Súťaž Szép magyar beszéd

Súťaž Szép magyar beszéd – Pekná maďarská reč pre žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, 2017/2018

Informácie pre stredné školy s VJM v BBSK:

Krajské kolo súťaže SMB pre ZŠ a SŠ s VJM sa uskutočnilo v Rimavskej Sobote, 12. marca 2018.
Materiály potrebné k súťaži a informácie nájdete na stránke Štátneho pedagogického ústavu
http://www.statpedu.sk/sk/sutaze/pekna-madarska-rec/

 

Predsedníčka Krajskej komisie súťaže:

Mgr. Alžbeta Labodová
Gymnázium-gimnázium, Námestie padlých hrdinov 2, 986 15 Fiľakovo
047/438 19 25

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR:

Mgr. Gabriela Selecká
048/ 415 31 11
selecka@juniorbb.sk

———————————————————————————————————————