STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ (SOČ)

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, stredných odborných učilíšť, konzervatórií). Organizuje sa v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovacieho procesu. Prácu riešia samostatne alebo za pomoci konzultanta. Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, ktorá sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce. Vyvrcholením SOČ sú súťažné prehliadky, ktoré sa uskutočňujú každý rok. Sú jednotné v celej SR. Na nich žiaci obhajujú ústnou formou (prípadne aj prakticky) výsledky svojej dlhodobej práce pred odbornou hodnotiacou komisiou.

SOČ na stránkach Štátneho inštitútu odborného vzdelávania

Predsedníčka KK SOČ:
Ing. Danka Račková
Stredná odborná škola drevárska
Zvolen
danka.rackova@sosdrev.sk

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR:
Mgr. Jana Hrabovská
048/415 31 11 , kl. 20
hrabovska@juniorbb.sk

42. ročník SOČ (šk. rok 2019/2020)

Vyhlásenie 42. ročníka SOČ 2019/20

OTP SOČ – 2019/20

Organizačný poriadok SOČ

Prihláška SOČ

Štatistika SOČ

OP KK SOČ BB 

INOVOVANÁ METODIKA SOČ 2018

Čestné vyhlásenie o originalite práce SOČ

Pozvánka – Porada metodikov SOČ 

Návratka – Porada metodikov SOČ

Skrátená verzia postupu písania práce SOČ

41. ročník SOČ (šk. rok 2018/2019)

VÝSLEDKOVÁ_LISTINA_ KP SOČ_2019

Súhlas – súťaže GDRP SOČ koncept pre on line prihlasovanie

Súhlas – súťaže GDRP SIOV _vzor SOČ_ 2019

Súťaž SOČ

INOVOVANÁ METODIKA SOČ 2018

Vyhlásenie 41. ročníka SOČ

OP  KK SOČ BB

Prihláška SOČ

Štatistika SOČ

Čestné vyhlásenie o originalite práce

Organizačný poriadok SOČ

Pozvánka – Porada metodikov SOČ

Návod na získanie nového hesla do online systému SOČ
pri jeho zabudnutí nájdete… tu


40. ročník SOČ (šk. rok 2017/2018)

Výsledková listina KP SOČ 2018

This slideshow requires JavaScript.

 

39. ročník SOČ (šk. rok 2016/2017)

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

38. ročník SOČ (šk. rok 2015/16)

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

37. ročník SOČ (šk. rok 2014/2015)

 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

36. ročník SOČ (šk. rok 2013/2014)

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

35. ročník SOČ (šk.rok 2012/2013)

VÝSLEDKOVÁ LISTINA