FO2(1)

Fyzikálna olympiáda (FO) je určená žiakom základných škôl, nižších ročníkov osemročných gymnázií (kategórie E, F a Archimediáda) a žiakom stredných škôl (kategórie A, B, C a D). Organizuje sa v 4 kolách: školskom, okresnom (kategórie E, F a G), krajskom a celoštátnom (kategória A). Žiaci, ktorí dosiahnu na celoštátnom kole najlepšie výsledky, reprezentujú Slovensko na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde.


Kontakt – krajská komisia Fyzikálnej olympiády:

Predseda krajskej komisie FO:
Prof. Dr. Boris Tomášik
E-mail: boris.tomasik@umb.sk
Telefón: 048/446 72 06

OZNAM o postupe získavania informácií k organizovaniu predmetových olympiád

Na základe listu z Regionálneho úradu školskej správy (RÚŠS) v Banskej Bystrici doručeného 28. 11. 2022, informácie ku všetkým prebiehajúcim kolám súťaží poskytuje RÚŠS priebežne všetkým, ktorí o informácie požiadajú a RÚŠS ich zverejňuje na stránke http://www.russ-bb.sk

Kontaktná osoba:
PhDr. Gabriela Zajková

(Metodik pre TV, šport, mládež a súťaže)
E-mail: gabriela.zajkova@russ-bb.sk
Telefón: 048/322 63 05     

63. ročník Fyzikálnej olympiády

link Súťažné úlohy a riešenia – stránka IUVENTY Bratislava

Úlohy školského kola FO – kat. A, B, C, D, E, F, G
Nájdete na stránke IUVENTY Bratislava:
https://www.iuventa.sk/olympiady/ziak/fyzikalna-olympiada/sutazne-ulohy-a-riesenia-2021-2022

63. ROČNÍK FO

Zverejňujeme výsledkové listiny krajského kola FO, kategória C, D:
Vysledky_KKFO-C-BB_2022
Vysledky_KKFO-D-BB_2022

[18. 5. 2022]

IUVENTA Bratislava zverejnila na svojich stránkach termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží. Nájdete v ňom aktuálne platné termíny školských, okresných, krajských a celoslovenského kola Fyzikálnej olympiády na školský rok 2021 – 2022.
https://www.iuventa.sk/wp-content/uploads/2021/09/Terminovnik-POPS-2022-4.pdf

Všeobecné informácie určené pre Fyzikálnu olympiádu nájdete v organizačnom poriadku olympiády a pokynoch na stránke: https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/fyzikalna-olympiada/organizacny-poriadok-a-pokyny/
Všeobecný spôsob prihlasovania na vyššie kolo súťaže je uvedený na stránke: https://www.iuventa.sk/wp-content/uploads/2021/10/Prihlasovanie-ziakov-na-POPS-elektronicky-informacie-PRE-SKOLY.pdf


Turnaj mladých fyzikov 2021 – 2022

Uverejňujeme usmernenie k prihlasovaniu do krajského kola 30. ročníka Turnaja mladých fyzikov zverejnené na stránke IUVENTY:
https://www.iuventa.sk/wp-content/uploads/2022/01/Usmernenie-k-registracii.pdf
(27. 1. 2022)

Úlohy Turnaja mladých fyzikov nájdete na stránke IUVENTY: 
https://www.iuventa.sk/olympiady/ziak/turnaj-mladych-fyzikov/sutazne-ulohy-a-riesenia-2021-2022/


Korešpondenčný fyzikálny klub FYZKUS – 24. ročník


fyzkus-r

1. KOLO SÚŤAŽE – 1. októbra 2021 – 6. 12. 2021. 
Výsledková listina korešpondenčného klubu Fyzkus za 1.  kolo
2. KOLO SÚŤAŽE – 1. január 2022 – 1. 3. 2022
Výsledková listina korešpondenčného klubu Fyzkus za 2. kolo
3. KOLO SÚŤAŽE – 2. apríl 2022 – 2. máj 2022 
Výsledková listina korešpondenčného klubu Fyzkus za 3. kolo
Ďakujeme všetkým riešiteľom za účasť v 24. ročníku FYZKUS.
(18. 5. 2022)

A R C H Í V

62. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
61. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategória A
60. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
59. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
58. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
57. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
56. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
55. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
54. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
53. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
52. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
51. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
50. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
49. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
48. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
47. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
46. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
45. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E

fo2