Súťaž Poznaj slovenskú reč

Súťaž pre žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, 2017/2018

Krajské kolo súťaže pre prihlásených žiakov ZŠ a SŠ sa uskutočnilo 9. apríla 2018 v Lučenci, Základná škola s VJM J. Kármána, J. Kármána 5.

 

Predsedníčka Krajskej komisie súťaže:
Mgr. Alžbeta Labodová
Gymnázium-gimnázium, Námestie padlých hrdinov 2, 986 15 Fiľakovo
047/438 19 25

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR:
Mgr. Gabriela Selecká
048/ 415 31 11
selecka@juniorbb.sk

——————————————————————————————————————-