Fyzikálna olympiáda

FO2(1)Fyzikálna olympiáda (FO) je určená žiakom základných škôl, nižších ročníkov osemročných gymnázií (kategórie E, F a Archimediáda) a žiakom stredných škôl (kategórie A, B, C a D). Organizuje sa v 4 kolách: školskom, okresnom (kategórie E, F a G), krajskom a celoštátnom (kategória A). Žiaci, ktorí dosiahnu na celoštátnom kole najlepšie výsledky, reprezentujú Slovensko na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde.

Podrobné informácie o fyzikálnej olympiáde a jej organizačný poriadok nájdete na stránkach IUVENTY:     Fyzikálna olympiáda na stránkach Iuventy

FO2

Kontakty:
predseda Krajskej komisie FO:
Prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.
telefón: 048/446 7 200
mail: stanislav.holec@umb.sk

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR:
Mgr. Jozef Gašparec
telefón: 048/415 3 111
mobil: 0944 – 036 604
mail: gasparec@juniorbb.sk

SELRES_f5a5f22a-7844-4d33-91d4-7013f16ee8a1SELRES_9f1d474a-9cfc-4a4d-80d0-d1e15d5de59.SELRES_9f1d474a-9cfc-4a4d-80d0-d1e15d5def50SELRES_f5a5f22a-7844-4d33-91d4-7013f16ee8a1 ROČNÍK FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY

ico_pdf Termíny 59. ročníka Fyzikálnej olympiády

KRAJSKÉ KOLO FO V KATEGÓRIÁCH  B, C a D
Krajské kolo sa uskutočnilo dňa 10. mája 2018 na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Zúčastnilo sa ho 39 riešiteľov.
ico_pdf Výsledková listina Krajského kola Fyzikálnej olympiády, kategória B
ico_pdf Výsledková listina Krajského kola Fyzikálnej olympiády, kategória C
ico_pdf Výsledková listina Krajského kola Fyzikálnej olympiády, kategória D


KRAJSKÉ KOLO FO V KATEGÓRII  E
Krajské kolo sa uskutočnilo dňa 18. apríla 2018 na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici za účasti 18 postupujúcich žiakov.
ico_pdf Výsledková listina Krajského kola Fyzikálnej olympiády kat.E

OKRESNÉ KOLO FO V KATEGÓRII E a F
Okresné kolá sa uskutočnili dňa 16. 3. 2018 v 12 okresoch Banskobystrického kraja. Úlohy okresného kola boli na hranici zvládnutia favoritov súťaže, takže nároky na postup do krajského kola budú v tomto roku menšie. Napriek tomu predpokladáme, že do krajského kola postúpi menej riešiteľov.  To je aj dôvodom, prečo sa neuskutoční pôvodne plánované dvojdňové krajské kolo súťaže, ale len jednodňové.

SÚSTREDENIE RIEŠITEĽOV FO V KATEGÓRII  D
Sústredenie pre riešiteľov FO v kategórii D (prváci gymnázií) sa uskutočnilo dňa 20.3. 2018. Na fotografiách je práca v skupinách pri experimentálnej úlohe na tému meranie hustoty telesa.
DSC00003mDSC00006m

SÚSTREDENIE RIEŠITEĽOV FO V KATEGÓRII B
Uskutočnilo sa sústredenie riešiteľov FO v kategórii B dňa 14. marca 2018 na katedre fyziky Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Žiaci mali možnosť získať nové poznatky v rôznych oblastiach fyziky.

SÚSTREDENIE RIEŠITEĽOV FO V KATEGÓRII C
Sústredenie sa uskutočnilo 8. marca 2018 na Katedre fyziky UMB- FPV v spolupráci s CVČ – JUNIOR. Zúčastnilo sa ho 16 študentov druhých ročníkov z troch gymnázií v Banskobystrickom kraji. Na obrázku je meranie priebehu voľného pádu žiakmi v rámci experimentálnej úlohy.
oSFOc

KRAJSKÉ KOLO FO V KAT. A
Krajské kolo Fyzikálnej olympiády v kategórii A  sa uskutočnilo dňa 6. februára 2018 na katedre fyziky UMB – FPV v Banskej Bystrici.
ico_pdf  VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA  A

SÚSTREDENIE RIEŠITEĽOV FO V KATEGÓRII A
Katedra fyziky UMB- FPV v spolupráci s CVČ – JUNIOR uskutočnila odborný seminár pre riešiteľov FO zameraný na prípravu prvého kola FO v kategórii A (žiaci 4 ročníkov gymnázií a mladší).  Uskutočnilo sa na katedre fyziky UMB-FPV v Banskej Bystrici dňa 13.12.2017.


DOMÁCE KOLO FO V KATEGÓRIÁCH A, B, C, D, E, F, G
Upozorňujeme, že úlohy prvého – domáceho kola Fyzikálnej olympiády vo všetkých vyhlásených  kategóriách  sú zverejnené na stránke IUVENTY. 

20.ROČNÍK KOREŠPONDENČNÉHO FYZIKÁLNEHO KLUBU FYZKUS (2017-8)
FYZKUS
2
. KOLO
Bolo ukončené druhé kolo korešpondenčného seminára FYZKUS. Uverejňujeme výsledky po druhom kole korešpondenčného kola FYZKUS. Na školy zašleme úlohy tretieho kola.
ico_pdf Výsledky 2. kola FYZKUS 2017-18
ico_pdf Výsledky 1. kola FYZKUS 2017-18


A   R   C   H   Í   V

59. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA C
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA D
VYSLEDKOVA LISTINA KK FO – KATEGORIA E

58. ROČNÍK FO :
VSELRES_44352e30-772a-43fa-8bf5-49d86bf1d665SELRES_f8132921-6761-4fad-b5b0-ffea20730ba7SELRES_a5fbdd0d-bd4b-4ab7-8683-24cc5cca265fSELRES_6584b4c0-2216-4982-9815-c9034276b2e0SELRES_5e8d2a8a-646b-4296-8b9f-2dfd1c21da0aSELRES_15a39e89-a29f-4623-aee5-3b112747796aÝSELRES_15a39e89-a29f-4623-aee5-3b112747796aSELRES_5e8d2a8a-646b-4296-8b9f-2dfd1c21da0aSELRES_6584b4c0-2216-4982-9815-c9034276b2e0SELRES_a5fbdd0d-bd4b-4ab7-8683-24cc5cca265fSELRES_f8132921-6761-4fad-b5b0-ffea20730ba7SELRES_44352e30-772a-43fa-8bf5-49d86bf1d665SLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIE B, C, D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

57. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA C
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

56. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIE B, C, D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

55. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIE B, C, D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

54. ROČNÍK FO : 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK_FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIE B, C, D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

53. ROČNÍK FO : 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIE B, C, D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

52. ROČNÍK FO : 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA C
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

51. ROČNÍK FO : 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA C
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

50. ROČNÍK FO : 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA C
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

49. ROČNÍK FO : 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIE A, B, C, D, E 

48. ROČNÍK FO : 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA C
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

47. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIE A, B, C, D, E

46. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA C
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

45. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA K FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA C
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E