logo geogr. olympiadyNaše centrum je organizátorom krajských kôl Geografickej olympiády v Banskobystrickom kraji. Pozvánky a zoznamy pozvaných na krajské kolá  zverejňujeme na týchto stránkach cca 10 dní pred ich konaním.
Taktiež posielame na okresy/školy informácie ku krajským, okresným, resp. školským kolám GO. Ak ich nedostávate, požiadajte Ing. Strnáda (kontakt ďalej) o aktualizáciu vašich kontaktov.


49. ročník Geografickej olympiády (2020/21)

Aktuálne informácie ku Geografickej olympiáde a krajským kolám v Banskobystrickom kraji:

* Zverejňujeme výsledkové listiny krajského kola GO kategórie E a kategórie F.
(26. 4. 2021)

* Zverejňujeme výsledky krajského kola GO kategórií E a F, ktoré sme dostali z Iuventy. Dodatočne na tomto mieste zverejníme “štandardné” výsledkové listiny pre jednotlivé kategórie.
(23. 4. 2021)

* Iuventa na svojich stránkach zverejnila Usmernenie k realizácii krajských kôl GO, kat. E a F, ako aj Pokyny pre súťažiacich v KK GO. Uvedené usmernenie v tomto ročníku nahrádza štandardnú pozvánku na krajské kolo.

Žiadame všetky školy postupujúcich súťažiacich, aj samotných súťažiacich, aby si dôkladne prečítali im určené vyššie uvedené pokyny ku krajskému kolu a postupovali v súlade s nimi.

Pri nejasnostiach s registráciou si môžete pozrieť doplňujúce údaje k registrácii súťažiacich.

Úlohou nášho centra pri tohtoročnom krajskom kole GO E, F je najmä:
– Prijímanie prihlášok na krajské kolo
– Zverejnenie výsledkovej listiny po krajskom kole.
– Distribúcia diplomov a cien za výsledky v krajskom kole.
(1. 4. 2021)

* Zverejňujeme výsledky krajského kola GO kategórií A, B a kategórie Z.
Podľa informácií od predsedu Slovenskej komisie GO pokyny k celoslovenskému kolu budú zaslané do 10. 4. 2021. Celoslovenské kolo A, B, Z sa koná 23. 4. 2021 o 14.00.
(29. 3. 2021)  

* Informácia od predsedu Slovenskej komisie GO k testom dnešného krajského kola GO A, B, Z:
Test sa píše medzi 14.00 až 16.00 hod. Zadanie testu dostanú súťažiaci e-mailom vo forme linku na testový formulár medzi 14.00 až 14.40. Pokiaľ sú zaregistrovaní a zadanie nepríde do 14.40, napíšu e-mail na adresu ladislav.tolmaci@uniba.sk Test im bude znovu zaslaný do 15.00.
Čas na písanie testu (vzhľadom na jeho náročnosť) je 60 minút (predĺžený zo 45 minút).
Test tvorí 20 otázok s výberom odpovede A, B, C, D. Práve jedna odpoveď je správna. 15 otázok je s otvorenou odpoveďou, ktoré sa vpisujú do testu. Všetky otázky musia mať odpoveď. V otvorených otázkach musí byť odpoveď aspoň jeden znak, napr. N.

(26. 3. 2021)

* Zverejňujeme zoznam súťažiacich postupujúcich na krajské kolo Geografickej olympiády kategórií A a B. V kategórii Z na krajské kolo postupujú všetci súťažiaci, ktorí v školskom kole získali aspoň 20 bodov. Viac informácií v ďalšom bode. Je dôležité, aby si súťažiaci v deň konania krajského kola v určenom čase skontrolovali svoje e-mailové adresy, prípadne aj priečinok nevyžiadanej pošty.
(22. 3. 2021)

* Iuventa zverejnila Pokyny ku krajskému kolu GO kat. A, B, Z. Žiadame školy postupujúcich, aby nám zaslali práce postupujúcich v kat. A a B v súlade s Pokynmi, avšak ak je to možné, tak do 8. 3. 2021.
(19. 2. 2021)

* Informácia ku KK GO A, B, Z od Slovenskej komisie GO: Krajské kolo GO v kategóriách A, B, Z sa uskutoční 26. 3. 2021 online formou. Pokyny pre kategórie A, B budú zverejnené do 15. 2. 2021. Pokyny pre kategóriu Z budú zverejnené do 15. 3. 2021 a zaslané e-mailom postupujúcim.
(9. 2. 2021)

* Iuventa zverejnila Pokyny k online školskému kolu GO kategórie Z. Pri školskom kole GO kategórií A, B je potrebné postupovať v súlade s trvalými organizačným pokynmi pre tieto kategórie.
(2. 2. 2021)

* Prihlášky na okresné kolo GO E, F, G je potrebné smerovať na organizátorov okresného kola – okresné CVČ. Postupujte prosím v súlade s usmernením uvedeným v nasledujúcom bode.
(25. 1. 2021)

* Na stránkach Iuventy bolo zverejnené Usmernenie k realizácii okresných kôl GO kategórií E, F, G.
(21. 1. 2021)

* Na stránkach Iuventy bolo zverejnené Usmernenie k realizácii školských kôl GO kategórií E, F, G.

* Na stránkach Iuventy bola publikovaná dôležitá oficiálna informácia o organizácii predmetových olympiád v školskom roku 2020/2021.
(27. 10. 2020)

* Iuventa na svojich stránkach zverejnila Metodicko-organizačné pokyny GO pre kategórie E, F, G pre aktuálny školský rok. 
(23.9.2020)

* Témy písomných prác pre kategórie A, B v aktuálnom ročníku GO nájdete tu.


* Všeobecné, metodické a motivačné informácie ku Geografickej olympiáde nájdete tu.


Kontakty pre krajské kolá v Banskobystrickom kraji

Organizačné otázky
Ing. Ondrej Strnád
tajomník Krajskej komisie GO
048/415 31 11, kl. 22
strnad@juniorbb.sk
alternat. e-mail cvc

Odborné otázky
RNDr. Martina Škodová, PhD.
predsedníčka Krajskej komisie GO
048/446 73 03
martina.skodova@umb.sk


Archív výsledkov krajských kôl GO v Banskobystrickom kraji:

48. ročník (2019/20)
V tomto ročníku Geografickej olympiády sa krajské kolá kategórií E a F nekonali z dôvodu pandémie COVID-19 a rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR. Náhradou za ne bolo celoslovenské kolo súťaže GQIQ. Výsledky GQIQ nájdete tu.
Krajské kolá kategórií A, B a Z sa v tomto ročníku konali dištančne, riadené Slovenskou komisiou GO.
Výsledková listina kategórií A, B
Výsledková listina kategórie Z

47. ročník (2018/19)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B
Výsledková listina kategórie Z

46. ročník (2017/18)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B
Výsledková listina kategórie Z

45. ročník (2016/17)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B, CD
Výsledková listina kategórie Z

44. ročník (2015/16)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B, CD
Výsledková listina kategórie Z