Aktivity a stretnutia

*Jeseň 2018 so žiackymi školskými radami  – pripravované aktivity:

25. október 2018 – seminár pre koordinátorov ŽŠR (pedagógov) – “Bez vás to nejde”, Zvolen

15. – 16. november 2018 – školenie pre členov ŽŠR – “Moja žiacka rada”, Lučenec

10. – 11. december 2018 – školenie pre členov ŽŠR – “Osobnosť člena ŽŠR – rozvoj komunikačných a tímových zručností”

Informácie pre záujemcov: kapacita školení je 20 účastníkov, informácie budú zasielané postupne mailom na vedenie stredných škôl v BBSK, prihlásiť sa budete môcť zaslaním vyplnenej prihlášky, ktorá bude zverejnená neskôr.
[19. 9. 2018]

—————————————————————————————————————————–
Školenie “Osobnosť člena ŽŠR”, sa uskutočnilv Lučenci 24. – 25. 4. 2018. Účastníci si vyskúšali prezentačné a komunikačné zručnosti. Ďakujeme im za výbornú pracovnú náladu, aktívny prístup a zdieľanie názorov a nápadov. Viac v článku: Osobnosť člena ŽŠR- článok s foto
[30. 4. 2018]
 Archív:
Školský rok 2016/17
* Jesenné aktivity pre žiacke školské rady… Článok
[15. 12. 2016]
V mesiaci november 2016 sa uskutočnili dve školenia pre členov  ŽŠR. Všetkým novým členom želáme úspešnú prácu v žiackej školskej rade a tešíme sa na stretnutie na ďalších aktivitách.
[6. 12. 2016]
Kontakt:
Mgr. Gabriela Selecká, selecka@juniorbb.sk, 0908 224 639