Ponuka táborov

“Leto s JUNIORom … leto plné zážitkov”

 

U P O Z O R N E N I E :
Počas denných táborov sa budú dodržiavať aktuálne hygienické opatrenia súvisiace s COVID-19.

Zmena programu vyhradená!
Program je predbežný, prispôsobí sa počasiu, bude prebiehať v exteriéri, v prírode, v múzeách, kúpaliskách a podobne.
Presuny budú zabezpečované MHD, vlakom a autobusom.
Počet detí v skupine je max. 20.

Z M E N A _M I E S T A_ K O N A N I A_ T Á B O R O V :
Vzhľadom na rekonštrukciu priestorov, v ktorých sídli CVČ – JUNIOR, sa naše denné tábory uskutočnia v priestoroch Strednej priemyselnej školy J. Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica.

P R I H L A S O V A N I E :

Prihláška do tábora
Pokyny pre rodičov

Vyhlásenie zákonného zástupcu

Prihlášky posielajte na e-mailovú adresu: selecka@juniorbb.sk
alebo na poštovú adresu: CVČ – JUNIOR, Tajovského 30, 974 09 Banská Bystrica.

Mená vedúcich a kontakty nájdete na stránke kontaktov.

Aktuálna ponuka denných táborov:

TÝŽDEŇ V POHYBE

Termín: 6. – 10. júl 2020

Prechádzky a spoznávanie prírody – deň so strážcom prírody, stretnutie s hasičom, športujeme netradične, rôzne hry a súťaže a ďalší program podľa počasia a možností (napr. jaskyňa, hrad, kúpalisko)…

Vek: 6 – 12 rokov

Poplatok: 70 €

Vedúci: Janko, Andy a Gabika

Výber fotografií z tábora si môžete pozrieť tu.


ŠPORTÍKOVO

Termín: 13. – 17. júl 2020

Turistická vychádzka ku hviezdam – návšteva hvezdárne na Vartovke, prekvapenie na Tajove, netradičné športy, hry, kúpanie…

Vek: 6 – 12 rokov

Poplatok: 70 €

Vedúci: Čenka a Zlatka


SMEJKOVIA

Termín: 20. – 24. júl 2020

Kapacita tábora naplnená !

Vychádzky do prírody, ZOO, Slovenská Ľupča – danielia zvernica, Tihányiovský kaštieľ, bowling…

Vek: 6 – 12 rokov

Poplatok: 70 €

Vedúci: Žanka a Julián

Podrobný (predbežný) program tábora nájdete tu.


MODRÍ JEŽKOVIA

Termín: 27. – 31. júl 2020


Kapacita tábora naplnená !

Vychádzky do prírody, jazda na koníkoch, detská herňa Podlavice, kúpanie Aquapark Turčianske Teplice a HOLIDAYPARK Kováčová, turistika Králiky, hry…

Vek: 6 – 12 rokov

Poplatok: 70 €

Vedúci: Zlatka a Janka


Letáky s ponukou našich táborov si môžete stiahnuť tu: