Výsledky športových súťaží

KK, atletika žiakov SŠ_30.4.2019 v Banskej Bystrici – výsledky