FO2(1)Fyzikálna olympiáda (FO) je určená žiakom základných škôl, nižších ročníkov osemročných gymnázií (kategórie E, F a Archimediáda) a žiakom stredných škôl (kategórie A, B, C a D). Organizuje sa v 4 kolách: školskom, okresnom (kategórie E, F a G), krajskom a celoštátnom (kategória A). Žiaci, ktorí dosiahnu na celoštátnom kole najlepšie výsledky, reprezentujú Slovensko na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde.

62. ročník Fyzikálnej olympiády

link Súťažné úlohy a riešenia – stránka IUVENTY Bratislava

DOMÁCE KOLO FO PRE KATEGÓRIE A, B, C, D
Dňa 1.12.2020 boli na stránke IUVENTY Bratislava  https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/FO/62-rocnik-fo-2020-2021/sutazne-ulohy-a-riesenia.alej
zverejnené úlohy domáceho kola Fyzikálnej olympiády v kategóriách A, B, C, D. Sú tam aj maďarské verzie znenia úloh. Ukončenie domáceho kola FO v kategórii A bude 12. 2. 2021. Ukončenie domáceho kola FO v kategóriách  B, C, D bude 23. 4. 2021.

DOMÁCE KOLO FO PRE KATEGÓRIE E, F, G
Na stránke IUVENTY Bratislava https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/FO/62-rocnik-fo-2020-2021/sutazne-ulohy-a-riesenia.alej
boli zverejnené úlohy domáceho kola Fyzikálnej olympiády v kategóriách E, F, G  . Sú tam aj maďarské verzie znenia úloh. Ukončenie domáceho kola je 12.2. 2021 – pre kat E a F a 30. 4 .2021 pre kategóriu G. Do tohto termínu žiaci vyriešia úlohy, škola vyhodnotí žiacke riešenia a výsledky zašle príslušnému organizátorovi okresného kola.
Zatiaľ najnovšia informácia o spôsobe konania olympiád je na stránke https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Novinky/olympiady-v-skolskom-roku-2020-2021.alej?ind=.

TERMÍNY 62. ROČNÍKA FO
IUVENTA Bratislava zverejnila na svojich stránkach termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží. Nájdete v ňom aktuálne platné termíny školských, okresných, krajských a celoslovenského kola Fyzikálnej olympiády na školský rok 2020 – 2021.


Kontakty – krajská komisia Fyzikálnej olympiády:

FO2

Predseda krajskej komisie FO:
Prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.
mail: stanislav.holec@umb.sk
telefón: 048/446 72 00

Kontaktná osoba v CVČ-JUNIOR:
Mgr. Jozef Gašparec
mail: gasparec@juniorbb.sk
telefón: 048/415 31 11


Korešpondenčný fyzikálny klub FYZKUS – 23. ročník

fyzkus-r1. KOLO SÚŤAŽE – ukončené.
Výsledky 1. kola korešpondenčnej súťaže FYZKUS (upravené)
Vzorové riešenia 1 kola korešpondenčnej súťaže FYZKUS

2. KOLO SÚŤAŽE
Úlohy budú zverejnené tu na konci januára 2021.
Riešenia úloh druhého kola môžete zasielať listovou zásielkou na adresu:
Mgr Jozef Gašparec    (FYZKUS)
CVČ – JUNIOR
Tajovského 30
974 09 Banská Bystrica
Scanované riešenia na mail gasparec@juniorbb.sk.
Väčšie súbory cez uschovna.sk, uloz.to alebo cez Google disk, či OneDrive.
V maili potom uvediete link a prístupové údaje.


A R C H Í V

61. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategória A
60. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
59. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
58. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
57. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
56. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
55. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
54. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
53. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
52. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
51. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
50. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
49. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
48. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
47. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
46. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
60. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E