Aktivity a stretnutia

* Pozvánka pre členov žiackych školských rád (ŽŠR) a ich koordinátorov…
…každý rok organizujeme hodnotiace stretnutie členov ŽŠR, na ktorom jednotlivé ŽŠR na SŠ prezentujú činnosť rady v uplynulom školskom roku. Zároveň sa inšpirujú a motivujú dobrými príkladmi praxe a zdieľanými aktivitami.
Naše centrum nechce vynechať toto obľúbené stretnutie ani teraz v období zavretých škôl.
Preto zostaňte doma a prihláste sa na online stretnutie „Dobrý príklad“, predstavte nám vaše aktivity, ktoré sa uskutočnili do marca 2020, pochváľte sa riešeniami problémov, ktoré ste vaša žiacka rada vyriešila. Zdieľajte úspechy s ostatnými a inšpirujte sa navzájom, pripojte do online rozprávania niekoľko fotografií alebo príbehov…
Prvé takéto online stretnutie sme už úspešne zrealizovali. Druhé stretnutie „Dobrý príklad“ sa uskutoční dňa 16. júna 2020 od 13.30 – 15.00 prostredníctvom platformy ZOOM. Prihláseným účastníkom pred začiatkom podujatia zašleme e-mailom link na prihlásenie.
Ak prijímate naše pozvanie do online priestoru, prihláste sa prostredníctvom prihlasovacieho formulára do 14. 6. 2020 do 24:00 hod.
Tešíme sa na vás, Gabriela Selecká a Zlata Trubanová, CVČ – JUNIOR
[2. 6. 2020]
* 28. mája sme úspešne zrealizovali hodnotiace prvé online-stretnutie “Dobrý príklad” s koordinátormi a členmi ŽŠR. Viac informácií nájdete v článku.
[29. 5. 2020]
*Ponúkame telefonické alebo mailové konzultácie k tvorbe plánu činnosti a aktivít pre žiacku školskú radu na školský rok 2020/2021 na stredných školách v našom kraji, prípadne zodpovedanie otázok, ktoré súvisia s činnosťou ŽŠR. V prípade záujmu napíšte mail na selecka@juniorbb.sk .
[30. 04. 2020]
*Školenia a iné aktivity pre členov ŽŠR sa prekladajú na jeseň 2020!.
[30. 4. 2020]

Sprievodny list – ponuka skoleni pre ZSR jesen _2019

Program skolenia Osobnost clena ZSR_jesen 2019
Prihlaska a súhlas _skolenie Osobnosť člena ZSR_jesen 2019
[23. 10. 2019]
……………………………………………………………….
*Školenie Osobnosť člena ŽŠR …článok
[14. 12. 2018]
* Úspešné školenie pod názvom “Moja žiacka rada” sa uskutočnilo minulý týždeň v Lučenci. Viac sa dočítate v  článku…Článok
[26. 10. 2018]
—————————————————————————————————————————–
Archív:
Školský rok 2017/18
* Školenie “Osobnosť člena ŽŠR”, sa uskutočnilo v Lučenci 24. – 25. 4. 2018. Účastníci si vyskúšali prezentačné a komunikačné zručnosti. Ďakujeme im za výbornú pracovnú náladu, aktívny prístup a zdieľanie názorov a nápadov…  článok
[30. 4. 2018]

Školský rok 2016/17
* Jesenné aktivity pre žiacke školské rady…  článok
[15. 12. 2016]
Kontakt:
Mgr. Gabriela Selecká, selecka@juniorbb.sk, 0908 224 639