Postupové súťaže

Úlohou postupových súťaži je napomáhanie skvalitňovaniu a zefektívňovaniu výberu talentov a ich postupné zaraďovanie do systému výkonnostného a vrcholového športu. Vyhlasovateľom školských športových súťaží je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Spoluvyhlasovateľom je Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ).

 Práca s Portálom školských športových súťaží

Kalendár ŠŠS pre ZŠ na školský rok 2019/2020

Kalendár ŠŠS pre SŠ na školský rok 2019/2020

 Školské športové postupové súťaže pre ZŠ a SŠ