Aktivity a stretnutia

*Pozvánka pre členov žiackych školských rád (ŽŠR) a ich koordinátorov…

…každý rok v máji organizujeme hodnotiace stretnutie členov ŽŠR, na ktorom jednotlivé ŽŠR na SŠ prezentujú činnosť rady v uplynulom školskom roku. Zároveň sa inšpirujú a motivujú dobrými príkladmi praxe a zdieľanými aktivitami. Naše centrum nechce vynechať toto obľúbené stretnutie ani teraz v období zavretých škôl…

banner-Dobry_priklad-online

Preto zostaňte doma a prihláste sa na online stretnutie „Dobrý príklad“, predstavte nám vaše aktivity, ktoré sa uskutočnili do marca 2020, pochváľte sa riešeniami problémov, ktoré vaša žiacka rada vyriešila. Zdieľajte úspechy s ostatnými a inšpirujte sa navzájom, pripojte do online rozprávania niekoľko fotografií alebo príbehov…
Stretnutie „Dobrý príklad“ sa uskutoční dňa 28. mája 2020 od 13.30 – 15.00 prostredníctvom platformy ZOOM, prihláseným účastníkom zašleme predtým link na prihlásenie.
Ak prijímate naše pozvanie do online priestoru, prihláste sa prostredníctvom prihlasovacieho formulára do 24. 5. 2020 do 24:00 hod.
Tešíme sa na vás, Gabriela Selecká a Zlata Trubanová, CVČ – JUNIOR
[12. 5. 2020]
*Ponúkame telefonické alebo mailové konzultácie k tvorbe plánu činnosti a aktivít pre žiacku školskú radu na školský rok 2020/2021 na stredných školách v našom kraji, prípadne zodpovedanie otázok, ktoré súvisia s činnosťou ŽŠR. V prípade záujmu napíšte mail na selecka@juniorbb.sk .
[30. 04. 2020]
*Školenia a iné aktivity pre členov ŽŠR sa prekladajú na jeseň 2020!.
[30. 4. 2020]

Sprievodny list – ponuka skoleni pre ZSR jesen _2019

Program skolenia Osobnost clena ZSR_jesen 2019
Prihlaska a súhlas _skolenie Osobnosť člena ZSR_jesen 2019
[23. 10. 2019]
……………………………………………………………….
*Školenie Osobnosť člena ŽŠR …článok
[14. 12. 2018]
* Úspešné školenie pod názvom “Moja žiacka rada” sa uskutočnilo minulý týždeň v Lučenci. Viac sa dočítate v  článku…Článok
[26. 10. 2018]
—————————————————————————————————————————–
Archív:
Školský rok 2017/18
* Školenie “Osobnosť člena ŽŠR”, sa uskutočnilo v Lučenci 24. – 25. 4. 2018. Účastníci si vyskúšali prezentačné a komunikačné zručnosti. Ďakujeme im za výbornú pracovnú náladu, aktívny prístup a zdieľanie názorov a nápadov…  článok
[30. 4. 2018]

Školský rok 2016/17
* Jesenné aktivity pre žiacke školské rady…  článok
[15. 12. 2016]
Kontakt:
Mgr. Gabriela Selecká, selecka@juniorbb.sk, 0908 224 639