Súťaže CVČ – JUNIOR

Pre deti a mládež prinášame aj športové aktivity, ktoré nie sú súčasťou programu školských športových súťaží. Naším cieľom je zvyšovať propagáciu športu a nových športových disciplín v rámci kraja, ako aj prezentovať oddelenie športu smerom ku školám zaujímavými formami športu.
Projekty odd. športu CVČ-JUNIOR v šk.roku 2019/2020

 

Propozície a výsledky

*Dlhodobá súťaž žiakov a žiačok stredných škôl v skoku do diaľky “Mikulášsky MIX – skok so diaľky” pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční 02. 12. 2019 v atletickej hale SŠŠ Banská Bystrica propozície

[10. 11. 2019]

*Od 04. 11. 2019 sme spustili MIX – volejbalovú študentskú ligu vo volejbale žiakov a žiačok stredných škôl z Banskej Bystrice – propozície, rozlosovanie súťaže

[08. 11. 2019]

*Dňa 08. 11. 2019 sa v telocvični Gymnázia Mikuláša Kováča uskutočnila súťaž žiakov v skákaní na švihadle ROPE SKIPING pre šk.rok 2019 /2020 – propozície, výsledková listina

[08. 11. 2019]

*Dňa 23. 10. 2019 sa na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici uskutočnilo LaserRun (kombinovaný beh so streľbou z laserovej pištole), ako MIX zmiešaných štafiet žiakov a žiačok SŠ – propozície , výsledková listina

[23. 10. 2019]

*Oddelenie športu CVČ – JUNIOR Banská Bystrica sa zúčastnilo akcie „Týždeň zdravia“ ktorá sa konala 17. októbra 2019 na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici…   pozri

[21. 10. 2019]