V nasledovnom texte je kópia e-mailovej správy predsedu Slovenskej komisie GO, prof. Tolmáčiho, pripravujúcim pedagógom ku krajskému kolu GO A,B,Z, ako aj k nezrealizovanému školskému kolu (testy):

Milé pani učiteľky a páni učitelia 

Krajské kolo Geografickej olympiády GO L-50 v kategóriách A, B, Z sa blíži. V prílohe vám posielam organizačné pokyny a rady.  

V školskom kole sa napriek nášmu maximálnemu úsiliu nepodarilo zabezpečiť doručenie otázok niektorým súťažiacim. Viete, že školské kolo je skôr motivačné a preto tento nedostatok chceme napraviť. K tomu potrebujem vašu aktívnu spoluúčasť. Pre tých súťažiacich, ktorí z objektívnych dôvodov nemohli test písať (nedostali ho) zašleme dňa 25.3. doplnkový test od 14.00 do 16.00 za rovnakých podmienok ako v školskom kole. V priloženom formulári mi však, prosím, do 22.3. vyplňte priezvisko a meno žiaka, školu a najmä správny email: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8ducfLhxguXkLG9ppu71z_RLxUewUtQ9kVMP6tOM-qoeslQ/viewform

Maily s testom môžu prísť aj o niečo neskôr ako 14.20 ale v prípade, že neprídu do 14.45 napíše súťažiaci mail na ladislav.tolmaci@uniba.sk a zašleme im test opäť. Žiaci si musia skontrolovať aj spam (kde im mail môže algoritmus zaradiť). 

Všetci súťažiaci v krajskom kole (A, B, Z) sa budú musieť registrovať ešte raz na EDUpage, lebo cez nich sú administrované diplomy KK a celoslovenské kolo. Pokyny Vám aj študentom prídu akonáhle nám ich pošle IUVENTA.

Poznámka ku školskému kolu GO Z. Aj keď sme označili test za monotemitický o Francúzsku v skutočnosti to bol všeobecný test zasadený do rámca francúzskych reálií. Väčšina otázok sa dá aplikovať na ktorýkoľvek štát sveta 😊. 

Veľa zdaru v súťaži Vašim žiakom aj Vám 

S pozdravom  

Ladislav Tolmáči