FO2(1)Fyzikálna olympiáda (FO) je určená žiakom základných škôl, nižších ročníkov osemročných gymnázií (kategórie E, F a Archimediáda) a žiakom stredných škôl (kategórie A, B, C a D). Organizuje sa v 4 kolách: školskom, okresnom (kategórie E, F a G), krajskom a celoštátnom (kategória A). Žiaci, ktorí dosiahnu na celoštátnom kole najlepšie výsledky, reprezentujú Slovensko na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde.

63. ročník Fyzikálnej olympiády

link Súťažné úlohy a riešenia – stránka IUVENTY Bratislava

TERMÍNY 63. ROČNÍKA FO
IUVENTA Bratislava zverejnila na svojich stránkach termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží. Nájdete v ňom aktuálne platné termíny školských, okresných, krajských a celoslovenského kola Fyzikálnej olympiády na školský rok 2021 – 2022.
https://www.iuventa.sk/wp-content/uploads/2021/09/Terminovnik-POPS-2022-4.pdf

Úlohy školského kola FO – kat. E, F, G
Nájdete na stránke IUVENTY Bratislava:
https://www.iuventa.sk/olympiady/ziak/fyzikalna-olympiada/sutazne-ulohy-a-riesenia-2021-2022/


Kontakty – krajská komisia Fyzikálnej olympiády:

Predseda krajskej komisie FO:HolecProf. RNDr. Stanislav Holec, PhD.
mail: stanislav.holec@umb.sk
telefón: 048/446 72 00

Kontaktná osoba v CVČ-JUNIOR:FOlogotmavomodré
Mgr. Jozef Gašparec
mail: gasparec@juniorbb.sk
telefón: 048/415 31 11


Turnaj mladých fyzikov 2021 – 2022

Úlohy Turnaja mladých fyzikov nájdete na stránke IUVENTY: 
https://www.iuventa.sk/olympiady/ziak/turnaj-mladych-fyzikov/sutazne-ulohy-a-riesenia-2021-2022/


Korešpondenčný fyzikálny klub FYZKUS – 24. ročník

fyzkus-r

1. KOLO SÚŤAŽE – úlohy boli zaslané na SŠ 1. októbra 2021. Ukončenie 1. kola súťaže bude 30. 11. 2021.
List žiakom – korešpondenčný klub FYZKUS 
Úlohy 1. kola korešpondenčnej súťaže FYZKUS šk. rok 2021-2022


A R C H Í V

62. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
61. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategória A
60. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
59. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
58. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
57. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
56. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
55. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
54. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
53. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
52. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
51. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
50. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
49. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
48. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
47. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
46. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
60. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E

fo2