Olympiáda vo francúzskom jazyku

Olympiáda vo francúzskom jazyku (OFJ) je predmetová súťaž určená žiakom základných a stredných škôl. Je členená na 8 kategórií a organizuje sa v 3 kolách – školskom, krajskom a celoštátnom.

Podrobné informácie o OFJ a jej organizačný poriadok nájdete na stránkach IUVENTY.

OFJ na stránkach IUVENTY
Termínovník - dátumy jednotlivých kôl

Predseda KK OFJ:
Mgr. François Schmitt, PhD.
Filofozická fakulta UMB
katedra romanistiky
Tajovského 40, Banská Bystrica
0917 324 733
francois.schmitt@umb.sk

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR:
PhDr. Ľuba Danková
048/415 31 11 kl. 20

dankova@juniorbb.sk

29. ročník, 2018/2019

Výsledkové listiny KK OFJ – všetky kategórie stiahni

28. ročník, 2017/2018

Výsledkové listiny KK OFJ – všetky kategórie stiahni

27. ročník, 2016/2017

Výsledkové listiny KK OFJ – všetky kategórie stiahni

Organizačný poriadok OFJ, s účinnosťou od 1. 9. 2010

Metodicko-organizačné pokyny OFJ pre školský rok 2015/16

Tlačivá pre vyhodnotenie jednotlivých kôl nájdete   tu

ARCHÍV

26. ročník, 2015/2016

Výsledkové listiny KK OFJ – všetky kategórie stiahni

25. ročník,  2014/2015

Výsledkové listiny KK OFJ – všetky kategórie  stiahni

24. ročník,  2013/2014

Výsledkové listiny KK OFJ – všetky kategórie  stiahni

23. ročník,  2012/2013

Výsledkové listiny KK OFJ – všetky kategórie  stiahni