Súťaž Poznaj slovenskú reč

Súťaž pre žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, 2018/2019

Krajské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč sa konalo v Lučenci na Základnej škole J. Kármána v pondelok 15. 4. 2019.


Výsledkové listiny KK Poznaj slovenskú reč …
I. kategória
II. kategória
III. kategória

/16. 4. 2019/

Predsedníčka Krajskej komisie súťaže:
Mgr. Alžbeta Labodová
Gymnázium-gimnázium, Námestie padlých hrdinov 2, 986 15 Fiľakovo
047/438 19 25

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR:
Mgr. Gabriela Selecká
048/ 415 31 11
selecka@juniorbb.sk

——————————————————————————————————————-