Súťaže CVČ – JUNIOR

Pre deti a mládež prinášame aj športové aktivity, ktoré nie sú súčasťou programu školských športových súťaží. Naším cieľom je zvyšovať propagáciu športu a nových športových disciplín v rámci kraja, ako aj prezentovať oddelenie športu smerom ku školám zaujímavými formami športu.

Propozície a výsledky