Fyzikálna olympiáda

FO2(1)Fyzikálna olympiáda (FO) je určená žiakom základných škôl, nižších ročníkov osemročných gymnázií (kategórie E, F a Archimediáda) a žiakom stredných škôl (kategórie A, B, C a D). Organizuje sa v 4 kolách: školskom, okresnom (kategórie E, F a G), krajskom a celoštátnom (kategória A). Žiaci, ktorí dosiahnu na celoštátnom kole najlepšie výsledky, reprezentujú Slovensko na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde.
FO2

Podrobné informácie o fyzikálnej olympiáde a jej organizačný poriadok nájdete na stránkach IUVENTY:    link Fyzikálna olympiáda na stránkach Iuventy


SELRES_f5a5f22a-7844-4d33-91d4-7013f16ee8a1
SELRES_9f1d474a-9cfc-4a4d-80d0-d1e15d5de

60.SELRES_9f1d474a-9cfc-4a4d-80d0-d1e15d5def50SELRES_f5a5f22a-7844-4d33-91d4-7013f16ee8a1 ROČNÍK FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY

Všetky úlohy v jednotlivých kategóriách budú zverejnené na stránke IUVENTY.
Zverejnené úlohy domáceho kola FO v kategóriách E, F, G nájdete na stránke IUVENTY.

link Súťažné úlohy a riešenia
ico_pdf TERMÍNY_60. ROČNÍKA FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI

OKRESNÉ KOLO FO V KATEGÓRIÁCH E, F
Jednotný termín uskutočnenia okresného kola FO – E, F je streda 13. marca 2019.
ico_doc  Prázdna štatistika I. a II kola FO v okrese
ic_xls  Vzor Výsledkovej listiny OK FO -E, F
Výsledkové listiny z okresných kôl zasielajte do 23. 3. 2019 na e-mail gasparec@juniorbb.sk, alebo na jednu z týchto adries:
Mgr. Erik Bayerl, PhD. (KK FO – kategória E)
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
Tajovského 25
974 01 Banská Bystrica
alebo
Mgr. Jozef Gašparec
CVČ – JUNIOR
Tajovského 30
975 90 Banská Bystrica

SÚSTREDENIA RIEŠITEĽOV FO V KATEGÓRIÁCH B, C a D
V mesiaci marec sa uskutočnia tri sústredenia pre riešiteľov Fyzikálnej olympiády v kategóriách B, C a D. Prvé bude sústredenie pre žiakov riešiacich základné kolo kategórie B. Uskutoční sa 15. 3. 2019 na katedre fyziky UMB-FPV v Banskej Bystrici. Dňa 21. 3. 2019 sa v rovnakých priestoroch uskutoční sústredenie FO  pre kategóriu C a 27. 3. 2019 aj pre kategóriu D. Pozvánky pre žiakov zverejňujeme spolu s prihláškami pre školy:

Sústredenie riešiteľov FO kat. B  – 15. 3. 2019 ico_pdf Pozvánka ico_doc Prihláška
Sústredenie riešiteľov FO kat. C  – 21. 3. 2019 ico_pdf Pozvánka ico_doc Prihláška
Sústredenie riešiteľov FO kat. D – 27. 3. 2019 ico_pdf Pozvánka ico_doc Prihláška


UKONČENIE DOMÁCEHO KOLA FO V KATEGÓRIÁCH E, F

Termín ukončenia domáceho kola FO v kategórii E, F je  15. 2. 2019.  V súlade s organizačným poriadkom Fyzikálnej olympiády škola zabezpečí opravu odovzdaných riešení úloh podľa vzorových riešení a každej úlohe pridelí zodpovedajúce body. Riešenie každej úlohy opravia nezávisle najmenej dvaja hodnotitelia, odborníci z fyziky. Maximálna bodová hodnota riešení úloh je 10 bodov, riešenie úlohy je úspešné, ak je hodnotené najmenej 5 bodmi. Podmienkou úspešnosti v domácom kole je odovzdanie riešení všetkých zadaných úloh, pričom najmenej 5 úloh je úspešných (vyžaduje sa realizácia experimentálnej úlohy, aj keď neúspešná). Škola vytvorí výsledkovú listinu.
Schválenú výsledkovú listinu podpísanú predsedom ŠK FO spolu s opravenými riešeniami úloh žiakov, zoznamom opravujúcich, správou o priebehu domáceho kola a návrhom postupujúcich do vyššieho kola treba zaslať na adresu predsedu okresnej komisie FO, prípadne organizátorovi okresného kola FO (CVČ v príslušnom okrese).
Okresné kolá v kategórii E a F sa uskutočnia v jednotnom termíne 13. marca 2019.

KRAJSKÉ KOLO FO KATEGÓRIA A
Krajské kolo Fyzikálnej olympiády sa uskutočnilo dňa  6. februára 2019 na FPV UMB
v Banskej Bystrici za účasti 5 súťažiacich.
ico_pdf Výsledková listina krajského kola Fyzikálnej olympiády v kategórii A

KOREŠPONDENČNÝ FYZIKÁLNY KLUB  – FYZKUS– 21. ROČNÍK fyzkus-r
1. kolo korešpondenčnej súťaže FYZKUS bolo  vyhodnotené.  V tomto ročníku je prihlásených mimoriadne málo študentov. Očakávame, že do druhého kola sa ešte dohlásia ďalšie školy. Výsledky prvého kola sú zverejnené tu:
ico_pdf Výsledková listina 1. kola korešpondenčného kola FYZKUS 2018-19
Úlohy druhého kola boli zaslané v januári 2019. Ukončenie druhého kola je 15. 3. 2019.


A   R   C   H   Í   V

59. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA C
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA D
VYSLEDKOVA LISTINA KK FO – KATEGORIA E

58. ROČNÍK FO :
VSELRES_44352e30-772a-43fa-8bf5-49d86bf1d665SELRES_f8132921-6761-4fad-b5b0-ffea20730ba7SELRES_a5fbdd0d-bd4b-4ab7-8683-24cc5cca265fSELRES_6584b4c0-2216-4982-9815-c9034276b2e0SELRES_5e8d2a8a-646b-4296-8b9f-2dfd1c21da0aSELRES_15a39e89-a29f-4623-aee5-3b112747796aÝSELRES_15a39e89-a29f-4623-aee5-3b112747796aSELRES_5e8d2a8a-646b-4296-8b9f-2dfd1c21da0aSELRES_6584b4c0-2216-4982-9815-c9034276b2e0SELRES_a5fbdd0d-bd4b-4ab7-8683-24cc5cca265fSELRES_f8132921-6761-4fad-b5b0-ffea20730ba7SELRES_44352e30-772a-43fa-8bf5-49d86bf1d665SLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIE B, C, D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

57. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA C
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

56. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIE B, C, D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

55. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIE B, C, D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

54. ROČNÍK FO : 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK_FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIE B, C, D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

53. ROČNÍK FO : 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIE B, C, D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

52. ROČNÍK FO : 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA C
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

51. ROČNÍK FO : 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA C
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

50. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIE B, C, D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

49. ROČNÍK FO : 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIE A, B, C, D, E 

48. ROČNÍK FO : 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA C
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

47. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIE A, B, C, D, E

46. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA C
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

45. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA K FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA C
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E