STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ (SOČ)

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, stredných odborných učilíšť, konzervatórií). Organizuje sa v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovacieho procesu. Prácu riešia samostatne alebo za pomoci konzultanta. Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, ktorá sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce. Vyvrcholením SOČ sú súťažné prehliadky, ktoré sa uskutočňujú každý rok. Sú jednotné v celej SR. Na nich žiaci obhajujú ústnou formou (prípadne aj prakticky) výsledky svojej dlhodobej práce pred odbornou hodnotiacou komisiou.

SOČ na stránkach Štátneho inštitútu odborného vzdelávania

Predseda KK SOČ:
Mgr. Viktor Šokoťko
v.sokotko@gmail.com

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR:
Mgr. Jana Hrabovská
048/415 31 11 , kl. 20
hrabovska@juniorbb.sk


41. ročník SOČ (šk. rok 2018/2019)

INOVOVANÁ METODIKA SOČ 2018

Vyhlásenie 41. ročníka SOČ

OP  KK SOČ BB

Prihláška SOČ

Štatistika SOČ

Čestné vyhlásenie o originalite práce

Organizačný poriadok SOČ

Pozvánka – Porada metodikov SOČ

Návod na získanie nového hesla do online systému SOČ
pri jeho zabudnutí nájdete… tu


40. ročník SOČ (šk. rok 2017/2018)

Výsledková listina KP SOČ 2018

This slideshow requires JavaScript.

Pozvánka ŽIACI SOČ

Pozvánka KP SOČ – OHK 2018

Pozvánka – Porada metodikov SOČ

Pozvánka – Zasadnutie KK SOČ

Vyhlásenie 40. ročníka SOČ

OTP SOČ 2017/18

OP_KK SOČ BB

OP SOČ 2017/18

Štatistika SOČ

Prihláška SOČ

Čestné vyhlásenie o originalite práce

39. ročník SOČ (šk. rok 2016/2017)

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

38. ročník SOČ (šk. rok 2015/16)

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Návod na získanie nového hesla do online systému SOČ
pri jeho zabudnutí nájdete… tu

37. ročník SOČ (šk. rok 2014/2015)

 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

36. ročník SOČ (šk. rok 2013/2014)

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

35. ročník SOČ (šk.rok 2012/2013)

VÝSLEDKOVÁ LISTINA