Súťaž – nové logo CVČ – JUNIOR

Pripravili sme pre vás súťaž o víťazný návrh nového loga nášho centra. Budeme veľmi radi, ak sa zúčastníte v hojnom počte a naplno zapojíte svoju kreativitu. Víťazný návrh bude odmenený.

Propozície súťaže:

Súťaž je určená mladým ľuďom do tridsať rokov. Súťažiaci/a vypracuje do 15. júna 2020 (vrátane), prvú časť zadania:
– plnofarebný návrh loga
– čiernobiely návrh loga
– ukážku aplikácie loga na ľubovoľnej tlačovine a v online grafike
– výstup vo formátoch jpg, png, pdf
Logo má vyjadrovať misiu organizácie, ktorou je: vytvárať a ponúkať spektrum činností, ktoré súvisia s neformálnym vzdelávaním a  športovými aktivitami (s hlavným zameraním na stredoškolákov), sú postavené na báze európskych hodnotových noriem v práci s mládežou a realizované v súlade so slovenskými tradíciami, potrebami regiónu a mladých ľudí.
Súčasťou loga bude názov: Centrum voľného času – JUNIOR Banská Bystrica.
Musí zaujať mládež a pracovníkov s mládežou.
Svoje práce, či prípadné dotazy zasielajte na adresu: j.lipkova@juniorbb.sk
Zároveň uveďte: meno a priezvisko, vek, bydlisko, kontakt (mail a číslo mobilu) a súhlas so spracovaním osobných údajov.
Autor/ka víťazného návrhu dopracuje druhú časť zadania:
– typografia loga
– farebnosť loga
– ochranná zóna loga
– minimálna veľkosť
– výstup vo formátoch eps, ai, jpg, png, pdf
Víťaz/ka získa cenu v hodnote 50,00 €

* Stiahnuť propozície ako PDF.