Novinky a ponuky
 nájdete tu: https://eurodesk.sk/

Aktivity Eurodesku pre SŠ – workshopy… pripravujeme…

Sídlo RP: Regionálna pobočka v CVČ – JUNIOR, Tajovského 30, Banská Bystrica

Kontaktná osoba:
Mgr. Gabriela Selecká, selecka@juniorbb.sk

Telefón:
048/ 415 31 11