ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE

Jednou z dôležitých úloh nášho centra je organizácia a realizácia mnohých školských športových súťaží (ďalej ŠŠS) ZŠ a SŠ Banskobystrického kraja. Snažíme sa o to, aby šport bol nevyhnutnou a nenahraditeľnou súčasťou výchovy a telesného rozvoja detí a mládeže.
Vyhlasovateľom ŠŠS sú: Ministerstvo školstva SR a Slovenská asociácia športu na školách (ďalej SAŠŠ). Všetky súťaže sú realizované na základe plánovaného školského kalendára SAŠŠ a OÚ pre daný školský rok.
PRÁCA S PORTÁLOM

Kalendáre ŠŠS pre ZŠ a SŠ na školský rok 2017/18


Dňa 9. marca 2018 sme v Krupine organizovali krajské kolo vo volejbale žiačok ZŠ. Reportáž si môžete pozrieť tu