Olympiáda vo francúzskom jazyku

Olympiáda vo francúzskom jazyku (OFJ) je predmetová súťaž určená žiakom základných a stredných škôl. Je členená na 8 kategórií a organizuje sa v 3 kolách – školskom, krajskom a celoštátnom.

Podrobné informácie o OFJ a jej organizačný poriadok nájdete na stránkach IUVENTY.

OFJ na stránkach IUVENTY
Termínovník - dátumy jednotlivých kôl

Predsedníčka KK OFJ:
Mgr. Jaroslava Zboranová,
Gymnázium J. G. Tajovského,
Tajovského 25, Banská Bystrica
048/413 52 37

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR:
PhDr. Ľuba Danková
048/415 31 11 kl. 20

dankova@juniorbb.sk

 

28. ročník, 2017/2018

Výsledkové listiny KK OFJ – všetky kategórie stiahni

 

27. ročník, 2016/2017

Výsledkové listiny KK OFJ – všetky kategórie stiahni

Organizačný poriadok OFJ, s účinnosťou od 1. 9. 2010

Metodicko-organizačné pokyny OFJ pre školský rok 2015/16

Tlačivá pre vyhodnotenie jednotlivých kôl nájdete   tu

ARCHÍV

26. ročník, 2015/2016

Výsledkové listiny KK OFJ – všetky kategórie stiahni

25. ročník,  2014/2015

Výsledkové listiny KK OFJ – všetky kategórie  stiahni

24. ročník,  2013/2014

Výsledkové listiny KK OFJ – všetky kategórie  stiahni

23. ročník,  2012/2013

Výsledkové listiny KK OFJ – všetky kategórie  stiahni