Olympiáda v nemeckom jazyku

30. ročník ONJ, 2019/2020 

*Zverejňujeme výsledkové listiny krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku, 2019/2020, ktoré sa konalo v Banskej Bystrici 11. februára 2020.

Víťazom jednotlivých kategórií, ktorí postupujú na celoštátne kola ONJ
do Bratislavy želáme úspešnú reprezentáciu seba, svojej školy a nášho kraja a ostatným účastníkom a ich pedagógom ďakujeme za účasť v krajskom kole.

KK ONJ_ 30_1A1B1C

KK ONJ_ 30_2A2B2C2D

[12. 2. 2020]

*Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku sa uskutoční 11. 2. 2020 v Banskej Bystrici, prihláseným žiakom boli zaslané pozvánky na adresu školy na základe výsledkových listín okresných kôl.
[29. 1. 2020]

*Zverejňujeme zoznam organizátorov okresných kôl  pre stredné školy Olympiády v nemeckom jazyku pozri
Metodické pokyny, prihlášky a vyhodnotenia kôl nájdete na stránke www.olympiady.sk
[19. 11. 2019]

29. ročník ONJ, 2018/2019 

*Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo 14. februára 2019 v Banskej Bystrici.
Výsledkové listiny z KK ONJ si môžete pozrieť sekcii Olympiády/Jazykové olympiády a súťaže alebo
tu…Kategória 1A, 1B, 1C Kategória 2A, 2B, 2C, 2D 
[15. 02. 2019]

Metodicko – organizačné pokyny 29. ročníka ONJ…stiahni

Organizačný poriadok ONJ, platný od 1. 1. 2018…stiahni

Všeobecné informácie o ONJ nájdete na stránka IUVENTY – olympiády: www.olympiady.sk

Na stránke IUVENTY v sekcii Olympiády nájdete Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží pre školský rok 2018/19

/14. 9. 2018/

Olympiáda v nemeckom jazyku (ONJ) je určená pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o nemecký jazyk a nemecky hovoriace krajiny. Súťaž je členená na 7 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D) a organizuje sa v 4 súťažných kolách (školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom) v zmysle Organizačného poriadku Olympiády v nemeckom jazyku a aktuálnych Metodicko-organizačných pokynov ONJ. Najlepší súťažiaci sa zúčastňujú Medzinárodnej ONJ, ktorá sa organizuje každé 2 roky.

Predsedníčka Krajskej komisie ONJ
Dipl.-Lehrer Claudia Faško
Gymnázium A. Sládkoviča
Komenského 18
Banská Bystrica
048/412 42 83

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR
Mgr. Gabriela Selecká
048/ 415 31 11
selecka@juniorbb.sk 

____________________________________________________________________________________________