51. ročník Geografickej olympiády (2022/2023)

*Dňa 26. apríla 2023 sa konalo krajské kolo 51. ročníka geografickej olympiády kategórií E a F.
KK_GO_E_Výsledková_Listina
KK_GO_F_Výsledková_Listina

*Zverejňujeme pozvánku na KK Geografickej olympiády, kategórie E, F, ktoré sa uskutoční 26. apríla 2023 v Banskej Bystrici…Pozvánka
Zoznamy postupujúcich žiakov na KK GeO…
Kategória E
Kategória F
[24. 4. 2023]

*Dňa 24. marca 2023 sa konalo krajské kolo 51. ročníka geografickej olympiády kategórií A, B a Z.
Výsledková listina KK GO 2022/2023 – A, B…stiahni

Výsledková listina KK GO 2022/2023 – Z…stiahni

[31. 3. 2023]

Kontakty pre krajské kolá v Banskobystrickom kraji

Organizačné otázky
Mgr. Kristína Očenášová
tajomník Krajskej komisie GO
048/415 31 11, kl. 28
ocenasova@juniorbb.sk

Odborné otázky
RNDr. Martina Škodová, PhD.
predsedníčka Krajskej komisie GO
048/446 73 03
martina.skodova@umb.sk

[17. 1. 2023]

Informácie pre školy k realizácii POPS v šk. roku 2022/2023 nájdete tu.

Všeobecné a metodické informácie ku Geografickej olympiáde nájdete tu.

Organizačný poriadok a pokyny nájdete tu.

Témy písomných prác a posterov nájdete tu.


*Dňa 24. marca 2023 sa bude konať krajské kolo 51. ročníka geografickej olympiády kategórií A, B a Z.
Pozvánka kategórie A a B
Zoznam postupujúcich kategórie A a B
Pozvánka kategória Z
Zoznam postupujúcich kategória Z
[15. 3. 2023]

*Práce v kategóriách A a B, ktoré školy navrhujú do krajského kola, je nutné poslať predsedníčke Krajskej komisie GO (kontakt vyššie) do konca februára 2023. Práca sa posiela e-mailom, vo formáte PDF, spolu s Čestným vyhlásením. Krajská komisia môže obmedziť počet účastníkov krajského kola A a B na základe formálnych a kvalitatívnych kritérií. Všeobecné Metodicko-organizačné pokyny ku kategóriám A, B a Z pre tento školský rok nájdete tu.
[9. 2. 2023]

Archív výsledkov krajských kôl GO v Banskobystrickom kraji:

50. ročník (2021/22)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A a B
Výsledková listina kategórie Z

49. ročník (2020/21)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B

Výsledková listina kategórie Z

48. ročník (2019/20)
V tomto ročníku Geografickej olympiády sa krajské kolá kategórií E a F nekonali z dôvodu pandémie COVID-19 a rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR. Náhradou za ne bolo celoslovenské kolo súťaže GQIQ. Výsledky GQIQ nájdete tu.
Krajské kolá kategórií A, B a Z sa v tomto ročníku konali dištančne, riadené Slovenskou komisiou GO.
Výsledková listina kategórií A, B
Výsledková listina kategórie Z

47. ročník (2018/19)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B
Výsledková listina kategórie Z

46. ročník (2017/18)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B
Výsledková listina kategórie Z

45. ročník (2016/17)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B, CD
Výsledková listina kategórie Z

44. ročník (2015/16)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B, CD
Výsledková listina kategórie Z