OBSAH TEJTO STRÁNKY PROSÍM NEMEŇTE.

Toto je blok “Nadpis”

V bloku “Nadpis” je prednastavené modré písmo (i keď v editačnom rozhraní sa ukazuje ako čierne), v súlade s logo manuálom k novému logu CVČ. Taktiež názvy stránok (tu je to “Skúšobná stránka – prezentovanie blokov”) sa na webe zobrazujú v kompatibilnej modrej farbe.
Celá táto modrá sekcia je blok “Odsek”. V bloku Odsek je predvolené čierne písmo, hoci farba (aj veľkosť) písma sa dá zmeniť. Výhodou bloku Odsek oproti Klasickému bloku je napr. to, že blok Odsek môže byť podfarbený. Ak na konci bloku Odsek stlačíte Enter, znamená to jeho ukončenie a možnosť vloženia ďalšieho bloku za prázdnym riadkom, ktorý bude za ukončeným blokom. Ak však na konci bloku Odsek stlačíte Shift+Enter, tak zostanete v tom istom bloku, len “skočíte” do nového riadku. Tak je to urobené aj v tomto bloku medzi 1. a 2. odstavcom.


Toto je ďalší blok Odsek. Medzi týmto blokom a predošlým blokom Odsek, je vložený blok “Oddeľovač”, ktorý vyzerá ako vodorovná čiara. Takým oddeľovačom sa dajú dobre vizuálne oddeliť rôzne časti stránky. Farba oddeľovača sa dá nastaviť. Prednastavená je takáto nenápadná sivá. Vyššie, medzi blokom Nadpis a blokom Odsek (ktorý je modro podfarbený) je vložený blok “Medzera”, ktorý sa používa na zväčšenie medzery medzi rôznymi blokmi. Blok Medzera je na stránke neviditeľný (keďže je len medzerou). V administračnom rozhraní ho uvidíte, keď naň kliknete. Výška bloku Medzera sa dá nastaviť. Obvykle používam výšku 30 pixelov.

  • Toto je blok Zoznam.
  • V bloku Zoznam môžu byť na začiatku riadkov odrážky, alebo číslovanie.
  • Blok Zoznam funguje podobne, ako odrážky vo Worde.
  • Ako vidíte, aj blok Zoznam môže byť podfarbený a môže mať rôznu farbu textu. Taktiež sa v ňom môže používať tučné písmo, ako som použil tu.

cropped-junior-hviezda.pngToto je “Klasický blok”, ktorý stále považujem za najvýhodnejší na vloženie textu s obrázkom vedľa seba a ktorý poznáme už z minulosti. V Klasickom bloku sa nedá nastaviť podfarbenie, ale inak ponúka viac možností než iné textové bloky. Okrem iného ponúka aj tie prednastavené farby textu, na ktoré sme boli zvyknutí zo starého webu.

V rámci Klasického bloku môže byť v jednom bloku viac odstavcov – v tomto prípade máme tri. Stlačením Enteru na jeho konci ho neukončíme, ale pokračujeme v ňom za automaticky vloženým prázdnym riadkom. Taktiež je v ňom možné pokračovať v novom riadku, bez vloženého prázdneho riadku, stlačením Shift+Enter.
Na vloženie samostatného obrázku sa používa blok “Obrázok”, ako vidíme tu nižšie. Obrázok sa dá zmenšiť, zväčšiť, zarovnať do ľava, na stred, do prava. Na obrázku môže byť vložený aj link. Tu som vložil na obrázok link na túto stránku.