EURODESK predstavuje európsku informačnú sieť, ktorej úlohou je poskytovať informácie a rady týkajúce sa mladých ľudí a všetkých tých, ktorí s nimi pracujú. EURODESK sumarizuje a sprehľadňuje európske informácie tak, aby boli zrozumiteľnejšie pre určené skupiny. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, na základe telefonickej, písomnej alebo faxovej žiadosti, pričom väčšina z poskytovaných informácií sa nachádza na webstránke.

Hlavné cieľové skupiny predstavujú:

  • mladí ľudia
  • mládežnícki pracovníci
  • pedagógovia
  • mimovládne organizácie
  • samospráva a iní

Základ šírených informácií predstavuje databáza európskych a národných grantových programov, do ktorých sa môžu mladí ľudia v Európe zapojiť a získať tak finančné prostriedky na realizovanie svojich aktivít v oblastiach vzdelávania, školení, stáží, voľnočasových aktivít, umenia a pod. V časti Programy sa na stránke EURODESKU nachádza kompletný zoznam všetkých programov, zatriedených do jednotlivých tematických kategórií. Významnú časť informácií, ktoré EURODESK šíri predstavujú mobilitné informácie. Ide o rôzne praktické rady, návody, užitočné adresy a web linky pre tých, ktorí by chceli v zahraničí krátkodobo, resp. dlhodobo študovať, pracovať, bývať, absolvovať stáž, mládežnícku výmenu, dobrovoľnícky pobyt alebo len vycestovať do zahraničia na kratšie obdobie. Pre tých, ktorí by sa chceli dozvedieť niečo viac o Európskej únii sme spracovali základné informácie o jej histórii, inštitúciách, ako aj o spôsobe fungovania a financovania EÚ.

Projekt EURODESK je financovaný zo zdrojov EÚ, v rámci programu EÚ Mládež v akcii. Na jeho spolufinancovaní na Slovensku sa podieľa IUVENTA, inštitút pre deti a mládež, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. EURODESK sídli v jednom z oddelení organizácie IUVENTA, v Oddelení mobility mládeže a informácií pre mládež (OMIM), ktoré je okrem iného administrátorom programu Mládež v akcii na Slovensku.

Kontakty na regionálnych spolupracovníkov EURODESKU na Slovensku nájdete tu: http://www.iuventa.sk/sk/Eurodesk/Kontakty.alej


Novinky a ponuky
 nájdete tu: http://www.iuventa.sk/sk/Eurodesk/Novinky.alej