Výsledky

 

KK, atletika žiakov ZŠ_23.5.2019 v Bankej Bystrici – výsledky

KK, atletika žiakov SŠ_30.4.2019 v Banskej Bystrici – výsledky