Zrušené podujatia

Na tejto stránke zverejňujeme a dopĺňame zoznam podujatí organizovaných naším centrom, ktoré boli zrušené alebo preložené následkom opatrení vlády SR, resp. BBSK, v rámci prevencie COVID-19.

Zoznam dopĺňame každú stredu/štvrtok o podujatia nasledujúceho týždňa.
10. 3. 2020 – krajské kolo vo florbale žiačok SŠ – Detva
10. 3. 2020 – krajské kolo Fyzikálnej olympiády kat. A, Banská Bystrica
10. 3. 2020 – súťaž “Čo všetko vedia študenti” – Gymnázium A. Sládkoviča, B. Bystrica
11. 3. 2020 – krajské kolo Biologickej olympiády kat. A, Banská Bystrica
12. 3. 2020 – krajské kolo Biologickej olympiády kat. B, Banská Bystrica
12. 3. 2020 – krajské kolo súťaže Szép magyar beszéd, Rimavská Sobota
12. 3. 2020 – krajské kolo v basketbale žiačok ZŠ, Zvolen
13. 3. 2020 – krajské kolo v basketbale žiakov ZŠ, Zvolen
13. 3. 2020 – krajské kolo vo futsale žiakov ZŠ, Krupina
13. 3. 2020 – krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku, Banská Bystrica
17. 3. 2020 – krajské kolo vo florbale žiakov ZŠ, Detva
17. 3. 2020 – krajské kolo Matematickej olympiády, kat. Z9, Banská Bystrica
18. 3. 2020 – sústredenie riešiteľov Fyzikálnej olympiády kategórie C, B. Bystrica
18. 3. 2020 – krajské kolo v hádzanej žiačok ZŠ, Detva
19. 3. 2020 – krajské kolo v hádzanej žiakov ZŠ, Detva
20. 3. 2020 – krajské kolo vo florbale žiačok ZŠ, Detva
20. 3. 2020 – zasadnutie hodnotiacich komisií SOČ, Zvolen
24. 3. 2020 – krajské kolo Dejepisnej olympiády
24. 3. 2020 – krajské kolo vo volejbale žiačok stredných škôl, Detva
25. 3. 2020 – sústredenie riešiteľov Fyzikálnej olympiády, kategória B
25. 3. 2020 – Kováčova Bystrica 2020 – XVI. ročník umeleckej súťaže
25. 3. 2020 – krajské kolo vo volejbale žiakov stredných škôl, Detva
26. 3. 2020 – krajské kolo vo florbale žiakov stredných škôl, Detva
26. 3. 2020 – krajské kolo Biologickej olympiády kategórie C, Banská Bystrica
27. 3. 2020 – projekt „Sedbal pre žiakov a žiačky stredných škôl“, Banská Bystrica
30. 3. 2020 – krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku
30. 3. 2020 – projekt Halové veslovanie pre žiakov a žiačky stredných škôl, Banská Bystrica
31. 3. 2020 – krajské kolo Matematickej olympiády, kat. B, C, Banská Bystrica
31. 3. 2020 – projekt Jumping pre žiakov a žiačky stredných škôl, Banská Bystrica
1. – 2. 4. 2020 – okresné kolo vo Veľkom futbale žiakov stredných škôl, Banská Bystrica
2. 4. 2020 – krajské kolo Chemickej olympiády kategórie B, Banská Bystrica
6. 4. 2020 – Projekt Laser – run pre žiakov a žiačky stredných škôl, Banská Štiavnica
6. – 7. 4. 2020 – “Olympic Values Education Programme” pre učiteľov BBSK
7. 4. 2020 – krajské kolo žiakov a žiačok v silovom päťboji stredných škôl, Banská Bystrica
16. 4. 2020 – krajské kolo v gymnastickom štvorboji žiakov a žiačok ZŠ, Banská Bystrica
17. 4. 2020 – krajské kolo Geografickej olympiády, kat. E a F, Banská Bystrica
22. 4. 2020 – krajské kolo Fyzikálnej olympiády, kat. E, Banská Bystrica

23. 4. 2020 – krajské kolo Chemickej olympiády, kat. D, Banská Bystrica
28. 4. 2020 – krajské kolo vo futbale žiakov stredných škôl, Detva
29. 4. 2020 – krajské kolo vo volejbale žiačok základných škôl, Krupina
30. 4. 2020 – krajské kolo vo volejbale žiakov základných škôl, Slovenská Ľupča
4. – 5. 5. 2020 – celoslovenské kolo vo florbale žiačok stredných škôl, Detva
6. 5. 2020 – Turnaj v malom futbale žiačok stredných škôl, Banská Bystrica
6. 5. 2020 – krajské kolo Biologickej olympiády kat. E, Banská Bystrica
12. – 13. 5. 2020 – Celoslovenské kolo vo volejbale žiakov stredných škôl, Detva
13. 5. 2020 – krajské kolo Fyzikálnej olympiády, kat. B, C, D, Banská Bystrica
14. 5. 2020 – krajské kolo Chemickej olympiády, kat. C, Banská Bystrica
14. 5. 2020 – Okresné kolo v minifutbale Mc Donald´s CUP základných škôl, Banská Bystrica
15. 5. 2020 – Krajské kolo v orientačnom behu žiakov a žiačok ZŠ, SŠ, Banská Bystrica
19. 5. 2020 – Krajské kolo v malom futbale ml. žiačok ZŠ – ŠP SLSP, Banská Bystrica
20. 5. 2020 – Krajské kolo v minifutbale Mc Donald´s CUP základných škôl, Banská Bystrica
21. 5. 2020 – Krajské kolo v malom futbale ml. žiakov ZŠ – ŠP SLSP, Banská Bystrica
26. 5. 2020 – Krajské kolo vo vybíjanej žiačok ZŠ, Poltár
27. 5. 2020 – Olympijská výchova – olympijský kvíz pre žiakov a žiačky ZŠ, Banská Bystrica
2. 6. 2020 – Krajské kolo v atletike žiakov a žiačok ZŠ, SŠ, Banská Bystrica
4. 6. 2020 – Plážový MIX – volejbal pre žiakov a žiačky SŠ, Banská Bystrica

9. 6. 2020 – Krajské kolo Laser – run pre žiakov a žiačky SŠ, Banská Bystrica
10. 6. 2020 – Krajské kolo v malom futbale starších žiačok ZŠ, Banská Bystrica
11. 6. 2020 – Krajské kolo v malom futbale starších žiakov ZŠ, Banská Bystrica

Neinformujeme tu o rušení menších podujatí, ako sú naše workshopy s triednymi kolektívmi a podobne, ktorých zrušenie bolo dohodnuté s učiteľmi, alebo priamo vyplýva z uvedených opatrení.

Aktuálny oznam Iuventy k predmetovým olympiádam, s vyznačením ktoré kolá sa nebudú, resp. budú konať a za akých podmienok, nájdete tu.