbra v Banskej Bystrici.
  (17. 9. 2018)
 • Témy písomných prác pre kategórie A, B v aktuálnom ročníku GO nájdete tu.

Kontakty pre krajské kolá v Banskobystrickom kraji

Organizačné otázky
Ing. Ondrej Strnád
tajomník Krajskej komisie GO
048/415 31 11, kl. 22
strnad@juniorbb.sk
alternat. e-mail cvc

Odborné otázky
RNDr. Martina Škodová, PhD.
predsedníčka Krajskej komisie GO
048/446 73 03
martina.skodova@umb.sk


Archív výsledkov krajských kôl GO v Banskobystrickom kraji:

46. ročník (2017/18)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B
Výsledková listina kategórie Z

45. ročník (2016/17)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B, CD
Výsledková listina kategórie Z

44. ročník (2015/16)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B, CD
Výsledková listina kategórie Z

43. ročník (2014/15)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F

Výsledková listina kategórií A, B, CD
Výsledková listina kategórie Z

42. ročník (2013/14)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórie G
Výsledková listina kategórie H
Výsledková listina kategórií A, B, CD
Výsledková listina kategórie Z