Skúšobná stránka 1

* Toto je akože nejaký oznam, ktorý máme v Novinkách. Túto stránku už editujem v blokovom editore (ktorý sa tiež nazýva Gutenberg).
(29. 5. 2020)

Ajhľa aký pekný obrázok…

Tuto akože píšem nejaký oznam, ktorý síce nie je až taký dôležitý, ale chem aby bol pekný a nejako farebne odlíšený od okolia…

*Tuto skúšam písať oznamy aké máme v Novinkách, aj s ilustračnými obrázkami. Bude tu viac takých oznamov, aj s dátumom pridania.
(31.5.2020)