Fyzikálna olympiáda

FO2(1)Fyzikálna olympiáda (FO) je určená žiakom základných škôl, nižších ročníkov osemročných gymnázií (kategórie E, F a Archimediáda) a žiakom stredných škôl (kategórie A, B, C a D). Organizuje sa v 4 kolách: školskom, okresnom (kategórie E, F a G), krajskom a celoštátnom (kategória A). Žiaci, ktorí dosiahnu na celoštátnom kole najlepšie výsledky, reprezentujú Slovensko na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde.
FO2

Podrobné informácie o fyzikálnej olympiáde a jej organizačný poriadok nájdete na stránkach IUVENTY:    link Fyzikálna olympiáda na stránkach Iuventy


SELRES_f5a5f22a-7844-4d33-91d4-7013f16ee8a1
SELRES_9f1d474a-9cfc-4a4d-80d0-d1e15d5de

60.SELRES_9f1d474a-9cfc-4a4d-80d0-d1e15d5def50SELRES_f5a5f22a-7844-4d33-91d4-7013f16ee8a1 ROČNÍK FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY

Všetky úlohy v jednotlivých kategóriách budú zverejnené na stránke IUVENTY.
Zverejnené úlohy domáceho kola FO v kategóriách E, F, G nájdete na stránke IUVENTY.

link Súťažné úlohy a riešenia
ico_pdf TERMÍNY_60. ROČNÍKA FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI

KRAJSKÉ KOLO FO V KATEGÓRIÁCH B, C, D
Krajské kolo Fyzikálnej olympiády v kategóriách B, C, D bude v stredu dňa 15. mája 2019 v prednáškovej sále 313 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Uverejňujeme pozvánku a zoznamy postupujúcich v jednotlivých kategóriách.
Pozvánka na Krajské kolo Fyzikálnej olympiády v kategóriách B, C, D
Zoznam postupujúcich do Krajského kola FO v kategórii B
Zoznam postupujúcich do Krajského kola FO v kategórii C
Zoznam_postupujúcich do Krajského kola FO v kategórii D

UKONČENIE DOMÁCEHO KOLA FO V KATEGÓRIÁCH B, C, D
Dňa 26. apríla 2019 je termín ukončenia domáceho kola Fyzikálnej olympiády
v kategóriách B, C a D. Pokiaľ ste zaslali neúplné riešenia alebo sa ešte chcete zúčastniť súťaže je ešte možné zaslať riešenia do 10. 5. 2019.
pre kategóriu B na adresu:
doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.
Katedra fyziky FPV UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

pre kategóriu C na adresu:
Mgr. Martin Hruška PhD.
Katedra fyziky FPV UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

pre kategóriu D na adresu:
Prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.
Katedra fyziky FPV UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Krajské kolo FO v kategóriách B, C, D bude 15. 5. 2019 (streda)  na FPV UMB Banská Bystrica

KRAJSKÉ KOLO FO V KATEGÓRII E
Krajské kolo Fyzikálnej olympiády v kategórii E sa uskutočnilo dňa 10. 4. 2019 na ZŠ Moskovská v Banskej Bystrici za účasti 34 riešiteľov.
ico_pdf Výsledková listina Krajského kola Fyzikálnej olympiády v kategórii E

KRAJSKÉ KOLO FO KATEGÓRIA A
Krajské kolo Fyzikálnej olympiády sa uskutočnilo dňa  6. februára 2019 na FPV UMB
v Banskej Bystrici za účasti 5 súťažiacich.
ico_pdf Výsledková listina Krajského kola Fyzikálnej olympiády v kategórii A

KOREŠPONDENČNÝ FYZIKÁLNY KLUB  FYZKUS – 21. ROČNÍK
2. kolo korešpondenčnej súťaže FYZKUS bolo  vyhodnotené. Zverejňujeme výsledky po druhom kole:
ico_pdf Výsledková listina 2. kolo korešpondenčného kola FYZKUS 2018 -19
Úlohy tretieho kola boli zaslané. Ukončenie tretieho kola je 10. mája 2019.


A   R   C   H   Í   V

60. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A

59. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA C
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA D
VYSLEDKOVA LISTINA KK FO – KATEGORIA E

58. ROČNÍK FO :
VSELRES_44352e30-772a-43fa-8bf5-49d86bf1d665SELRES_f8132921-6761-4fad-b5b0-ffea20730ba7SELRES_a5fbdd0d-bd4b-4ab7-8683-24cc5cca265fSELRES_6584b4c0-2216-4982-9815-c9034276b2e0SELRES_5e8d2a8a-646b-4296-8b9f-2dfd1c21da0aSELRES_15a39e89-a29f-4623-aee5-3b112747796aÝSELRES_15a39e89-a29f-4623-aee5-3b112747796aSELRES_5e8d2a8a-646b-4296-8b9f-2dfd1c21da0aSELRES_6584b4c0-2216-4982-9815-c9034276b2e0SELRES_a5fbdd0d-bd4b-4ab7-8683-24cc5cca265fSELRES_f8132921-6761-4fad-b5b0-ffea20730ba7SELRES_44352e30-772a-43fa-8bf5-49d86bf1d665SLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIE B, C, D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

57. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA C
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

56. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIE B, C, D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

55. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIE B, C, D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

54. ROČNÍK FO : 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK_FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIE B, C, D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

53. ROČNÍK FO : 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIE B, C, D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

52. ROČNÍK FO : 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA C
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

51. ROČNÍK FO : 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA C
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

50. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIE B, C, D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

49. ROČNÍK FO : 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIE A, B, C, D, E 

48. ROČNÍK FO : 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA C
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

47. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIE A, B, C, D, E

46. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA C
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

45. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA K FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA C
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E