Aktivity a stretnutia

Nové: Na záver školského roka 2018/2019 pozývame členov ŽŠR a koordinátorov na motivačno – hodnotiace stretnutie  „Dobrý príklad“, ktoré sa uskutoční 27. mája 2019 vo Zvolene, Školský internát, J. Švermu 1736/14. Cieľom stretnutia je zhodnotiť uplynulý školský rok, prácu a aktivitu v ŽŠR, prezentovať sa a motivovať inými.
Program:
 8.00 – 8.30          – Prezencia účastníkov, preplácanie cestovného
 8.30 – 9.00          – Očakávania účastníkov a zoznámenie, logistika stretnutia
 9.00 – 10.00        – „My a žiacka rada“ – agenda ŽŠR a úlohy koordinátora
10.00 – 10.30       – Prestávka
10.30 – 12.30       – Situácia v ŽŠR na školách účastníkov, prezentácia vlastnej rady, dobré príklady,                                          diskusia
12.30 – 13.00       – Plány účastníkov a ich sieťovanie
13.00                    – Záver stretnutia, obed, odchod účastníkov
Na stretnutie pozývame max. 2 žiakov z jednej školy. Žiaci sa môžu prihlásiť prostredníctvom prihlášky.
Prihlášku prosíme zaslať elektronicky ihneď, najneskôr však do 17. mája 2019 na adresu: selecka@juniorbb.sk  .
V prípade záujmu sa môže stretnutia zúčastniť aj koordinátor ŽŠR.
Kapacita stretnutia je 30 účastníkov. Prihlásení účastníci si pripravia krátke slovné vystúpenie alebo obrázkovú prezentáciu s aktivitami ŽŠR na ich škole, ktoré odprezentujú počas stretnutia.
Účastníkom stretnutia bude poskytnuté občerstvenie a obed. Cestovné náklady spojené so stretnutím hradí účastníkom na základe predložených cestovných lístkov organizátor.
CVČ – JUNIOR nezodpovedá za bezpečnosť účastníkov počas cesty na a zo stretnutia, ani za ich osobné veci.
Prihláška a súhlas
[07. 05. 2019]
*Školenie Osobnosť člena ŽŠR …článok
[14. 12. 2018]
* Úspešné školenie pod názvom “Moja žiacka rada” sa uskutočnilo minulý týždeň v Lučenci. Viac sa dočítate v  článku…Článok
[26. 10. 2018]
—————————————————————————————————————————–
Archív:
Školský rok 2017/18
* Školenie “Osobnosť člena ŽŠR”, sa uskutočnilo v Lučenci 24. – 25. 4. 2018. Účastníci si vyskúšali prezentačné a komunikačné zručnosti. Ďakujeme im za výbornú pracovnú náladu, aktívny prístup a zdieľanie názorov a nápadov…  článok
[30. 4. 2018]

Školský rok 2016/17
* Jesenné aktivity pre žiacke školské rady…  článok
[15. 12. 2016]
Kontakt:
Mgr. Gabriela Selecká, selecka@juniorbb.sk, 0908 224 639