logo geogr. olympiadyNaše centrum je organizátorom krajských kôl Geografickej olympiády v Banskobystrickom kraji. Pozvánky a zoznamy pozvaných na krajské kolá  zverejňujeme na týchto stránkach cca 10 dní pred ich konaním.
Taktiež posielame na okresy/školy informácie ku krajským, okresným, resp. školským kolám GO. Ak ich nedostávate, požiadajte Ing. Strnáda (kontakt ďalej) o aktualizáciu vašich kontaktov.

Poznámka: Pri dištančnom konaní súťaží a prihlasovaní cez EduPage, môžu nastať zmeny oproti vyššie uvedeným “tradičným” postupom.

Informácie pre školy k novému elektronickému prihlasovaniu na súťaže cez EduPage nájdete tu.

* Všeobecné a metodické informácie ku Geografickej olympiáde nájdete tu.


50. ročník Geografickej olympiády (2021/22)

Jubilejný 50. ročník GO prináša mimoriadne zaujímavé ceny pre súťažiacich, ale aj pre učiteľov. Viac informácií nájdete tu.

Aktuálne informácie ku Geografickej olympiáde a krajským kolám v Banskobystrickom kraji:

* Iuventa zverejnila nové Usmernenie k realizácii okresných kôl GO pre kategórie E, F, G. Aktuálnu verziu tohto usmernenia nájdete vždy na stránkach Iuventy.
(8. 12. 2021)

* Iuventa zverejnila nové Usmernenie k realizácii školských kôl GO pre kategórie E, F, G. Aktuálnu verziu tohto usmernenia nájdete vždy na stránkach Iuventy.
(2. 11. 2021)

* Iuventa zverejnila aktuálne Metodicko-organizačné pokyny pre kategórie E, F, G v šk. roku 2021/22. Upozorňujeme, že školské kolo sa v tomto ročníku bude konať online formou už 24. 11. 2021.
(5. 10. 2021)

* Témy písomných prác pre kategórie A, B v aktuálnom ročníku GO nájdete tu.Kontakty pre krajské kolá v Banskobystrickom kraji

Organizačné otázky
Ing. Ondrej Strnád
tajomník Krajskej komisie GO
048/415 31 11, kl. 22
strnad@juniorbb.sk
alternat. e-mail cvc

Odborné otázky
RNDr. Martina Škodová, PhD.
predsedníčka Krajskej komisie GO
048/446 73 03
martina.skodova@umb.sk


Archív výsledkov krajských kôl GO v Banskobystrickom kraji:

49. ročník (2020/21)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B

Výsledková listina kategórie Z

48. ročník (2019/20)
V tomto ročníku Geografickej olympiády sa krajské kolá kategórií E a F nekonali z dôvodu pandémie COVID-19 a rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR. Náhradou za ne bolo celoslovenské kolo súťaže GQIQ. Výsledky GQIQ nájdete tu.
Krajské kolá kategórií A, B a Z sa v tomto ročníku konali dištančne, riadené Slovenskou komisiou GO.
Výsledková listina kategórií A, B
Výsledková listina kategórie Z

47. ročník (2018/19)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B
Výsledková listina kategórie Z

46. ročník (2017/18)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B
Výsledková listina kategórie Z

45. ročník (2016/17)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B, CD
Výsledková listina kategórie Z

44. ročník (2015/16)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B, CD
Výsledková listina kategórie Z