Postupové súťaže

Úlohou postupových súťaži je napomáhanie skvalitňovaniu a zefektívňovaniu výberu talentov a ich postupné zaraďovanie do systému výkonnostného a vrcholového športu. Vyhlasovateľom školských športových súťaží je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Spoluvyhlasovateľom je Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ).

Práca s Portálom školských športových súťaží

 

Kalendár ŠŠS pre ZŠ a SŠ na školský rok 2019/2020

 

Školské športové postupové súťaže pre ZŠ a SŠ