Aktivity a stretnutia

*Ďalšie aktivity pre členov ŽŠR pripravujeme na jeseň 2018. O školeniach a aktivitách vás budeme informovať.
[14. 6. 2018]
Školenie “Osobnosť člena ŽŠR”, sa uskutočnilv Lučenci 24. – 25. 4. 2018. Účastníci si vyskúšali prezentačné a komunikačné zručnosti. Ďakujeme im za výbornú pracovnú náladu, aktívny prístup a zdieľanie názorov a nápadov. Viac v článku: Osobnosť člena ŽŠR- článok s foto
[30. 4. 2018]
 Archív:
Školský rok 2016/17
* Jesenné aktivity pre žiacke školské rady… Článok
[15. 12. 2016]
V mesiaci november 2016 sa uskutočnili dve školenia pre členov  ŽŠR. Všetkým novým členom želáme úspešnú prácu v žiackej školskej rade a tešíme sa na stretnutie na ďalších aktivitách.
[6. 12. 2016]
Kontakt:
Mgr. Gabriela Selecká, selecka@juniorbb.sk, 0908 224 639