Skúšobná stránka – skúšanie zmien webu

* Zverejňujeme pozvánku a zoznam súťažiacich pozvaných na krajské kolo Matematickej olympiády kat. A, ktoré sa koná 15. januára 2019 v Banskej Bystrici.
[4. 1. 2019]
*Všetkým malým aj veľkým deťom, žiačkám a žiakom, učiteľom, pedagógom, rodičom, spolupracovníkom a priaznivcom CVČ – JUNIOR želáme v novom roku veľa zdravia, spokojnosti, šťastia, lásky a úspechov.
Tešíme sa na stretnutia na našich aktivitách v roku 2019.
Kolektív CVČ – JUNIOR.
[3. 1. 2019]
* Dňa 19. 12. 2018 sa konala súťaž v zimnom aranžovaní…  viac
[20. 12. 2018]
*V sekcii Olympiády/Biologická sme zverejnili aktualizované Metodicko-organizačné pokyny BiO pre kategórie A a B a kategórie C a D
[18. 12. 2018]
* Zorganizovali sme teoreticko-praktické sústredenia pre riešiteľov biologickej a chemickej  olympiády. Viac v sekciách Olympiády/Biologická resp. Chemická.
[12. 12. 2018]
Čo sa deje v JUNIOR-e v mesiaci december…  pozri
[30. 11. 2018]
* Na stredné školy sme poslali zadania, spolu s informáciami k školskému kolu Matematickej olympiády, kat. A. Viac informácií nájdete v sekcii MO.
[29. 11. 2018]
* Úspešné školenie pod názvom “Moja žiacka rada” sa uskutočnilo minulý týždeň v Lučenci. Viac sa dočítate v  článku…   Článok
[19. 11. 2018]
* Zverejňujeme organizátorov okresných kôl pre Olympiádu v nemeckom jazyku, 2018/2019 – pre základné školy a pre stredné školy v Banskobystrickom kraji
[5. 11. 2018]
* Riešenia úloh domáceho kola všetkých kategórií Matematickej olympiády (určené pre učiteľov) sme poslali na stredné školy a na okresné CVČ (ktoré ich môžu poskytnúť ZŠ v ich okresoch). Ďalšie informácie k MO nájdete v sekcii Olympiády/Matematická olympiáda.
[15. 10. 2018]
* Zverejňujeme Metodicko-organizačné pokyny, 29. ročník Olympiády v nemeckom jazyku.. stiahni
[11. 10. 2018]
* Na stránke IUVENTY v sekcii Olympiády nájdete Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží pre školský rok 2018/19
[10. 09. 2018]
* Zverejňujeme aktuálnu ponuku workshopov a prednášok pre žiakov a žiačky stredných škôl.
[03. 09. 2018]