FO2(1)Fyzikálna olympiáda (FO) je určená žiakom základných škôl, nižších ročníkov osemročných gymnázií (kategórie E, F a Archimediáda) a žiakom stredných škôl (kategórie A, B, C a D). Organizuje sa v 4 kolách: školskom, okresnom (kategórie E, F a G), krajskom a celoštátnom (kategória A). Žiaci, ktorí dosiahnu na celoštátnom kole najlepšie výsledky, reprezentujú Slovensko na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde.

63. ročník Fyzikálnej olympiády

link Súťažné úlohy a riešenia – stránka IUVENTY Bratislava

Ukončenie domáceho kola FO v kategórii A
Upozorňujeme, že dňa 21. 1. 2022 bude ukončenie domáceho kola Fyzikálnej olympiády kat. A. Po tomto termíne treba zaslať obodované žiacke riešenia domáceho kola (body za jednotlivé časti úloh nájdete vo vzorových riešeniach, ktoré boli zaslané na školu) do konca mesiaca január na adresu:
Doc. Boris Tomášik, PhD.
Katedra fyziky FPV UMB
Tajovského 40
974 00 Banská Bystrica

Úlohy školského kola FO – kat. A, B, C, D, E, F, G
Nájdete na stránke IUVENTY Bratislava:
https://www.iuventa.sk/olympiady/ziak/fyzikalna-olympiada/sutazne-ulohy-a-riesenia-2021-2022/

TERMÍNY 63. ROČNÍKA FO
IUVENTA Bratislava zverejnila na svojich stránkach termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží. Nájdete v ňom aktuálne platné termíny školských, okresných, krajských a celoslovenského kola Fyzikálnej olympiády na školský rok 2021 – 2022.
https://www.iuventa.sk/wp-content/uploads/2021/09/Terminovnik-POPS-2022-4.pdf

Všeobecné informácie určené pre Fyzikálnu olympiádu nájdete v organizačnom poriadku olympiády a pokynoch na stránke https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/fyzikalna-olympiada/organizacny-poriadok-a-pokyny/ .
Všeobecný spôsob prihlasovania na vyššie kolo súťaže je uvedený na https://www.iuventa.sk/wp-content/uploads/2021/10/Prihlasovanie-ziakov-na-POPS-elektronicky-informacie-PRE-SKOLY.pdf .


Kontakty – krajská komisia Fyzikálnej olympiády:

Predseda krajskej komisie FO:Holec
Prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.

mail: stanislav.holec@umb.sk
telefón: 048/446 72 00

Kontaktná osoba v CVČ-JUNIOR:FOlogotmavomodré
Mgr. Jozef Gašparec
mail: gasparec@juniorbb.sk
telefón: 048/415 31 11


Turnaj mladých fyzikov 2021 – 2022

Úlohy Turnaja mladých fyzikov nájdete na stránke IUVENTY: 
https://www.iuventa.sk/olympiady/ziak/turnaj-mladych-fyzikov/sutazne-ulohy-a-riesenia-2021-2022/


Korešpondenčný fyzikálny klub FYZKUS – 24. ročník

fyzkus-r

1. KOLO SÚŤAŽE – 1. októbra 2021 – 6.12.2021.
Výsledková listina korešpondenčného klubu Fyzkus za 1. kolo
2. KOLO SÚŤAŽE – 1. január 2022 – 1. 3. 2022
Úlohy 2. kola budú zaslané začiatkom januára 2022.


A R C H Í V

62. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
61. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategória A
60. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
59. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
58. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
57. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
56. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
55. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
54. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
53. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
52. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
51. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
50. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
49. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
48. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
47. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
46. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
60. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E

fo2